Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projdi se a prohlédni si vybavení zajímavých učeben a laboratoří

EB205 - Laboratoř teorie signálů a řízení

Laboratoř je zaměřena na výuku virtuální instrumentace a pokročilých metod zpracování signálů, především pak v oblasti moderních telekomunikačních systémů. 

EB206 - Laboratoř virtuální instrumentace

Laboratoř je určena pro výuku automatizace testování elektrických parametrů a optické inspekce průmyslových výrobků s využitím virtuální instrumentace.

EB304 - Laboratoř senzorů a měření neelektrických veličin

Laboratoř je určena pro výuku předmětů zabývajícími se senzory neelektrických veličin.

EB305 - Laboratoř elektronických měření a přístrojů

První oblastí je praktická výuka předmětů Elektronická měření a přístroje, Měřicí systémy a EMC v elektronice.

EB306 - Laboratoř řídicích systémů

Laboratoř řídicích systémů je zaměřena na návrh, simulaci, realizaci a vizualizaci řídicích algoritmů určených pro lineární i nelineární dynamické systémy.

EB307 - Laboratoř robotických systémů

Laboratoř se zaměřuje na výuku průmyslových a servisních robotických systémů, základní elektromechaniky i konstrukčních technologií pro elektrotechnickou aplikaci

EB308 - Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů

Laboratoř je zaměřena na návrh a realizaci vestavěných systémů s použitím procesorů.

EB309 - Laboratoř zobrazovací techniky v lékařství a telemetrie

Laboratoř je zaměřena na moderní zobrazovací techniku.

EB310 - Laboratoř biomedicínské přístrojové techniky

Laboratoř je vybavena moderní lékařskou přístrojovou technikou pro diagnostiku, terapii a speciální zdravotnickou technikou.

EB311 - Laboratoř biomedicínských senzorů a měření

Laboratoř je primárně určena výuce studentů v oblasti snímačů a čidel používaných v medicíně.

EB312 - Laboratoř řízení budov

Laboratoř byla vybudována jako tréninkové centrum KNX s akreditací získanou v rámci asociace KNX pro konání kurzů.

EB412 Laboratoř strojového vidění

Laboratoř je využívána pro řešení absolventských prací a pro řešení vědecko-výzkumných úkolů. Laboratoř disponuje komponenty průmyslových kamerových systémů (kamery, objektivy, osvětlovače) a PC se SW vývojovými nástroji společnosti NI (National Instruments).

EB415 - Laboratoř programovatelných automatů a distribuovaných systémů

Laboratoř je zaměřena na výuku programovatelných automatů a HMI/SCADA systémů, které jsou klíčovým prostředky používanými v průmyslové automatizaci. Laboratoř je rovněž zaměřena na komunikační systémy pro průmyslovou automatizaci. Vybavení je laboratoře využívá aktuální produkty nejvýznamnějších výrobců programovatelných automatů, jako je Siemens, B&R, Rockwell Automation, Mitsubishi Electric, Schneider Electric. V laboratoři kromě výuky probíhá také řešení absolventských prací.

EB416 - Laboratoř elektrických měření

Laboratoř je koncipována jako výuková pro oblast měření v elektrotechnice. Jsou zde připraveny úlohy pro měření základních elektrických veličin, vlastností elektrotechnických prvků, testování vlastností měřicích přístrojů, měření výkonů, měření vlastností feromagnetických materiálů, práce s osciloskopy a jinými speciálními přístroji. Poslední úlohy jsou určeny pro virtuální instrumentaci a komunikaci přístrojů s PC.

EB417 - Laboratoř elektrických měření

Laboratoř je koncipována jako výuková pro oblast měření v elektrotechnice. Jsou zde připraveny úlohy pro měření základních elektrických veličin, vlastností elektrotechnických prvků, testování vlastností měřicích přístrojů, měření výkonů, měření vlastností feromagnetických materiálů, práce s osciloskopy a jinými speciálními přístroji. Poslední úlohy jsou určeny pro virtuální instrumentaci a komunikaci přístrojů s PC.

EB418 - Laboratoř technologie BroadbandLIGHT pro koncept SMART City a Průmysl 4.0

Pro potřeby výzkumu, vývoje a výuky ve výše uvedených aplikačních oblastech jsem vybudoval dvě unikátní laboratoře: Laboratoř signálů a soustav; Laboratoř technologie BroadbandLIGHT pro koncept SMART City a Průmysl 4.0 jejíž součástí je Testovací polygon veřejného osvětlení technologie BroadbandLIGHT parkoviště FEI.

EB419 - Laboratoř elektrických systémů

Laboratoř je určena pro vědecké účely a je zde soustředěno několik pracovišť pro doktorandy. Je vybavena bezpečnými elektrickými rozvody tak, aby bylo možné sestavovat potřebné experimenty. V laboratoři je umístěno také několik speciálních přístrojů pro testování elektrických zařízení. Mezi ně patří např. výkonový spínaný třífázový zdroj, čtyřkanálový osciloskop nebo výkonové zesilovače. Další přístroje se doplňují podle potřeb experimentů.

CPIT TL3 – Smart factory

Smart Factory představuje platformu postavenou v souladu s principy konceptu Průmysl 4.0. Smart Factory je komplexní, špičkově vybavená laboratoř pro výuku, demonstraci, testování a výzkum technologií využívaných pro digitalizaci průmyslu. Smart Factory je prostorem pro střetávání a spolupráci akademické sféry s průmyslovými partnery. Smart Factory byla na VŠB-TU Ostrava vybudována v rámci projektu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 a uvedena do provozu na podzim 2020.

HEALTH.Lab

Nová platforma pro výuku a ověřování telemedicínských řešení
Obytné laboratoře CPIT TL3

Testovací polygon veřejného osvětlení technologie BroadbandLIGHT parkoviště FEI

Jedná se o testovací polygon situovaný vedle fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO – tedy přímo v kampusu univerzity.

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: