Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spolupracujeme s českými i zahraničními firmami.

Continental Významný světový výrobce automobilové elektroniky, který v Ostravě buduje rozsáhlé vývojové centrum a provozuje výrobní závod ve Frenštátě p.R.

ABB Světový výrobce v oblasti automatizace a robotiky, který v Ostravě vybudoval vývojové středisko. Nachází zde uplatnění celá řada absolventů, kteří dokážou propojit svět techniky s informačními systémy.

NXP Globální výrobce elektronických součástek a mikroprocesorové techniky, který provozuje výrobní závod i vývojové středisko v Rožnově p.R. a nabízí atraktivní pracovní pozice řadě našich absolventů.

Siemens Největší globální výrobce automatizační techniky. V ČR provozuje celou řadu výrobních závodů a inženýrských středisek. Naši absolventi se uplatňují jak přímo u firmy Siemens, tak používají její produkty u celé řady systémových integrátorů.

Schnedier Electric Významná společnost pohybující se v oblasti automatizace, energetiky, řízení budov a dalších. Nabízí širokou škálu uplatnění pro naše absolventy.

Ingeteam Úspěšná inženýrská firma zabývající se automatizací v celé řadě průmyslových odvětví. Z velké části je tvořena našimi absolventy.

Elvac Úspěšná inženýrská firma zabývající se automatizací v celé řadě průmyslových odvětví, konstrukcí jednoúčelových strojů i sběrem dat. Zaměstnává řadu našich absolventů.

Vítkovice Machinery Group Významný zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji. Absolventi oboru zde nacházejí řadu pracovních příležitostí.

Tieto Je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v České republice a největším v Moravskoslezském kraji. Naši absolventi jsou schopni se bez problémů uplatnit i u čistě IT firmy a řada z nich zde pracuje.

Varroc Lighting Systems Společnost je členem skupiny Varroc Group, firem vyrábějících komponenty pro automobilový průmysl. Od roku 1988, kdy byla skupina ​Varroc Group založena, se z ní stal rychle se rozvíjející globální výrobce a dodavatel systémů vnějšího osvětlení, řídicích jednotek, elektroniky, karosérií a podvozků pro přední výrobce osobních vozů a motocyklů na celém světě.

Visteon Společnost navrhuje, vyvíjí a vyrábí elektronické výrobky kokpitu vozidel a zařízení v automobilech, která zajišťují bohatý zážitek pro řidiče a cestující.

Hyndai Automobily značky Hyundai se oficiálně objevily na českém trhu v roce 1992 a od té doby jich bylo u nás prodáno více než 185 tis. Dlouhodobě si Hyundai udržuje pozici druhé nejprodávanější značky českého trhu a v historickém pořadí prodejů jí patří páté místo. Největší rozmach značky na českém trhu, jejíž převážná část prodaných vozů je dodávána z výrobního závodu v moravskoslezských Nošovicích, nastal právě před osmi lety po rozběhnutí tuzemské výroby. Od té doby je Hyundai také významným českým výrobcem automobilů s roční produkcí 350 tis. vozů, z nichž převážná část míří na export.

Arcelor Mittal Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.

Autel Inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující spolehlivé a pružné služby a dodávky špičkových technologií na klíč pro průmyslové celky v těchto oblastech: VN, NN silnoproud a pohony, měření a řízení, řidící a vizualizační systémy a MES řešení.

Elcom Firma podniká v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektroenergetiky, virtuální instrumentace a je organizačně rozdělena do pěti divizí a útvaru zajišťující obchodování, organizační správu a samotné účetnictví firmy.

Temex Společnost působí na trhu od roku 1991. Je ryze českou soukromou společností, která je tvořena čtyřmi nosnými pilíři, a to divizemi Automatizace, Vzduchotechnika, Stroje a Prodej. Zaměstnává více než 130 odborníků různých profesí, jejichž společným cílem je plnit různorodá přání zákazníků kvalitně, včas a efektivně.

ATE System Společnost nabízí dodávku komplexních služeb a produktů pro strojové vidění a vizuální inspekci.

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 Praktický program vzdělávání personálu rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003 Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242 Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance 2020 2022
FW01010103 Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků 2020 2022
GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures) 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015665 Vývoj multifunkčního čidla UNIOR 2020 2020
HS4502001 TESLA Medical,Peter,5837 2020 2020
RPP2020/139 Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace 2020 2020
SP2020/151 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VII. 2020 2020
SP2020/156 Pokročilé metody zpracování signálů II 2020 2020
SP2020/42 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VI 2020 2020
SP2020/55 Biomedicínské inženýrské systémy XVI 2020 2020
FV40132 Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě 2019 2022
EF18_070/0010219 Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života 2019 2021
TH04010428 Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží 2019 2021
TK02020050 Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště 2019 2021
TL02000313 Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby 2019 2021
HS4501902 Národní dřevařský klastr, 2019 2020
HS4501907 BABY patron s.r.o.,Martin 2019 2020
HS4501901 Národní Energetický Klast 2019 2019
HS4501904 Mediatrade,Peter,5837 2019 2019
HS4501905 ELVAC a.s.,Koziorek,5950 2019 2019
HS4501906 KAIPAN, s.r.o., Horák, 93 2019 2019
RPP2019/69 Inovace pro rozvoj skupiny předmětů Průmyslová robotika 2019 2019
RPP2019/70 Rozšíření vybavení těžké laboratoře ADC o prostředky vizuální inspekce 2019 2019
SP2019/107 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace V 2019 2019
SP2019/118 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VI. 2019 2019
SP2019/152 Biomedicínské inženýrské systémy XV 2019 2019
SP2019/165 Řízení technologických soustav s OAZE 2019 2019 2019
SP2019/85 Pokročilé metody zpracování signálů 2019 2019
TL01000302 Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty 2018 2021
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155 Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů 2018 2020
TH03010468 Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory 2018 2020
HS4501805 TESLA Medical,Peter,5837 2018 2019
HS4501808 Gymnázium a SŠ elektrotec 2018 2019
TF04000049 Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů 4.0 2018 2019
TH03010424 Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů 2018 2019
HS4501801 MICROSYS,Koziorek,5951 2018 2018
HS4501802 MEDIATRADE,Peter,5837 2018 2018
HS4501803 INTERGAZE,s.r.o.,Peter,58 2018 2018
HS4501804 Varroc Lighting Systems,K 2018 2018
HS4501806 Fakultní nemocnice Ostrav 2018 2018
HS4501807 ArcelorMittal, Horák, 933 2018 2018
IRP/2018/217 Rozšíření vybavení laboratoře programovatelných automatů o prostředky pro výuku průmyslového IoT 2018 2018
SP2018/160 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IV 2018 2018
SP2018/164 Biomedicínské inženýrské systémy XIV 2018 2018
SP2018/170 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování V. 2018 2018
SP2018/183 Řízení technologických soustav s OAZE 2018 2018 2018
FV20519 Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles 2017 2020
HS4501713 Fakultní nemocnice Ostrava,Augustynek,58 2017 2020
EG15_019/0004315 Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti 2017 2019
EG15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. 2017 2019
EG15_019/0004919 ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY 2017 2019
EG15_019/0004955 Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid 2017 2019
GA17-03037S Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků 2017 2019
HS4501706 ČEZ Distribuce,a.s.,Bilík,5955 2017 2018
HS4501708 Město Rožnov p.R.,Santarius,5957 2017 2018
HS4501711 Varroc Lighting Systems,s.r.o.,Kašík,599 2017 2018
HS4501701 ELVAC,Koziorek,5950 2017 2017
HS4501703 ČEZ Distribuce, a.s., Santarius 5957 2017 2017
HS4501704 Medical Monitor,Černý,5992 2017 2017
HS4501707 HUPL,Slanina,5888 2017 2017
HS4501710 E.ON Distribuce, a.s.,Bilík,5955 2017 2017
RPP2017/194 Vybavení pro výuku rapid prototypingu pro průmysl 4,0 2017 2017
SP2017/128 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování IV. 2017 2017
SP2017/150 Řízení technologických soustav s OAZE 2017 2017 2017
SP2017/158 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace III 2017 2017
SP2017/161 Biomedicínské inženýrské systémy XIII 2017 2017
FV10422 Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace 2016 2019
FV10706 Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky. 2016 2019
HS4501614 Národní energetický klastr,Žídek,5959 2016 2018
Partnerství s VŠB - TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství 2016 2018
HS4501612 Ortopedické protetiky,Černý,5992 2016 2017
HS4501613 SHIFT,Žídek,5959 2016 2017
HS4501621 Obec Ostravice,Horák,3993 2016 2017
Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0 2016 2017
BFN-086 Budoucnost využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie 2016 2016
HS4501601 ING corporation,Černý,5992 2016 2016
HS4501602 Varroc Lichting Systems,Konečný,5996 2016 2016
HS4501603 Technické služby Opava,Horák,9338 2016 2016
HS4501606 ČEZ Distribuce,Santarius,5957 2016 2016
HS4501607 BeePartner,Horák,9338 2016 2016
HS4501610 MEDIATRADE s.r.o.,Augustynek 5852 2016 2016
HS4501611 E.ON Česká republika,Bilík,5955 2016 2016
HS4501618 HUDEČEK SERVICE,Santarius,5957 2016 2016
HS4501620 TECO,Vala,3998 2016 2016
RPP2016/94 Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů 2016 2016
SP2016/146 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování III 2016 2016
SP2016/162 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace II 2016 2016
SP2016/183 Řízení technologických soustav s OAZE 2016 2016 2016
SP2016/81 Biomedicínské inženýrské systémy XII 2016 2016
HS4501512 "KurzyKNX",Vaňuš,5856 2015 2017
HS4501508 Detekce vady filtru pomocí rozpoznávání obrazu 2015 2016
FRVS2015/204 Modelování a analýza kardiovaskulárního systému 2015 2015
HS4501501 Napájení sluncem,Horák,3138 2015 2015
HS4501506 ARCADIS CZ,Hájovský,5859 2015 2015
IRP2015/2 Platforma pro testování nových technologií Smart CPIT3 2015 2015
SP2015/154 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace 2015 2015
SP2015/179 Biomedicínské inženýrské systémy XI 2015 2015
SP2015/181 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování II 2015 2015
SP2015/184 Řízení technologických soustav s OAZE 2015 2015
TA04021687 Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém 2014 2017
HS4501408 Disam RT,Srovnal,5999 2014 2016
CZ.3.22/3.100/12.03337 Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky 2014 2015
FRVS2014/154 Inovace předmětů zaměřených na Virtuální instrumentaci a měření 2014 2014
HS4501401 Bike Fun International,Koziorek,5261 2014 2014
HS4501402 Pars Komponenty,Koziorek,5261 2014 2014
HS4501403 ENVIROPOL,Santarius,4279 2014 2014
HS4501404 FNO,Penhaker,5853 2014 2014
IRP/2014/233 Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku 2014 2014
SP2014/156 Mikroprocesorové systémy pro řídicí a monitorovací aplikace 2014 2014
SP2014/185 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování. 2014 2014
SP2014/188 Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy 2014 2014 2014
SP2014/194 Biomedicínské inženýrské systémy X 2014 2014
FRVS2013/147 Tvorba laboratorních úloh pro měření teploty, tlaku a průtoku kapalin 2013 2013
FRVS2013/910 Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství 2013 2013
