Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ustavení Katedry měřicí a řídicí techniky v roce 1990 bylo odezvou na plánovanou restrukturalizaci ostravského regionu a zvýšeným zájmem o měření, regulaci, automatizaci a informatiku v průmyslu. Katedra vznikla ke dni 1.7.1990 jako Katedra mikroelektroniky, ale ještě v průběhu podzimu roku 1990 se název změnil na Katedru mikroelektroniky, měření a regulační techniky.

Po vzniku elektrotechnické fakulty a nového oboru studia měřicí a řídicí technika, pak katedra v průběhu roku 1992 změnila název podruhé na název Katedra měřicí a řídicí techniky. Vedoucím katedry byl od 1.7.1990 jmenován prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc., od 15.12.1992 byl jmenován vedoucím katedry doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc. 

V roce 2009 dochází ke sloučení Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry elektrických měření v jediný útvar. Z personálně malé katedry se tak stává katedra velká počtem zaměstnanců i odborným rozsahem. Vedoucím katedry je zvolen doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

kkbi.png

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: