Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství zajišťuje výuku programů Řídicí a informační systémy, Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie  a Počítačové systémy pro průmysl 21. století v bakalářském studiu, programů Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství v magisterském studiu a v programu Kybernetika v doktorském studiu.

Katedra vychovává multidisciplinárně vzdělané elektroinženýry, kteří dovedou aplikovat nejnovější poznatky z automatizace, měřicích, informačních a komunikačních technologií v celé řadě oblastí lidské činnosti. V biomedicínských oborech získávají studenti navíc znalosti z oblasti biomedicínské techniky a medicíny.

Absolventi bakalářského i navazujícího programu Řídicí a informační systémy se uplatňují při projekční činnosti v oblasti měřicích, řídicích a informačních systémů, automatizace, údržbě technologických systémů, technické podpoře prodeje výrobků v oblasti automatizace a měření. Rovněž se jedná o pozice vedoucích oddělení technického vývoje, samostatných vývojových pracovníků, programátorů, projektantů apod.

Absolventi programů Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství se uplatňují v oblasti aplikací projektové, výzkumné a vývojové činnosti technických řešení v medicíně a to zejména ve zdravotnických zařízeních a specializovaných firmách. Jejich činnosti zahrnují správu, údržbu, zavádění a prodejní zabezpečení lékařské přístrojové techniky. Podílejí se tak nepřímo na zkvalitnění zdravotní péče.

DSCF8632ret.jpg