HA450308 SG-Geoinženýring, Hájovský 4221 2013 2013
HS450315 Fakultní nem. Ostrava, Penhaker 3510 2013 2013
HS450318 KMC Group, Macháček,3497 2013 2013
HS450319 KMC Group, Macháček,3497 2013 2013
HS450320 Arcadis CZ,Hájovský,4221 2013 2013
SP2013/135 Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy. 2013 2013
SP2013/168 Metody sběru a přenosu dat v distribuovaných systémech 2013 2013
SP2013/203 Testování vlastností speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku se zaměřením na Smart Grids. 2013 2013
SP2013/35 Biomedicínské inženýrské systémy IX 2013 2013
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019
FR-TI4/327 Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek. 2012 2015
EE2.4.31.0031 NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání 2012 2014
LH12183 Smart instrumentation - Vývoj a ověřování pokročilých měřicích systémů pro aplikační oblast přenosu a distribuce elektrické energie. 2012 2014
22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky 2012 2013
HS450204 BRANO, Koziorek, 5261 2012 2012
SP2012/111 Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů II 2012 2012
SP2012/114 Biomedicínské inženýrské systémy VIII 2012 2012
SP2012/144 Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids II. 2012 2012
SP2012/182 Řízení technologických soustav s OAZE zajišťujících nezávislý dlouhodobě udržitelný rozvoj komplexních systémů. 2012 2012
SP2012/75 Uživatelsky adaptivní systémy II 2012 2012
CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Informatika v telemedicíně 2011 2014
CZ.1.07/2.4.00/17.0113 Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí 2011 2014
TA01010632 SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase 2011 2013
TA01020282 Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření 2011 2013
HS450105 Hegas, Koziorek, 5261 2011 2011
HS450106 SG Geoinženýring, Hájovský, 4221 2011 2011
HS450108 VÍTKOVICE POW ENGINEER,Nevřiva 3135 2011 2011
ROZP2011/19/19 Integrace zdravotně hadicapovaných studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2011 2011
SP2011/161 Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids 2011 2011
SP2011/21 Biomedicínské inženýrské systémy VII 2011 2011
SP2011/22 Uživatelsky adaptivní systémy 2011 2011
SP2011/45 Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů 2011 2011
CZ.1.07/2.2.00/15.0112 Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava 2010 2013
CZ.3.22/2.3.00/09.01525 Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky 2010 2013
FR-TI2/273 Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat 2010 2013
OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0113 Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava 2010 2013
CZ.1.07/1.1.07/02.0075 Biomedicínská technika na středních školách 2010 2012
HS450008 Spolupráce s VEC, Koziorek, 5261 2010 2011
HS450011 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
HS450012 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
HS450013 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
1221420234 Studie metodiky měření vlastností horninového masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel 2010 2010
HA455903 Fakultní nemocnice,Penhaker, 3510 2010 2010
HS450001 SG-Geoinženýring, Hájovký, 4221 2010 2010
HS450002 EVKAnet, Hájovský, 4221 2010 2010
HS450003 ELVAC, Santarius, 4279 2010 2010
HS450004 Ústav poč. techniky, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450005 Ústav poč. techniky, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450006 SG-Geoinženýring, Hájovský,4221 2010 2010
HS450007 VVUÚ, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450009 ČEZ Měření, Santarius, 4279 2010 2010
HS450010 TRIMR, Žídek, 1401 2010 2010
HS450014 Ministerstvo prům. a obch.Srovnal,3137 2010 2010
ROZP2010/19/14 Personální rozvoj vědecko-výzkumných týmů Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky, VŠB-TU Ostrava. 2010 2010
ROZP2010/CSM43 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2010 2010
SP/2010165 Vývoj a využití nových metod pro návrh a realizaci embedded systémů 2010 2010
SP/2010190 Biomedicínské inženýrské systémy VI 2010 2010
FR-TI1/073 Vývoj energetického systému 2009 2012
FR-TI1/223 Komlexní řešení pohonné jednotky elektromobilu 2009 2012
GA102/09/1003 Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků 2009 2011
HA455901 SG-Geoinženýring-Hájovský, 4221 2009 2010
HA455902 Napájení sluncem - Horák, 3138 2009 2010
HA455905 Ministerstvo prům. a obch.,Srovnal, 3137 2009 2010
HA455907 EUREX MEDICA,Ing.Penhaker,3510 2009 2010
3/005/08/2 Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energií 2009 2009
CD-DIP 2009 Conceptual Design and Development of Innovative Products (CD-DIP) 2009 2009
FR-TI1/231 Komplexní automatizace řízení autonomně napájené sluneční clony 2009 2009
HA455904 ČEZ -Santarius, 4279 2009 2009
HS450901 Carbide Morava,Santarius,4279 2009 2009
HS450903 ČEZ měření, Santarius,4279 2009 2009
HS450905 Atel Energetika Zlín, Santarius, 2009 2009
ROZP2009/19/13 Analýza struktury stávajícícho oboru Biomedicínský technik 2009 2009
ROZP2009/19/14 Popularizace vodíkových technologií, popularizace mobilních robotických systémů 2009 2009
ROZP2009/19/15 Personální rozvoj Laboratoře programovatelných automatů a distribuovaných řídících systémů a Laboratoře palivových článků 2009 2009
ROZP2009/C42 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na vysoké škole. 2009 2009
GA102/08/1429 Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů 2008 2010
HA455814 ISOTRA - Horák, 3138 2008 2010
CD-DIP Conceptual Design and Development of Innovative Products (CD-DIP) 2008 2008
HS450801 AK:Kval.el.energie,Santarius,4279 0%DPH 2008 2008
HS450802 ENVIRAL, SANTARIUS, 4279 2008 2008
HS450803 ČEZ měření, Santarius,4279 2008 2008
ROZP2008/CSM20 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava 2008 2008
ROZP2007/C23 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava 2007 2007
ROZPR2007/216 Rozvoj moderního přístrojového vybavení pro výuku měření v oblasti informačních a komunikačních technologií 2007 2007
GA102/06/1742 EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO REAL-TIME DATABÁZE 2006 2008
ROZP2006/416 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia FEI, VŠB-TU Ostrava a výuka německého jazyka u studentů s dyslexií 2006 2006
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020 Rozvoj oboru biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho basolventů na trhu práce v návaznosti na zákon číslo 96/2004 Sb. 2005 2007
21711C5027 Spolupráce Technické univerzity v Ostravě a Politechniki Opolskiej v oblasti racionálního využití energií 2005 2006
HS450501 Hodnocení kvality elektrické energie v sítích SME 2005 2005
HS450502 Vypracování studie Liberalizace trhu s elektrickou energií v maloodběratelském sektoru . 2005 2005
HS450503 Spolupráce na vzdělávacím programu LEONARDO Power Quality 2005 2005
HS450504 Zpracování posudku Klimatizační jednotka DV 150 2005 2005
HS450505 Zpracování posudku Zpětný chladič R 450 pro využití v OKR 2005 2005
HS450506 Zpracování posudku Klimatizační jednotka DV 350 2005 2005
HS450507 Vypracování studie Přechodné jevy v rozvodu 6 kV dolu ČSA v Karviné 2005 2005
HS451502 Optimalizace systému údržby RCM zařízení distribuční soustavy SME, a.s. 2005 2005
GA102/03/1551 Kvalita elektrické energie v distribuční síti v liberalizovaném tržním prostředí 2003 2005
ME 409 Technické metody efektivního využití energie v regionální oblasti 2001 2001
GA102/99/0665 Výzkum a vývoj technických prostředků pro monitoring a analýzu energetického rušení na bázi virtuální instrumentace 1999 2001
GA102/99/1000 Zachování kvality dodávané elektrické energie při nárůstu úrovně rušivých vlivů v distribučních sítích 1999 2001