Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

Podejte si přihlášku a studujte obory s budoucností.

Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

Podejte si přihlášku a studujte obory s budoucností.

Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

Podejte si přihlášku a studujte obory s budoucností.

Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

Podejte si přihlášku a studujte obory s budoucností.

Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

Podejte si přihlášku a studujte obory s budoucností.

Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

Podejte si přihlášku a studujte obory s budoucností.

Bakalářské programy

Řídicí a informační systémy

Zavři oči a zamysli se. Jaká nadpřirozená schopnost by k tobě pasovala nejvíc?

Byl by to talent ovládat silou geniální myšlenky všechny stroje světa?

Výborně, tak vítej v klubu.

Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Jsme technici 4.0. Průkopníci nové průmyslové revoluce, která proměňuje sci-fi v realitu. No řekni, bylo by ještě nedávno myslitelné, aby se továrna obešla bez lidí?

Biomedicínská technika

Navrhuje, počítá a vyrábí, ale běžný technik to není.

Pracuje s rentgeny, tomografií i magnetickou rezonancí, ale ani lékař to není.

Elektrotechnické vzdělání, na Báňské dosažené, ale ani ajťák to není, jasný pane.

Biomedicínské asistivní technologie

Asistivní robot Jean: Pane, Váš systém asistivních technologií vyhodnotil,

že Vaše pohybová aktivita byla dnes nízká,

Vaše hladina cukru je vyšší, riziko pádů je stále vysoké a stolice neodpovídala profilu Vaší diety.

Magisterské programy

Řídicí a informační systémy

Navazující magisterský studijní program Řídicí a informační systémy poskytuje absolventům vzdělání, které je nezbytné pro zajištění dnes tolik žádané automatizace, digitalizace výroby a robotizace ve firmách v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti.

Biomedicínské inženýrství

Magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství je dvouletý studijní program, který je akreditován současně na ministerstva školství a také na ministerstvu zdravotnictví. Absolventi se po úspěšném absolvování stávají elektrotechnickým inženýrem a také zdravotnickým nelékařský pracovníkem.

Doktorský program

Kybernetika

Do doktorského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a doručili všechny požadované dokumenty, bude provedeno individuální posouzení předložených dokladů (výsledky z předcházejícího studia, životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací) a bude přihlédnuto k vyjádření školitele.