Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Laboratoř biomedicínských senzorů a měření
EB311

Laboratoř je primárně určena výuce studentů v oblasti snímačů a čidel používaných v medicíně. Studenti se zde seznamují se specifiky a požadavky na tento typ snímačů, provádí zde návrh, realizace, měření a kalibrace snímačů.

Laboratoř cílí na výzkum a vývoj nových snímačů pro měření bioelektrických signálů nekovovými materiály. Laboratoř se rovněž využívá pro výuku předmětů zaměřených na zdravotnické elektrické přístroje a lékařskou techniku. Ve vybavení laboratoře jsou dva plně funkční dialyzační přístroje a celá řada infuzních pump, dále pak sestava pro analýzu biochemických senzorů s přesným potenciostatem, výuková platforma NI ELvis II od firmy NInstruments, Zesilovače biosignálu gTec – BSamp, endoskopická věž, mikroskopická technika.

Vyučované předměty
  • Snímače a senzory v biomedicíně
  • Speciální zdravotnická technika
  • Infuzní a hemodialyzační technika

Vedoucí laboratoře

.

prof. Ing. Augustynek Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (450)
+420 596 995 852
martin.augustynek@vsb.cz

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba