Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) je tradičně připravena na spolupráci s průmyslovými a podnikatelskými subjekty. Kontinuálně aktualizuje nabídku a informační servis pro písemnou i osobní komunikaci za účelem navázání vzájemné spolupráce. Přes 2300 studentů této fakulty dnes studuje akreditované studijní obory, které jim zaručují dobré uplatnění v rámci průmyslových podniků nejen na území Moravskoslezského kraje, ale i v celé ČR a v zahraničí. 

FEI buduje systematicky partnerské vztahy k průmyslovým partnerům formou partnerského programu a sama provádí rozsáhlý screening aktuálně řešené problematiky v aplikační sféře. Fakulta naslouchá potřebám partnerů, aktualizuje studijní plány nejen v souladu s technologickým pokrokem, ale i s potřebami těchto partnerů, nabízí své kapacity pro řešení projektů dle potřeb průmyslové praxe, vytváří podmínky pro zapojení studentů a pedagogů do řešení těchto projektů. 

Pro základní ukotvení partnera na půdě FEI upřednostňujeme zapojení do partnerského programu v jednom z forem partnerství – BRONZOVÝ, STŘÍBRNÝ nebo ZLATÝ partner FEI. 

Rádi s Vámi budeme diskutovat možnosti a formy spolupráce.

Partneři fakulty

Kontakt

doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D., pavel.kromer@vsb.cz

doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D., petr.simonik@vsb.cz