Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Event sponzor

Sponzory fakulty jsou firmy, které s fakultou uzavřely Smlouvu o sponzorství, ve které se zavázaly fakultě zaplatit příspěvek na úhradu nákladů s propagací Sponzora v patřičné výši. Předmět plnění je specifikován v textu Smlouvy o sponzorství. Příkladně se jedná o sponzorství společenských a propagačních událostí fakulty.