Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
O programu

Akreditovaný studijní program Počítačové systémy pro průmysl 21. století je unikátní v tom, že spojuje výuku moderních prostředků informatiky s výukou jejich aplikace do moderních řešení nejen v oblasti průmyslové automatizace, ale i do všech moderních technických systémů, ve kterých se používají počítače ve všech podobách.

Cílem studia je tedy vychovat interdisciplinární odborníky s širokým rozhledem v moderních počítačových technologiích, dostatečnými teoretickými znalostmi a dobrými praktickými zkušenostmi, kteří jsou schopni s porozuměním sledovat, aplikovat a rozvíjet moderní technologické směry nejen v digitálně orientovaném průmyslu (Průmysl 4.0).

Díky zvládnutí moderních nástrojů z oblasti informatiky a kybernetiky, mohou tito odborníci nejen komplexně aplikovat, ale i navrhovat koncepčně nová řešení systémů pro moderní průmyslovou výrobu a posilovat tak konkurenceschopnost České republiky. Pro digitálně orientovaný průmysl 21. století jsou absolventi tohoto studijního programu vybaveni znalostmi a zkušenostmi nabytými v průběhu projektově orientovaného studia - na základě této výbavy mohou nastoupit do projektových týmů vývojářů a výrobců moderních SW a HW nástrojů nebo zakládat vlastní inovační firmy, přicházející s novými řešeními v návrhu a aplikaci systémů, které monitorují a shromažďují data z fyzických průmyslových procesů, zajišťují globální přístup k těmto datům a rozhodujícím způsobem rozšiřují funkčnost a konkurenceschopnost výrobních podniků.

Připojení těchto systémů k virtuálnímu prostředí globálně propojených služeb a informačních systémů otevírá novou éru inovací nejen v tradičním průmyslu ale nabízí i originální platformy pro podnikání. Nové digitální systémy přispívají k bezpečnosti, efektivnosti, komfortu a zdraví člověka a pomáhají řešit klíčové výzvy naší společnosti, jako jsou stárnoucí populace, limitované zdroje, mobilita, posun k obnovitelným zdrojům energie, což zaručuje absolventům tohoto programu perspektivní a dobře finančně ohodnocené uplatnění.

Profil absolventa

Absolvent, jakožto odborný pracovník znalý prostředků moderní informatiky s elektrotechnickou kvalifikací, v rozsahu své odborné způsobilosti:

 • Může navrhovat nové koncepty zapojení informačních technologií do digitálně orientovaného průmyslu v podobě kyberfyzických (smart) systémů (CPS).
 • Systémově s hlubokým porozuměním vytváří komplexní systémy založené na praktickém využití informačních technologií.
 • Navrhuje a realizuje moderní systémy založené na aplikaci informačních technologií včetně jejich řídicích algoritmů i v oblasti Internetu věcí.
 • Navrhuje a realizuje moderní technologicky pokročilé způsoby sběru a analýzy rozsáhlých kolekcí dat (Big Data).

Navrhuje a realizuje integraci moderních prostředků zvyšujících energetickou efektivitu provozu moderních budov (Smart Buildings).

Uplatnění

Vzhledem k tomu, že tento studijní obor unikátně kombinuje znalosti informatiky a kybernetiky, absolventi nacházejí často uplatnění ve společnostech zabývajících se informačními technologiemi, komunikačními technologiemi apod.

Absolventi mohou působit zejména v oblasti koncepčního návrhu a automatizace výrobních linek a procesů. Dokáží rovněž řešit úlohy týkající se hardwaru i softwaru systémů, a to nejen v moderním průmyslu, ovládají rovněž základy projektování těchto systémů.

Možné pracovní pozice: projektant, programátor, architekt MAR systémů, technolog výrobních linek.

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele absolventů patří inženýrské firmy působící v oblasti průmyslové automatizace, výrobci technologických celků, strojů, přístrojů, automobilových systémů, dopravních zařízení, firmy, zabývající se inženýrskou činností v oblasti automatizace, měření, vývojem vestavěných elektronických systémů, firmy zabývající se strojírenskou výrobou, produkcí elektronických výrobků, působících v oblasti metalurgií a mnoha dalších, kde je nutné řešit automatizaci a digitalizaci výroby.

Skladba výuky

Bakalářské studium je 3 leté. V průběhu studia je výuka složena ze tří základních oblastí: základů elektrotechniky, informatiky a kybernetiky.

Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně. Během každého semestru student absolvuje část povinných a povinně volitelných předmětů. V posledním ročníku je studijní zátěž snížena tak, aby se studenti mohli dostatečně věnovat své závěrečné práci.

Student má možnost absolvování také volitelných předmětů, které zapisují dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech/ročnících.

Státní závěrečná zkouška má dvě části:

 • obhajoba bakalářské práce
 • ústní zkouška - v rozsahu předmětů profilujícího základu:
  • Informatika:
   • Algoritmy I
   • Objektově orientované programování
   • Úvod do SW inženýrství
   • Operační systémy
   • Základy strojového učení
   • Počítačová bezpečnost
  • Kybernetika:
   • Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů
   • Senzory a měření
   • Signály a soustavy
   • Číslicová a mikroprocesorová technika
   • Kybernetika
   • Virtuální instrumentace

  Možnost dalšího studia

  Absolventi bakalářského studijního programu Počítačové systémy pro průmysl 21.století mohou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském programu Průmysl 4.0, který přímo na tento studijní program navazuje, nebo i v jiných navazujících magisterských programech z oblasti informatiky nebo řídicích informačních systémů. Dále mohou studenti pokračovat v doktorském studijním programu Kybernetika.

  Garant programu

  prof. Ing. Martinek Radek, Ph.D.

  Garantuje předměty:

  • v bakalářském studiu - 1 předmět v jazyce českém i anglickém
  • v navazujícím studiu - 2 předměty v jazyce českém i anglickém
  • v doktorském studiu - 2 předměty v jazyce českém i anglickém
  Studuj "Počítačové systémy pro průmysl 21. století"

  Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: