Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Věda a výzkum se na FEI rozvíjí  ve všech oblastech elektrotechniky, informatiky, matematiky a fyziky. Na FEI působí 28 odborných skupin garantujících jednotlivé odborné směry na 8 katedrách (viz odborné skupiny). Akademičtí a vědečtí pracovníci publikují své práce v nejlepších světových časopisech, každoročně je publikováno kolem 80 článků v časopisech, z toho přibližně 20 je publikováno v časopisech, které jsou v hodnocení umístěny v první čtvrtině. Počet patentů získaných každý rok FEI je kolem 5, některé z nich jsou licencované. Akademičtí pracovníci jsou řešiteli nebo spoluřešiteli řady národních (GAČR, TAČR) a mezinárodních projektů (FP7, H2020), viz projekty výzkumu. Objem financí FEI z projektové činnosti je každoročně kolem 60mil. Kč. Fakulta také spolupracuje s průmyslovými partnery na řešení výzkumných úkolů, objem hospodářské činnosti je každoročně kolem 12mil. Kč.

DSC_2835_6_7.jpg

Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena zejména do následujících oblastí:

  • Senzory a metody měření elektrických a neelektrických veličin včetně EMC.

  • Měřicí a řídicí technika pro vestavěné a distribuované systémy.

  • Informační a komunikační technologie používané v řídicích systémech.

  • Prostředky pro řízení mobilních robotů.

  • Simulace měřicích a řídicích systémů s distribuovanými parametry.

  • Metody nenumerického fuzzy modelování a řízení.

  • Metody prediktivních diagnostických systémů.

  • Měřicí a řídicí systémy pro alternativní zdroje energie.

  • Technologie pro aplikace ve zdravotnictví.

  • Měření, přenos a zpracování dat v lékařství.

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: