Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů
EB308

Laboratoř je určena k výuce studentů bakalářského a magisterského studia, realizaci závěrečných prací a řešení vědecko-výzkumných projektů. Vědecká činnost laboratoře se zaměřuje na návrh a realizaci vestavěných řídicích systémů s mikrokontroléry, jednodeskovými počítači a mobilními platformami.

Vyučované předměty
  • Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů
  • Mobilní informační technologie pro řízení
  • Základy komponentních technologií pro řízení
  • Vestavěné systémy
  • Programování v operačních systémech reálného času
  • Pokročilé techniky programování mikrokontrolérů

Vedoucí laboratoře

doc. Ing. Prauzek Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (450)
+420 596 995 857

michal.prauzek@vsb.cz
17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

Laboratoř je zaměřena na návrh a realizaci vestavěných systémů s použitím procesorů. Jsou využity mikrokontroléry s procesorovým jádrem ARM Cortex-M a systémy na čipu s procesorovým jádrem ARM Cortex-A.

Studentská pracoviště jsou vybavena laboratorními přístroji (osciloskopy, generátory signálů, multimetry a regulované zdroje) a vývojovým hardwarem s mikrokontroléry i systémy na čipu. Počítače jsou vybaveny programy pro komunikaci s vývojovým hardwarem a programy pro vývoj aplikací v jazycích C, C# a Java.

Vývojový hardware s mikrokontroléry je vybaven sadou vstupů a výstupů pro demonstraci funkcí analogových periferií mikrokontroléru (digitálně-analogový převodník, analogově-digitální převodník, komparátor) a demonstraci funkce čítačů a časovačů (input capture, output compare, pulzně-šířková modulace). Činnost komunikačních rozhraní UART, SPI a I2C je demonstrována s použitím vnějších periferií mikrokontroléru (budič/přijímač RS232, akcelerometr, paměť FRAM). Sada tlačítek a LED je použita k ukázkám digitálních vstupně/výstupních funkcí mikrokontroléru. K vývoji programového vybavení v jazyce C je použito vývojové prostředí Eclipse a kompilátor GCC. Dostupné softwarové nástroje umožňují jak vývoj metodou "bare-metal", tak s použitím operačního systému reálného času.

Laboratoř je vybavena i prostředky pro vývoj komplexních vestavěných systémů s použitím objektově orientovaných programovacích jazyků. Vývojová deska se systémem na čipu na bázi procesoru ARM Cortex-A umožňuje výuku programování vestavěných systémů s použitím operačního systému Linux. K vývoji je použit především jazyk Java a vývojové prostředí NetBeans. Softwarová knihovna umožňuje využití specializovaných hardwarových prostředků systému na čipu z prostředí jazyka Java. Pracoviště jsou doplněna tablety s operačním systémem Android, vývoj aplikací probíhá v prostředí Android Studio s použitím jazyka Java. Jazyk C# je pak využit zejména na tvorbu desktopových řídicích aplikací, které komunikují s demonstračními vestavěnými systémy.