Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín Název Poznámka
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2023 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2023 Začátek akademického roku
01.09.2023 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
18.09.2023 Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
03.10.2023 (08:00) Imatrikulace Pouze 1. ročník Bc. studia v prezenční formě.
15.10.2023 - 06.11.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
16.11.2023 Slavnostní vědecká rada
27.11.2023 - 17.12.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
13.12.2023 - 27.01.2024 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
06.02.2024 - 06.02.2024 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Týká se pouze bakalářského studia. Výsledky nutno vložit do 5.2.2024.
06.02.2024 - 11.02.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
19.02.2024 Začátek výuky v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
04.03.2024 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.03.2024 Kariéra PLUS
21.03.2024 Slavnostní vědecká rada
01.04.2024 - 15.04.2024 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
08.04.2024 - 21.04.2024 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
25.04.2024 Sportovní den
25.04.2024 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
26.04.2024 - 16.05.2024 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
29.04.2024 - 30.06.2024 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.04.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
13.05.2024 - 16.06.2024 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
17.05.2024 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) Výsledky nutno vložit do 16.5.2024.
17.05.2024 - 22.05.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
18.05.2024 Konec výuky v letním semestru
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období letního semestru
03.06.2024 - 07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky
17.06.2024 - 18.06.2024 Období promocí
01.07.2024 - 31.08.2024 Období letních prázdnin
02.07.2024 Kontrola studia po akademickém roce Výsledky nutno vložit do 1.7.2024.
02.07.2024 - 07.07.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
05.08.2024 - 09.08.2024 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
15.08.2024 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2024 Konec akademického roku

Termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Termín Název Poznámka
16.12.2023 Termín pro udělování zápočtů v zimním semestru
27.01.2024 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v zimním semestru
25.04.2024 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
16.05.2024 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
16.05.2024 Konečný termín pro udělování zápočtů, klas. zápočtů a zkoušek pro závěrečné ročníky
18.05.2024 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru
30.06.2024 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru
30.06.2024 Konečný termín pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek
23.08.2024 Konečný termín pro udělování zápočtů za praxi v programu Biomedicínské inženýrství Teprve po tomto termínu bude provedena kontrola studia.

Státní závěrečné zkoušky – řádný termín

Termín Název Poznámka
30.04.2024 - 17.05.2024 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

Termín Název Poznámka
02.07.2024 - 15.07.2024 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
15.07.2024 Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací

Bezpečnost v elektrotechnice

Termín Název Poznámka
15.09.2023 Školení bezpečnosti pro 1. ročníky (bc., mgr.) on-line, 1. část 9:00-12:00, 2. část 14:15-16:15, diskuze 16:30-17:00

Přijímací řízení pro následující akademický rok

Termín Název Poznámka
01.11.2023 - 31.03.2024 Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.11.2023 - 31.03.2024 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.11.2023 - 31.05.2024 Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)