Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Řešitel Název projektu
856670 Koziorek Jiří prof. Ing., Ph.D. GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures)

Grantová agentura ČR

Kód Řešitel Název projektu
22-34873K Krömer Pavel doc. Ing., Ph.D. Constrained Multiobjective Optimization based on Problem Landscape Analysis
21-05339S Životský Ondřej prof. Ing., Ph.D. Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn
21-33574K Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Celoživotní strojové učení z datových proudů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Řešitel Název projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776 Hercík Radim Ing., Ph.D. Automatizovaný systém kalibrace koncových měrek v rozsahu do 100 mm
CZ.01.1.02/0.0/21_374/0026720 Bernat Petr Ing., Ph.D. Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Fabián Tomáš Ing., Ph.D. Virtuální a rozšířená realita v petrochemii
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024362 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024404 Bernat Petr Ing., Ph.D. Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024915 Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D. Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696 Michalek Libor Ing., Ph.D. Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G
EG20_321/0024287 Bilík Petr prof. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu
EG20_321/0024338 Hájovský Radovan doc. Ing., Ph.D. Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody
EG20_321/0024367 Bilík Petr prof. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu
EG20_321/0024386 Michalek Libor Ing., Ph.D. Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií
EG20_321/0024421 Továrek Jaromír Ing., Ph.D. Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů
EG20_321/0024545 Hejduk Stanislav Ing., Ph.D. Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence
EG20_321/0024858 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz
EG20_321/0025155 Augustynek Martin prof. Ing., Ph.D. Nová modulární platforma pro biometrická nositelná zařízení s rozšířenou analýzou fyziologických veličin
EG17_147/0020565 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií
EG19_262/0020003 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence
EG19_262/0020242 Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance
FV40132 Pieš Martin Ing., Ph.D. Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě

Ministerstvo vnitra

Kód Řešitel Název projektu
VJ02010037 Kvarčák Miloš doc. Dr. Ing. Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
VJ01010008 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře
VI20192022171 Alexa Petr Doc. Dr. RNDr. Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů

Technologická agentura

Kód Řešitel Název projektu
CK03000260 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR
TITDUPV027MT01 Nowaková Jana Ing., Ph.D. Rešerše zdrojů dat odborných znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví, vytvoření znalostní báze v této oblasti a rešerše metod umělé inteligence a metod formalizace, reprezentace, udržování, správy znalostí z oblasti průmyslových práv v čase
CK02000127 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
FW03010392 Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
SS03010311 Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D. Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky
FW03010194 Prauzek Michal doc. Ing., Ph.D. Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0.
FW03010207 Nedoma Jan doc. Ing., Ph.D. Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory
CK01000098 Fajkus Marcel Ing., Ph.D. Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel
CK01000139 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti
TL03000240 Skanderová Lenka Ing., Ph.D. Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS)
FW01010103 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků
TH04010188 Ličev Lačezar prof. Ing., CSc., prof.h.c. OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii