Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

2023

HORÁČEK, Ondřej, Karel MIKEŠ, Dušan ŠELONG, Ondřej PETRTÝL, Jakub ŠAMAJ, Zdeněk MACHÁČEK, Radim HERCÍK, Jaromír KONEČNÝ, Adam VŮJTEK a Jiří KOZIOREK. Zařízení na generování řídících algoritmů pro oblasti automatizace, robotizace nebo digitalizace. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
VAŘEKA, Emil, Klásková ANASTASIA, Najman PETR, Tuček DAVID, Macurová LUCIE, Urbánek TOMÁŠ, Vaculčíková ZUZANA, Holoči JAN, Kunčar ALEŠ, Michal PRAUZEK, Jaromír KONEČNÝ, Lhotská LENKA, Doležal JAROMÍR, Švecová LENKA, Čámská DAGMAR, Králová PETRA a Prycl DAVID. Zařízení pro monitorování, přenos a záznam biologických signálů a parametrů včetně zpracování získaných dat. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Stanislav MIŠÁK a Lukáš ŠOUSTEK. Způsob online lokalizace poruchy vedení distribuční sítě zemním spojením a systém k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ, Vladimír KAŠÍK, Jan GREPL, Klára BAJGAROVÁ, Alice VARYŠOVÁ, Jaroslav VONDRÁK, Martin SCHMIDT, Martin KOTYRBA, Pavel SMOLKA, Vladěna JAREMOVÁ, Jan VANTUCH a Petr NILIUS. Zařízení pro rozvoj kognitivních funkcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ, Vladimír KAŠÍK, Jan GREPL, Klára BAJGAROVÁ, Alice VARYŠOVÁ, Jaroslav VONDRÁK, Martin SCHMIDT, Martin KOTYRBA, Pavel SMOLKA, Vladěna JAREMOVÁ, Jan VANTUCH a Petr NILIUS. Hrací kostka, hrací podložka, sestava kostek a hrací podložky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]

2022

KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro monitorování technického stavu akumulátorů množiny elektromobilů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
ČERNÝ, Martin, Lukáš PETER, Klára BAJGAROVÁ, Radek TOMÁŠEK a Jiří ROSICKÝ. Textilní senzor pro analýzu chůze. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
HALAMA, Martin, Marek FOLWAREČNÝ, Petr WALDER, Dušan ŠELONG, Jan HAJNÝ, Lukáš KAŇA, Michal DARDA, Zdeněk MACHÁČEK, Stefan GRUSHKO, Jaromír KONEČNÝ, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ a Jiří KOZIOREK. Zařízení k měření přesné geometrie objektu v prostoru pomocí robotického ramene. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
POLOK, Aleš, Radim HERCÍK, Jiří KOZIOREK, Martin MIKOLAJEK, Miroslav SCHNEIDER, David VALA, Václav KRYS, Michal VOCETKA a Jakub MLOTEK. Technologická linka pro automatickou montáž pryžových dílů na kovové díly. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Jan NEDOMA, Pavol PARTILA, Jaromír TOVÁREK a Radek MARTINEK. Systém pro rozpoznání a klasifikace plochých kol v kolejové dopravě. Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]

2021

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK a Petr WAGNER. Robotický manipulátor palet pro parkovací domy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Kontaktní systém - sestava zástrčka a zásuvka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PERGL, Ivo, Lukáš PROKOP, Zdeněk SLANINA, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK a Petr WAGNER. Autonomní manipulační vozík. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro využití energie z elektromobilu v energetické jednotce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Sestava zástrčky a zásuvky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ a Dušan DUFKA. Monitorovací systém ochranné sítě a způsob jejího monitorování. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
VELIČKA, Jan, Radovan HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Bezdrátové zařízení k měření koncentrace kyslíku v uzavřených prostorech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ, Jan VELIČKA, Jakub KLOKOČNÍK, Martin ŠPILLER a Vladimír ŠULC. Ostrovní zařízení pro komunikaci s bezdrátovou sítí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]

2020

HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Zařízení pro detekci a zasílání snímaných alarmních stavů s bezdrátovým přenosem dat. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
BARVÍK, Daniel, Tomáš KLINKOVSKÝ, Vladimír KAŠÍK, Lukáš PETER, Pavel TÁBORSKÝ a Martin ČERNÝ. Systém pro vzdálené ověření správné funkce externího kardiostimulátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
FIEDOROVÁ, Klára, Martin AUGUSTYNEK, František JUREK, Tomáš KLINKOVSKÝ, Marek PENHAKER, Kamil KUČA, Ondřej KREJCAR a Petra MAREŠOVÁ. Elektrodový systém pro kontinuální měření hladiny glykémie v krvi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GREPL, Jan, Martin AUGUSTYNEK, Martin ČERNÝ, Petr HORYL, Marek PENHAKER, Kamil KUČA, Petra MAREŠOVÁ a Ondřej KREJCAR. Diagnostický rehabilitační nástroj měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
KOUDELKA, Petr, Lumír KUNČICKÝ, Radek MARTINEK, Tomáš NOVÁK a Radim KUNČICKÝ. Napájecí zdroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jakub KOLAŘÍK a Radek MARTINEK. Systém řízení AC nabíjecí stanice nebo skupiny nabíjecích stanic pro lokální distribuční sítě s omezenou rezervovanou kapacitou a způsob řízení pomocí tohoto systému. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jakub KOLAŘÍK, Lukáš ŠOUSTEK, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS a Krupa PETR. Systém pro monitorování kardiorespiračních aktivit lidského těla v magneticky rezonančních prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL a Jan DEDEK. Systém pro balancované nabíjení akumulátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Jakub KOLAŘÍK, Jan DEDEK, Zdeněk SLANINA a Tomáš DOČEKAL. Akumulátorový modul pro hot swap připojení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jiří KOZIOREK, Marian BRANNY, Jan VITÁSEK, Stanislav HEJDUK, Aleš VANDERKA, Robert PETŘÍK, Martin MIKOLAJEK, Mojmír AXMAN, Radim HERCÍK, Michal PRAUZEK, Radek MARTINEK a Jan LÁTAL. Konstrukce vysokoteplotní sondy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jiří KOZIOREK, Marian BRANY, Jan VITÁSEK, Stanislav HEJDUK, Aleš VANDERKA, Robert PETŘÍK, Martin MIKOLAJEK, Mojmír AXMAN, Radim HERCÍK, Michal PRAUZEK, Radek MARTINEK a Jan LÁTAL. Vysokoteplotní sonda v pouzdře. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
BARVÍK, Daniel a Martin ČERNÝ. Zařízení pro detekci pohybu a přítomnosti lidského těla v ortotických a protetických pomůckách. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]

2019

ŽABKA, Stanislav a René JAROŠ. Neinvazivní senzor pro monitorování tepové frekvence v magneticky zarušených prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Libor KECLÍK, Radovan HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Ochranný kryt spojovacího vedení teplotní monitorovací jednotky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jan NEDOMA, Jakub KOLAŘÍK, Lukáš ŠOUSTEK, Jindřich BRABLÍK a Radana KAHÁNKOVÁ. Fantom pro kontinuální generování fetálního a mateřského elektrokardiogramu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
HERCÍK, Radim, Robert KUČERA, Jiří KOZIOREK, Michal PRAUZEK, Zdeněk MACHÁČEK a Martin MIKOLAJEK. Zařízení na měření výšky hladiny a koncentrace kapalin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Vojtěch ŠOTOLA, Radek PETRÁŠ, Blanka FILIPOVÁ, Jiří KOZIOREK a Zdeněk MASNÝ. Zařízení pro měření a testování funkčních modulů měřiče spotřeby vody. 2019. [Detail]

2018

KEPÁK, Stanislav, Jakub ČUBÍK, Petr ŠIŠKA, Ondřej ZBOŘIL a Radek MARTINEK. Zařízení pro monitorování vitálních funkcí plodu gravidní ženy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
NEDOMA, Jan, Marcel FAJKUS, Martin NOVÁK, Radek MARTINEK a Vladimír VAŠINEK. Zařízení pro monitorování vitálních funkcí lidského těla v elektromagneticky zarušených prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
ŽABKA, Stanislav, René JAROŠ a Martin NOVÁK. Dělič světelného svazku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PIEŠ, Martin a Radovan HÁJOVSKÝ. Primární koncentrátor dat pro inteligentní síť. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Libor KECLÍK, Radovan HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Ochranná sonda monitorovacích čidel pro použití v agresivním prostředí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PIEŠ, Martin a Radovan HÁJOVSKÝ. Modulární systém bezdrátových měřicích uzlů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
NEDOMA, Jan, Marcel FAJKUS, Martin NOVÁK, Radek MARTINEK a Vladimír VAŠINEK. Senzor pro monitorování vitálních funkcí lidského těla v elektromagneticky zarušených prostředích a způsob jeho výroby. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]

2017

VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS a Radek MARTINEK. Optovláknový měřicí systém pro monitorování vitálních funkcí lidského těla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
TUČEK, David, Pavlína PIVODOVÁ, Barbora DOMBEKOVÁ, Martin JURÁSEK, Martin KOVÁŘÍK, Ladislav GLOGAR, Dominik KOVALČÍK, Jaromír KONEČNÝ, Michal PRAUZEK, Jana VYSKOTOVÁ, Filip JAVŮREK a Radim PEKTOR. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír a Tomáš KLINKOVSKÝ. Zobrazovač 3D. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Miroslav HENŽEL, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP a Jiří PODEŠVA. Přístroj pro měření a záznam charakteristik tuhosti tkání. Úřad průmyslového vlastníctví2017. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK, Petr ZÁVODNÝ, Radek MARTINEK, Marcel FAJKUS a Petr ŠIŠKA. Způsob měření rychlosti v dopravním provozu a nedestruktivní systém pro provádění tohoto způsobu. Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]

2016

VALA, David, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA a Zdeněk SLANINA. Multifunkční kryt balancovacího modulu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, David VALA a Zdeněk SLANINA. Balancovací modul s optickou komunikací. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Martin PIEŠ. Měřicí zařízení pro měření poklesu terénu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Zdeněk PORUBA, Marek PENHAKER, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA, Jakub CVEK a Jan ORDELT. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Marek PENHAKER, Jan ORDELT, Zdeněk PORUBA, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA a Jakub CVEK. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
BILÍK, Petr a Miloslav HOLBA. Tester a způsob detekce chyby spotřebitelského elektroměru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS a Radek MARTINEK. Zařízení pro monitorování základních vitálních funkcí lidského těla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK, Petr ZÁVODNÝ, Radek MARTINEK, Marcel FAJKUS a Petr ŠIŠKA. Nedestruktivní systém pro měření rychlosti v dopravním provozu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Generátor PWM signálů, zejména pro řízení jasu LED diod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Ondřej FRANTIŠEK, Tomáš KARÁSEK, Petr HORYL, Marek PENHAKER a Jiří PROKOP. Podprsenka s aktivními elastickými členy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]

2015

VALA, David. Magnetometr se zabezpečením proti vyhledání radioelektronickými prostředky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA a Zdeněk SLANINA. Škálovatelná deska balančního modulu s integrovanými kontakty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA a Zdeněk SLANINA. Kombinovaný šroub s kontaktní elektrickou zdířkou. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Zařízení pro obousměrnou konverzi a přenos elektrické energie mezi elektromobilem a objektem. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA a Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER a Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Vojtěch BOJKO a Marek PENHAKER. Zařízení k měření kloubního rozsahu ramenního kloubu a způsob měření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ, Štěpán OŽANA a Zdeněk MACHÁČEK. Zařízení pro měření teplotních polí v horninovém masívu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
KROHOVÁ, Jana, Maroš ŠMONDRK a Martin ČERNÝ. Rehabilitačná balančná pomocka s detekciou polohy v 3D priestore. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice pro elektromobilitu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Mechanická automatická ochrana termoelektrického generátoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
FRIEDRISCHKOVÁ, Kristýna, Bohumil HORÁK a Bohumil HORÁK. Hračka solární brouk. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2014. [Detail]
VOŽDA, Michal, Tomáš PETEREK a Martin ČERNÝ. Zařízení pro značení významných událostí při měření biologických signálů. Ostrava: Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KROHOVÁ, Jana, Maroš ŠMONDRK a Martin ČERNÝ. Rehabilitační balanční pomůcka s detekcí polohy v 3D prostoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Rostislav ČECH a Marek PENHAKER. Zařízení pro měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Petr VÁVRA, Marek PENHAKER a Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA a Milada HLAVÁČKOVÁ. Přístroj k vyšetřování měkkých tkání a způsob provedení tohoto vyšetření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KRÁČMAR, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Pružinou rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Petr a Miloslav HOLBA. Tester ke kontrole spotřebitelského elektroměru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Petr a Jakub MAŇAS. Zapojení pro testování měřiče blikání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Vyztužené spojovací vedení proti půdní erozi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
JUREK, František, Martin AUGUSTYNEK, Marek PENHAKER a Štěpán OŽANA. Zařízení pro zjišťování průtoku tekutiny pomocí kontrolní látky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PENHAKER, Marek. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PENHAKER, Marek. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Zdeněk MASNÝ, Radim HERCÍK, Roman SLABÝ a Jiří KOZIOREK. Autonomní systém pro bezkontaktní analýzu stavu měřiče spotřeby, distribuovaná architektura tvořená minimálně dvěma autonomními systémy a způsob provádění analýzy měřiče spotřeby. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Vladimír DOSTÁL a Jiří KOZIOREK. Zařízení pro otevírání pátých dveří nebo zadního víka automobilu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PENHAKER, Marek. Držák zesilovače. 2014. [Detail]

2013

KALINA, Jiří, Barbora HRVOLOVÁ a Marek PENHAKER. Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ŠELIGOVÁ, Dagmar a David VALA. Laserový měřící systém. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Magnetem rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
SLABÝ, Roman, Martin STANKUŠ, Radim HERCÍK a Vilém SROVNAL. Zařízení pro automatickou detekci a komunikaci se zařízeními na průmyslových komunikačních sítích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Martin PIEŠ. Zařízení pro automatizované měření teplot a koncentrace nebezpečných plynů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
PILAŘ, Robert, Jiří KOTZIAN, Jaromír KONEČNÝ a Jiří KOZIOREK. Elektronické zařízení na indikaci výbuchu v hlubinném dole. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
ROSULEK, Miroslav, Marek PENHAKER a Jaroslav STEJSKAL. Materiálová stavební struktura na bázi vodivých polymerů pro výrobky nebo jejich části, používané v medicíně, zdravotnictví a lékařské přístrojové technice. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, František FOJTÍK a Marek PENHAKER. Zařízení pro mechanické zkoušky materiálů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
HERCÍK, Radim, Roman SLABÝ a Zdeněk MACHÁČEK. Modulární systém pro monitorování a transformaci standardů sériové komunikace. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Zdeněk MASNÝ, Radim HERCÍK, Roman SLABÝ a Jiří KOZIOREK. Autonomní systém pro bezkontaktní analýzu stavu měřiče spotřeby. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

2012

KONEČNÝ, Jaromír, Michal KELNAR a Jiří KOZIOREK. Vyhodnocovací zařízení pro terč doskočiště. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA a Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Štěpán OŽANA, Martin PIEŠ a Jiří HÁJOVSKÝ. Měřicí zařízení pro elektronickou detekci poruchy čidla výskytu hořlavých plynů. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
KOTZIAN, Jiří, Zdeněk MACHÁČEK, Radovan HÁJOVSKÝ a Jiří KOZIOREK. Monitorovací systém pro analýzu elektrického zdroje a spotřeby energie s predikcí výdrže. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří KOZIOREK a Pavel VLČEK. Zařízení pro automatizované měření teplotního profilu hloubkového vrtu. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ a Libor KECLÍK. Kabeláž do agresívního prostředí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a David KORPAS. Monitorovací systém vibraci pacienta pro řízení kardiostimulátoru. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
SROVNAL, Vilém, Radim HERCÍK, Martin STANKUŠ a Roman SLABÝ. Zařízení pro distribuovaný autonomní mobilní rozpoznávací systém. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektro-chemických elektrod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ČERNÝ, Martin. Zařízení pro automatizovanou diagnostiku posturální analýzy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ADAMEC, Ondřej a Marek PENHAKER. Zesilovač bioelektrických signálů v mobilních systémech s bezdrátovou komunikací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ŠELIGOVÁ, Dagmar a David VALA. Laserový měřící systém. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektrochemických elektrod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]

2011

AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a David KORPAS. Způsob monitorování vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru. Ostrava: FEI TU Ostrava, 2011. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ a Marek PENHAKER. Bezdrátové zařízení pro neinvazivní měření krevního tlaku. Ostrava: FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Jan KIJONKA, Martin STANKUŠ a Ondřej ADAMEC. Víceúčelová mobilní jednotka pro měření a předzpracování biometrických veličin se zabezpečenou bezdrátovou síťovou komunikací. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - TU of Ostrava, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek a Jan KIJONKA. Simulátor snímače invazivního tlaku. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB ? TU of Ostrava, 2011. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Lukáš PROKOP, Tadeusz SIKORA a Dalibor LUKÁŠ. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB ? TU of Ostrava, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan KRÁČMAR, Tadeusz SIKORA, Lukáš PROKOP, Dalibor LUKÁŠ a Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan GREPL, Tadeusz SIKORA, Lukáš PROKOP a Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou polosférickou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Simulátor elektrokardiografického signálu. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír a Martin STANKUŠ. Jednotka pro měření a zpracování telemetrických dat s programovatelnou logikou. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ a Libor KECLÍK. Vyztužené vedení snímače teplot pro větší hloubky. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ a Libor KECLÍK. Měřicí zařízení pro sledování teplot v agresívním prostředí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a Lukáš ČAJKA. Modul měření fyzikálních parametrů pro využití v HomeCare. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Ondřej ADAMEC a Marek PENHAKER. Modul reflexního pletysmografu s analogovým výstupem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Ondřej ADAMEC a Marek PENHAKER. Napájecí jednočlánkový zdroj pro mobilní tele-medicínské aplikace. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Miroslav ROSULEK a Jaroslav STEJSKAL. Bioelektrické snímací a stimulační elektrody na bázi vodivých polymerů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Ondřej FRANTIŠEK a Lukáš NOVÁK. Mechanicky polohovatelný stůl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
FRANTIŠEK, Ondřej, Marek PENHAKER a Lukáš NOVÁK. Mechanický polohovatelný stůl. 2011. [Detail]

2010

KOTZIAN, Jiří, Petr WÁGNER a Pavel KUPEC. Autonomní multiplatformní ISP programátor mikrořadičů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]

2009

MACHÁČEK, Zdeněk, Jiří KOTZIAN a Vilém SROVNAL. Zařízení pro autonomní řízení mobilních robotických jednotek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk a Vilém SROVNAL. Zařízení pro prediktivní diagnostiku stavu mechanických zařízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]

2008

MIŠÁK, Stanislav, Pavel VÁLEK, Ludvík KOVAL a Karel SOKANSKÝ. Zařízení pro lokalizaci místa zemního spojení v elektrickém rozvodu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]