Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Sekretariát
Ing. Glabazňová Eva
+420 596 995 951

Tajemník pro studium
Bc. Dragounová Martina
+420 596 995 855

Kontaktní email:

Adresa

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava - Poruba
708 00 Česká republika

Ostatní údaje

IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 100954151
Směrový kód: 0300

Bakalářské programy

BMT

Biomedicínská technika

Studijní program Biomedicínská technika je 3 letý studijní program, jehož absolventi získávají akreditace ministerstva školství a současně akreditace ministerstva zdravotnictví - absolventi se tedy stávají zdravotnickým nelékařský pracovníkem.

Studijní program je zaměřen do oblasti biomedicínského inženýrství, které spojuje vědy inženýrské a lékařské, proto část výuky zajišťuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

Absolventi mají dobré znalosti v oblasti elektroniky,...

BAT mini

Biomedicínské asistivní technologie

Asistivní technologie jsou komplexní technická řešení, která usnadňují život osobám se speciálními potřebami, vyššími nároky na ošetřovatelskou péči a seniorům s cílem dosáhnout co nejvyšší autonomie v jejich každodenních životech. Současně jsou to také zařízení pro medicínu na dálku a nositelné prostředky umožňující sledování zdravotního stavu a aktivního životního stylu. Studijní program proto kombinuje znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, lékařské techniky, telemedicíny,...

PSS

Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Cílem studia ve studijním programu Počítačové systémy pro průmysl 21. století je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro všechny oblasti moderního průmyslu, kde jsou využívány počítačové systémy. Během studia posluchač získá solidní teoretické základy a zejména praktické znalosti a dovednosti, umožňující jeho bezprostřední uplatnění v praxi. Absolvent má také možnost pokračovat v některém příbuzném magisterském programu. Bakalářský studijní program na rozdíl od ostatních...

RID

Řídicí a informační systémy

Bakalářský studijní program Řídicí a informační systémy má za cíl poskytnout absolventům vzdělání, které je nezbytné pro zajištění dnes tolik žádané automatizace, digitalizace výroby a robotizace ve firmách v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti. Digitalizace průmyslu je klíčový trend, na který jsou absolventi programu dobře připraveni. Získávají odbornou způsobilost pro uplatnění v celé řadě těchto firem, a to jak inženýrských, které se vyvíjejí a dodávají automatizaci, robotiku, měřicí...