Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Řešitel Název projektu
Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D. GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures)
686782 - PACMAN Sojka Eduard doc. Dr. Ing. Prognostics And Computer Aided Maintenance — PACMAN

Grantová agentura ČR

Kód Řešitel Název projektu
GA18-23891S Duží Marie prof. RNDr., CSc. Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Řešitel Název projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242 Martinek Radek doc. Ing., Ph.D. Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020122 Továrek Jaromír Ing., Ph.D. Vývoj externích modulů TAMAS II
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015665 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. Vývoj multifunkčního čidla UNIOR
FV40132 Pieš Martin Ing., Ph.D. Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě
FV40111 Bernat Petr Ing., Ph.D. Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií
EG16_084/0010310 Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D. HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009815 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb
FV20519 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles
FV20581 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů

Ministerstvo vnitra

Kód Řešitel Název projektu
VI20192022171 Alexa Petr Doc. Dr. RNDr. Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů
VI20172020067 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur
VI20172020079 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)
VI20152020008 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů

Technologická agentura

Kód Řešitel Název projektu
CK01000139 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti
TL03000240 Skanderová Lenka Ing., Ph.D. Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS)
FW01010103 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků
TK03010091 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu
TH04010188 Ličev Lačezar prof. Ing., CSc., prof.h.c. OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii
TH04010428 Kraut Radim Ing., Ph.D. Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží
TK02020050 Slanina Zdeněk Ing., Ph.D. Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště
TL02000050 Šaloun Petr doc. RNDr., Ph.D. Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
TL02000313 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby
TN01000024 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence
TH03030023 Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D. Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)
TK01020162 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření.
TK01020178 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku
TL01000302 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty
TL01000335 Platoš Jan doc. Ing., Ph.D. Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru
TH03010468 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory