Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Odborné skupiny

Na katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství jsou zřízeny tři odborné skupiny. Každá skupina se zabývá specifickou oblastí měřicí a řídicí techniky, ve které vyvíjí vědecko-výzkumné aktivity a zajišťuje výuku. Skupiny jsou tvořeny jak zaměstnanci, tak doktorandy katedry.

Průmyslová automatizace a počítače pro řízení

Odborná činnost skupiny je zaměřena zejména do výzkumných oblastí týkajících se návrhu, modelování a realizace řídicích systémů, distribuovaných monitorovacích systémů pro různé typy aplikací, do oblasti analýzy signálů a dalších. Skupina provádí výzkumné a vývojové aktivity jak v rámci projektů podporovaných českými i zahraničními grantovými agenturami, tak smluvní výzkum pro průmyslové partnery. Výzkum a vývoj v oblastech: řídicí systémy reálného času, vestavěné řídicí systémy, operační systémy reálného času, technické a softwarové prostředky pro řízení v reálném čase, komunikační sítě pro řízení v reálném čase. Členové skupiny spolupracují s celou řadou průmyslových partnerů, zejména Vítkovice Power Engineering a.s., Continental Automotive s.r.o., Ingeteam a.s., GreenGas DPB a.s., SG – Geoinženýring s.r.o.

Biomedicínské inženýrství

Skupina se věnuje výzkumu a vývoji elektrotechnických aplikací s využitím v medicíně. V současnosti se skupina zabývá měřením, přenosem a algoritmy zpracování biosignálů, lékařskými diagnostickými a terapeutickými přístroji korespondujícími s telemetrickými a personálně zdravotnickými aplikacemi. Mezi tyto oblasti spadá návrh programovatelné logiky FPGA/CPLD, práce s mikroprocesorovou technikou a řídicí systémy v lékařských aplikacích včetně návrhů embedded systémů, mikrokontrolérů, návrh číslicových systémů, VHDL a také biozesilovačů. Dále se skupina zabývá biotelemetrií a systémy SmartHome zahrnující přenosy dat a bezdrátové technologie. V oblasti snímačů se realizují projekty s využitím akcelerometrů a gyroskopů, senzorů teploty, tlaku a měření biolelektrických signálů. V návaznosti na zpracování biosignálů se řeší problémové okruhy filtrace EKG a EEG, aproximace EKG, Mapování aktivity srdce. Nedílnou součástí skupiny jsou softwarové projekty pro měření, analýzu a vizualizaci měřených dat.

Členové skupiny se podílí na garanci a výuce předmětů bakalářského programu Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie a navazujícího magisterského programu Biomedicínské inženýrství.

Senzory, testování a měření

Odborná činnost

 • Automatizace měření a testování užitím technologie virtuální instrumentace
 • Měření a vyhodnocení kvality elektrické energie na klíč
 • Testování měřicí techniky pro elektroenergetiku: elektroměry, analyzátory kvality elektřiny,
 • jednotky vyhodnocení synchronních fázorů
 • Optické inspekce výrobků, strojové vidění, kamerové systémy
 • Zpracování signálů, návrh adaptivních filtrů, softwarově definované rádio
 • Senzory neelektrických veličin
 • Řízení budov

Výuková činnost skupiny

 • Oblast měření a senzory: Elektrická měření, Senzory a měření, Elektronické obvody měřicích přístrojů, Metrologie a přesná měření, Měření v telekomunikační technice, Měření v informačních a komunikačních technologiích, Elektronická měření a přístroje, Měřicí systémy
 • Oblast virtuální instrumentace: Virtuální instrumentace I, Virtuální instrumentace II, Systémy pro měření a sběr dat, Měřící systémy a jejich programování, Metodika návrhu informačních měřicích systémů
 • Oblast měkkých dovedností: Conceptual Design and Development of Innovative Products

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: