Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Laboratoř virtuální instrumentace
EB206

Tato multioborová laboratoř je zaměřena na výuku a aplikaci virtuální instrumentace v oblasti automatizace měření a testování. Vybavení je zaměřeno na vývoj automatizovaných měřících a testovacích systémů v celé řadě odvětví, od automatického testování až po vizuální inspekci výrobků. Díky rozsáhlému vybavení a zaměření se v laboratoři vyučuje 8 předmětů a tato laboratoř je jedna z nejvytíženějších na celé budově.

Vyučované předměty
  • Virtuální instrumentace I
  • Virtuální instrumentace II
  • Virtuální instrumentace v biomedicínském inženýrství
  • Virtuální bioinstrumentace
  • Systémy pro měření a sběr dat
  • Měřící systémy a jejich programování
  • Aplikace moderních technologií v oblasti průmyslové automatizace
  • Metodika návrhu informačních měřicích systémů
Vedoucí laboratoře

prof. Ing. Bilík Petr, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry pro projektovou činnost a spolupráci s průmyslem
Akademický pracovník (450)
+420 596 995 955
petr.bilik@vsb.cz

EA31617. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba