Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky je s více než 2300 studenty jednou z největších fakult v rámci VŠB-TUO. Reálné základy fakulty byly položeny již v roce 1970 otevřením prvního samostatného studijního ročníku v oboru silnoproudá elektrotechnika, nicméně až 1. ledna 1991 byla založena Fakulta elektrotechnická rozdělením tehdejší Fakulty strojní a elektrotechnické, a k 1. září 1993 pak došlo ke změně názvu na Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Dnes je pro Fakultu elektrotechniky a informatiky charakteristický velký zájem studentů středních škol o studium s orientací na nejmodernější technologie z oblasti informatiky, sdělovací techniky, elektroniky, elektrotechniky, ale i matematiky či fyziky. Fakulta se stala významným faktorem v restrukturalizaci ostravského regionu, který je dnes výrazně orientován na automobilový průmysl, elektrotechniku a informační technologie.

Naše fakulta klade důraz na spolupráci s praxí a váží si kontaktů s firmami, které nabízejí uplatnění jejím absolventům, a to jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí. To vše podtrhuje skutečnost, že naši absolventi nemají problém najít uplatnění a míra uplatnitelnosti na trhu práce je tak téměř 100%.

Spolupráce s praxí

FEI VŠB-TUO je hrdá na svou silnou spolupráci s praxí v oblastech výuky, vědy a výzkumu. Naše fakulta aktivně spolupracuje s průmyslovými partnery a dalšími vědeckými výzkumnými organizacemi s cílem posilovat propojení mezi teorií a praxí a podporovat inovace v technologickém prostředí, a to především v našem regionu. Díky těsné spolupráci s průmyslovými partnery máme jedinečnou možnost přinášet našim studentům nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti z reálných projektů.

Studenti mají možnost účastnit se praxe a stáží ve spolupráci s předními firmami a institucemi v oboru, což jim poskytuje neocenitelné zkušenosti a příležitost získat náhled na aktuální trendy a technologie v praxi. Vazba na průmyslové partnery je pro nás klíčová, protože nám umožňuje neustále aktualizovat náš výzkumný program a zaměřit se na témata a problémy, které jsou relevantní pro současný průmysl.

Společně s našimi partnery se zapojujeme do výzkumných projektů, které řeší aktuální výzvy a přinášejí inovativní řešení do praxe. Samozřejmá je také spolupráce s dalšími organizacemi, univerzitami a institucemi, ať již národními či mezinárodními. Tyto spolupráce nám umožňují rozšiřovat znalosti a získávat přístup k novým technologiím a metodologiím a posilovat naše postavení ve světě vědy a výzkumu.

Výuka a vzdělávání

FEI se pyšní poskytováním kvalitního vzdělání odpovídajícího evropským standardům, které je založeno na strukturovaném modelu studia rozděleném na bakalářský, magisterský a doktorský stupeň. Tento model je dostupný jak v prezenční, tak v kombinované formě, aby co nejlépe vyhovoval potřebám studentů s různými preferencemi a životními situacemi.

Samozřejmě si uvědomujeme i důležitosti mezinárodního přístupu k vzdělávání, akceptujeme strukturovaný model studia v angličtině a nabízíme širokou škálu studijních možností pro mezinárodní studenty. Snažíme se vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny studenty, včetně těch se specifickými nároky, a nabízíme jim podporu prostřednictvím asistenčních služeb, bezbariérových úprav prostor a individuálního přístupu.

Moderní studijní prostředí je pro nás prioritou. Neustále investujeme do modernizace infrastruktury a vytváření inspirativního prostředí pro studium a výzkum. Díky tomu naši studenti mají přístup k nejnovějším technologiím a zázemí, které jim pomáhá zvládnout studium a získat tak znalosti a schopnosti klíčové pro jejich budoucí uplatnění.

Nacházíme se v dynamickém regionu s bohatou průmyslovou historií a budoucností. Ostrava je centrem inovací a technologického pokroku, což poskytuje našim studentům mnoho příležitostí k uplatnění jejich vědomostí a dovedností v praxi.