Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bc

Řídicí a informační systémy

Automatizace současného světa a využití robotů jsou hlavními trendy dnešní doby. Lidé, kteří se jim věnují, musí být kreativní, precizní, zvládat techniku i software. Skvělou myšlenkou to začíná a kreativní lidé s inovačním myšlením ji dokážou realizovat. A přesně takoví jsou naši absolventi!

Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Digitalizace výroby, umělá inteligence, internet věcí. Tři pojmy, které jsou alfou a omegou tohoto studijního programu. Představují celosvětový trend, který nezmizí jako průměrný fashion výstřelek, ale naopak postupně ovládne další a další oblasti našeho života. Proto jsme tu my a tenhle program – abychom šli s průmyslem 4.0 ruku v ruce. A co víc – abychom jej tvořili.

Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Digitalizace výroby, umělá inteligence, internet věcí. Tři pojmy, které jsou alfou a omegou tohoto studijního programu. Představují celosvětový trend, který nezmizí jako průměrný fashion výstřelek, ale naopak postupně ovládne další a další oblasti našeho života. Proto jsme tu my a tenhle program – abychom šli s průmyslem 4.0 ruku v ruce. A co víc – abychom jej tvořili.

Biomedicínská technika

Moderní technika vládne světu a ani ve zdravotnictví to není jinak. Bohudík. Špičkové přístroje jako rentgen, CT nebo počítačem řízení operační roboti zásadně pomáhají lékařům v jejich práci a zároveň dennodenně zachrání nejeden lidský život. Co ony – ty! Tedy můžeš, rozhodneš-li se stát biomedicínským technikem. Bude tě to sice stát několik večerů klení nad anatomií a zavařování mozkových závitů u studia biomedicínských a elektrotechnických předmětů, ale stojí to za to.

Biomedicínské asistivní technologie

Technika, která může pomoci každému z nás, to jsou asistivní technologie. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení, která pomáhají přímo lidem s hendikepem, seniorům, jejich pečovatelům a všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav. Asistivní technologie, to je moderní technika založená na znalostech telemedicíny, IT, telekomunikační a lékařské techniky aplikovaná do sféry sociálních služeb, péče a wellbeing.

Biomedicínské asistivní technologie

Technika, která může pomoci každému z nás, to jsou asistivní technologie. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení, která pomáhají přímo lidem s hendikepem, seniorům, jejich pečovatelům a všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav. Asistivní technologie, to je moderní technika založená na znalostech telemedicíny, IT, telekomunikační a lékařské techniky aplikovaná do sféry sociálních služeb, péče a wellbeing.

Frame 65

Řídicí a informační systémy (Ing.)

Cílem studijního programu je příprava odborníků v oblasti řídicích, informačních a měřicích systémů. Absolventi jsou schopni samostatně řešit komplexní technické úlohy v rámci návrhu, realizace a údržby řídicích, měřicích a informačních systémů.

Biomedicínské inženýrství (Ing.)

Cílem dvouletého magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství je vychovat inženýry jako vysokoškolsky vzdělané odborníky pro všechny oblasti zdravotnické techniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.

Biomedicínské inženýrství (Ing.)

Cílem dvouletého magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství je vychovat inženýry jako vysokoškolsky vzdělané odborníky pro všechny oblasti zdravotnické techniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.

foto jk

Kybernetika (Ph.D.)

Cílem je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u úspěšných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného programu.

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: