Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Partnery Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO (dále jen FEI) jsou společnosti, které s FEI uzavřely/uzavřou smlouvu o partnerství, ve které se zavazují s ní v následujícím období realizovat smluvní projekty minimálně v příslušné výši a/nebo zaplatit příspěvek na úhradu nákladů s propagací Partnera v odpovídající výši.

Partnerský program nabízí tři základní stupně partnerství. Každý z nich vyžaduje odlišnou výši zapojení partnera a zároveň nabízí odlišné způsoby partnerského plnění ze strany FEI.

 

gold-partner silver-partner bronz-partner

ZLATÝ PARTNER

200 tis. Kč finanční příspěvek na propagaci Partnera (po dohodě možnost formou nefinančního plnění do výše 50 %)


NEBO


Od 600 tis. Kč objemu smluv o hospodářské činnosti ročně včetně finančního příspěvku na propagaci partnera ve výši 5 % objemu činností.

STŘÍBRNÝ PARTNER

100 tis. Kč finanční příspěvek na propagaci Partnera (po dohodě možnost formou nefinančního plnění do výše 50 %)


NEBO


Od 300 tis. Kč objemu smluv o hospodářské činnosti ročně včetně finančního příspěvku na propagaci partnera ve výši 5 % objemu činností.

BRONZOVÝ PARTNER

50 tis. Kč finanční příspěvek na propagaci Partnera (po dohodě možnost formou nefinančního plnění do výše 50 %)


NEBO


Od 150 tis. Kč objemu smluv o hospodářské činnosti ročně včetně finančního příspěvku na propagaci partnera ve výši 5 % objemu činností.

 

 

 Zlatý partner

 • Prostor pro propagační stánek (rozměry A) v prostorách konání akce Dny otevřených dveří FEI.
 • Propagace formou poskytnutí reklamní plochy v budově FEI – 2x poster, 2x rollup (dle specifikovaných rozměrů).
 • Podpora a pomoc s navázáním přímého kontaktu se studenty.
 • Umístění loga, novinek a dalších dynamických informací na interaktivní informační plochy FEI (od 04/2019).
 • Umístění loga na webu FEI, do sekce partnerství - Zlatý partner FEI.
 • Prémiová partnerská péče – hotline PR pracovník pro pomoc s orientací v rámci komunikace napříč VŠB-TUO.
 • Možnost sebeprezentací formou přednášek na FEI (1x za semestr).
 • Možnost sebeprezentací formou individuálních akcí na FEI (1x za semestr), přímá distribuce letáků, PR předmětů, atp.
 • Partnerský meeting - Setkání s managementem FEI a zástupci kateder 1x ročně.
 • Podpora zapojení do výuky v rámci studijních programů garantovaných FEI (po dohodě s garanty příbuzných studijních programů).
 • Zařazení nabídky práce do univerzitního informačního systémů a možnost dalších služeb v rámci aktivit Alumni (dojednáno na základě třístranného ujednání – Partner, FEI a Alumni).
 • Podpora plošné distribuce témat závěrečných prací 3x ročně na FEI.
 • Nabídka pracovní stáže 2x ročně.
 • Podpora a pomoc s distribucí nabídky exkurze u partnera.

Stříbrný partner

 • Prostor pro propagační stánek (rozměry B) v prostorách konání akce Dny otevřených dveří FEI.
 • Propagace formou poskytnutí reklamní plochy v budově FEI – 1x poster, 1x rollup (dle specifikovaných rozměrů).
 • Podpora a pomoc s navázáním přímého kontakt se studenty.
 • Umístění loga, novinek a dalších dynamických informací na interaktivní informační plochy FEI (od 04/2019).
 • Umístění loga na webu FEI, do sekce partnerství - Stříbrný partner FEI.
 • Možnost sebeprezentací formou přednášek na FEI (1x za semestr).
 • Partnerský meeting - Setkání s managementem FEI a zástupci kateder 1x ročně.
 • Zařazení nabídky práce do univerzitního informačního systémů a možnost dalších služeb v rámci aktivit Alumni (dojednáno na základě třístranného ujednání – Partner, FEI a Alumni).
 • Podpora plošné distribuce témat závěrečných prací 2x ročně na FEI.
 • Nabídka pracovní stáže 1x ročně.
 • Podpora a pomoc s distribucí nabídky exkurze u partnera.

Bronzový partner

 • Prostor pro umístění rollupu v prostorách konání akce Dny otevřených dveří FEI.
 • Propagace formou poskytnutí místa/plochy v budově FEI pro jednorázové umístění propagačních leták – 2x ročně umístění letáků formátu A5.
 • Umístění loga a základních statických informací o Partnerovi na interaktivní informační plochy FEI (od 04/2019).
 • Umístění loga na webu FEI, do sekce partnerství - Bronzový partner FEI.
 • Partnerský meeting - Setkání s managementem FEI a zástupci kateder 1x ročně.
 • Zařazení nabídky práce do univerzitního informačního systémů a možnost dalších služeb v rámci aktivit Alumni (dojednáno na základě třístranného ujednání – Partner, FEI a Alumni).
 • Podpora plošné distribuce témat závěrečných prací 1x ročně na FEI.

Mimo zařazení společnosti do partnerského programu je možná také forma sponzorství. Sponzory jsou firmy, které s FEI uzavřely Smlouvu o sponzorství, ve které se zavázaly zaplatit příspěvek na úhradu nákladů s propagací Sponzora v patřičné výši. Předmět plnění je specifikován v textu Smlouvy o sponzorství. Příkladně se jedná o sponzorství společenských a propagačních událostí fakulty.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o partnerství kontaktujte paní Ing. Terezu Diveckou, tereza.divecka@vsb.cz.


Informace platné od 1.1.2019, jednotlivá plnění mohou vyžadovat specifické parametry, částky jsou uvedeny bez DPH.