Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Partnery Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO (dále jen FEI) jsou společnosti, které s FEI uzavřely/uzavřou smlouvu o partnerství, ve které se zavazují s ní v následujícím období realizovat smluvní projekty minimálně v příslušné výši a/nebo zaplatit příspěvek na úhradu nákladů s propagací Partnera v odpovídající výši.

Partnerský program nabízí tři základní stupně partnerství. Každý z nich vyžaduje odlišnou výši zapojení partnera a zároveň nabízí odlišné způsoby partnerského plnění ze strany FEI. 

gold-partner silver-partner bronz-partner

ZLATÝ PARTNER

200 tis. Kč finanční příspěvek
na propagaci Partnera (po dohodě možnost
formou nefinančního plnění do výše 50 %).

NEBO

Od 600 tis. Kč objemu smluv
o hospodářské činnosti ročně včetně
finančního příspěvku na propagaci partnera
ve výši 5 % objemu činností.

NEBO

Od 900 tis. Kč formou nefinančního plnění
(dary vybavení laboratoří pro výuku a vývojově
výzkumnou činnost, tj. hardware a software,
včetně časově omezených licencí).

STŘÍBRNÝ PARTNER

100 tis. Kč finanční příspěvek
na propagaci Partnera (po dohodě možnost
formou nefinančního plnění do výše 50 %).

NEBO

Od 300 tis. Kč objemu smluv
o hospodářské činnosti ročně včetně
finančního příspěvku na propagaci partnera
ve výši 5 % objemu činností.

NEBO

Od 600 tis. Kč formou nefinančního plnění
(dary vybavení laboratoří pro výuku a vývojově
výzkumnou činnost, tj. hardware a software,
včetně časově omezených licencí).

BRONZOVÝ PARTNER

50 tis. Kč finanční příspěvek
na propagaci Partnera (po dohodě možnost
formou nefinančního plnění do výše 50 %).

NEBO

Od 150 tis. Kč objemu smluv
o hospodářské činnosti ročně včetně
finančního příspěvku na propagaci partnera
ve výši 5 % objemu činností.

NEBO

Od 300 tis. Kč formou nefinančního plnění
(dary vybavení laboratoří pro výuku a vývojově
výzkumnou činnost, tj. hardware a software,
včetně časově omezených licencí).

  

gold-partner silver-partner bronz-partner
poskytnutí reklamní plochy v budově FEI 2x poster 1x poster letáky
umístění loga, novinek a dalších informací (stáže, exkurze, apod.) na interaktivní informační plochy FEI ano ano ano
umístění loga na webu FEI (sekce partnerství) ano ano ano
podpora a pomoc s navázáním přímého kontaktu se studenty vč. podpůrných akcí ano ano ne
prémiová partnerská péče – přímý kontakt na pracovníka pro pomoc s orientací v rámci komunikace napříč VŠB-TUO ano ne ne
prostor pro propagační stánek v prostorách fakulty při konání akce Dny otevřených dveří stánek
3 m x 3 m
stůl
2 m x 2 m
ne
možnost sebeprezentací formou přednášek na FEI 2x 1x ne
možnost sebeprezentací formou individuálních akcí na FEI vč. přímé distribuce letáků, PR předmětů, atp. 1x ne ne
podpora zapojení do výuky v rámci studijních programů garantovaných FEI (po dohodě s garanty) ano ne ne
spolupráce s Kariérním centrem VŠB-TUO, placený profil na kariérním portálu (pouze pro partnery s finančním plněním) midi profil mini profil ne
podpora plošné distribuce témat závěrečných prací na FEI (prostřednictvím kateder) ano ano ano
možnost předložení realizace vlastní chillout zóny v prostorách fakulty ano ne ne

Mimo zařazení společnosti do partnerského programu je možná také forma sponzorství. Sponzory jsou firmy, které s FEI uzavřely Smlouvu o sponzorství, ve které se zavázaly zaplatit příspěvek na úhradu nákladů s propagací Sponzora v patřičné výši. Předmět plnění je specifikován v textu Smlouvy o sponzorství. Příkladně se jedná o sponzorství společenských a propagačních událostí fakulty.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o partnerství kontaktujte paní Ing. Terezu Diveckou, .


Informace platné od 1.6.2021, jednotlivá plnění mohou vyžadovat specifické parametry, částky jsou uvedeny bez DPH
zodpovídá: proděkan pro spolupráci s průmyslem, rev. 12/5/2021