Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX Basic, KNX Advanced a KNX HVAC v certifikovaném školicím středisku KNX.

Kurz KNX BASIC

Obsah školení kurzu KNX BASIC:

Praktická část

KNX projektování ETS Professional: základy 5h
KNX projektování ETS Professional: pokročilí (pouze informativní)
KNX Uvedení do provozu ETS 4h
KNX Diagnostika a vyhledávání chyb ETS 3h

Teoretická část

KNX Systémové argumenty (samostudium)
KNX Přehled systému (samostudium)
KNX Topologie TP, (samostudium)
KNX Telegram TP, (samostudium)
KNX Sběrnicové přístroje TP, (samostudium)
KNX Powerline 110 (pouze informativní), (samostudium)
KNX RF (samostudium)
KNX Instalace TP, (samostudium)


Zkouška

Praktická část 1h30
Teoretická část 1h30


Celkem

Výuka: 12 hodin

Zkouška: 3 hodiny

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška KNX (praktická a teoretická část).

Obsah závěrečné zkoušky KNX:

Systémové argumenty a sběrnicové přístroje KNX.
Topologie a Instalace komponent KNX.
RF KNX.
Projektování, nahrávání a diagnostika v ETS.
Praktická část obsahující projektování, nahrání a diagnostiku zadaného KNX systému.
Podmínky absolvování kurzu

Doba trvání kurzu je minimálně 12 hodin,
Účastník kurzu musí vykázat účast nejméně 75% z celkové doby trvání kurzu,
Certifikát KNX partner bude vydán po složení teoretické i praktické zkoušky s minimální úspěšností 60%.
Doklad o absolvování

Certifikát o absolvování Základního kurzu KNX (KNX partner), zakončený zkouškou KNX.

Studijní materiály

Studijní materiály obdrží každý účastník před zahájením kurzu v elektronickém formátu po zaplacení ceny kurzu. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Zahájení kurzu

Kurz proběhne pouze při počtu 5 a více (max. 10) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 8:00 dle časového harmonogramu.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu

Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů.
Znalost práce v MS Windows a MS Office.
Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci.

Nutná alespoň základní znalost AJ.

Kurz KNX ADVANCED

Obsah kurzu KNX ADVANCED:

Teoretická část

Bezpečné plánování (informativní)
Vlajky 2h
Interworking 2h
KNX telegram 2h
Aplikace ETS (informativní)
KNX a multimédia (informativní)
KNX a Smart Metering / Smart Grid (informativní)


Praktická část

KNX Secure 2h
HVAC ovládání s KNX 4h
Spojky 4h
IP komunikace 2h
Ovládání osvětlení 3h
Bezpečnostní technologie 1h
Logické operace 2h
Vizualizační systémy 4h


Zkouška

Praktická část 2h
Teoretická část (Anglicky) 2h


Celkem

30hodin

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška KNX (praktická část) + teoretická část (Anglicky).

Podmínky absolvování kurzu

Doba trvání kurzu je minimálně 30 hodin,
Účastník kurzu musí vykázat účast nejméně 75% z celkové doby trvání kurzu,
Podíl praktických cvičeních musí být nejméně 50% po celou dobu trvání kurzu,
Doklad o absolvování

Certifikát o absolvování KNX ADVANCED kurzu, zakončený praktickou zkouškou KNX.

Studijní materiály

Studijní materiály obdrží každý účastník při zahájení kurzu. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Zahájení kurzu

Kurz proběhne pouze při počtu 3 a více (max. 6) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 9:00, další dny dle časového harmonogramu.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu * Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů. * Znalost práce v MS Windows a MS Office. * Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci. * Nutná alespoň základní znalost AJ.

Kontaktní osoba
Doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

Email: jan.vanus@vsb.cz
Telefonní spojení: +420 59 732 5856

Poštovní adresa:
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika

www: http://knx-training.vsb.cz facebook: https://www.facebook.com/knxtrainingcentre.vsbtuo Certifikované školicí centrum KNX ( https://tourmkr.com/F1wy0EiyJM/32179513p&150.04h&67.56t )

je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center (https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/community/trainin...). Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX.

Registrace

Na kurz KNX Basic pro získání certifikátu KNX partner a na kurz KNX ADVANCED se lze předběžně přihlásit zasláním přihlášky na vybraný kurz na e-mail: jan.vanus@vsb.cz

formulář závazné přihlášky na kurz KNX BASIC:
formulář závazné přihlášky na kurz KNX ADVANCED:

Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte údaje pro zaplacení registračního poplatku.

Podmínky

  1. Součástí přihlašovacího procesu je registrace na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org, kde je nutné vytvořit si osobní účet. Po založení tohoto účtu získáte zákaznické číslo, které nám musíte sdělit před konáním kurzu – vyplnit do závazné přihlášky na kurz. Před založením osobního účtu KNX doporučujeme prostudovat přiložený dokument: 
    Postup pro přihlášení se na kurz KNX
  2. Cena a registrační poplatek musí být zaplacen do 15 kalendářních dnů od data předběžné přihlášky (nejdéle však 7 dnů před konáním vybraného kurzu), jinak je předběžná přihláška zrušena a místo je rezervováno dalším zájemcům!
  3. Po zaplacení poplatku Vám bude zaslán daňový doklad o úhradě ceny a registračního poplatku (pro správnost tohoto dokladu je nutné správně vyplnit IČO v předběžné přihlášce a do poznámky uvést číslo bankovního účtu).
  4. Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky a kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat nejdéle 7 dnů před konáním kurzu emailem na adresu: jan.vanus@vsb.cz

Kontaktní adresa:

doc. Ing. Jan Vaňuš Ph.D. VŠB TU Ostrava, FEI, kat 450 17. listopadu 15 Ostrava Poruba 708 33

Tel.: +420 59 732 5856 Email: jan.vanus@vsb.cz

Kontakt

Kontaktní osoba
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

Email: jan.vanus@vsb.cz
Telefonní spojení: +420 59 732 5856

Poštovní adresa:
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika

www:
http://knx-training.vsb.cz


facebook:
https://www.facebook.com/knxtrainingcentre.vsbtuo 


Certifikované školicí centrum KNX 
https://tourmkr.com/F1wy0EiyJM/32179513p&150.04h&67.56t
je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/community/trainin...).
Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX.