Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Řešitel Název projektu
Štolfa Jakub Ing., Ph.D. Boosting Resilience In five industrial ecosystems through adoption and Deployment of advanced technoloGiEs among SMEs (BRIDGESMEs)
101100707 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. AI-MATTERS (AI MAnufacturing Testing and experimenTation network For EuRopean industrieS)
Štěpanec Libor Ing., Ph.D. CovEring the trAining Gap in digitaL skills for European SMEs manpowEr

Grantová agentura ČR

Kód Řešitel Název projektu
GF22-34873K Krömer Pavel prof. Ing., Ph.D. Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Řešitel Název projektu
Továrek Jaromír Ing., Ph.D. Inovativní systém ochrany vedení kritické infrastruktury (ISOV)
CZ.01.01.01/01/22_002/0000483 Hájovský Radovan doc. Ing., Ph.D. Vývoj komplexního bezdrátového monitorovacího systému pro vysoké teploty na bázi IoT pro náročné prostředí zasaženého důsledky důlní činnosti.
Koziorek Jiří prof. Ing., Ph.D. Inovace modulárního osvětlovače pro průmyslové kamerové systémy
EG21_374/0026720 Bernat Petr Ing., Ph.D. Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů

Ministerstvo vnitra

Kód Řešitel Název projektu
VC20232024015 Řezáč Filip Ing., Ph.D. Rozšíření funkcionalit Open Source Komunikátoru včetně zabezpečení videokonferencí (OSK II)
VJ02010037 Kvarčák Miloš doc. Dr. Ing. Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
VJ01010008 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

Moravskoslezský kraj

Kód Řešitel Název projektu
04051/2023/RRC Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Application of Artificial Intelligence and Swarm Optimization for Enhanced Production of Green Hydrogen

Technologická agentura

Kód Řešitel Název projektu
FW10010454 Sawa Zdeněk doc. Ing., Ph.D. APS pro výrobu s flexibilními zdroji a procesy
FW10010003 Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D. Řídicí systém využití baterií s nižší kapacitou z BEV pro akumulaci energie k OZE
FW10010117 Partila Pavol Ing., Ph.D. Podpůrný systém pro vyhodnocování peroperačních RTG snímků resekátu prsní tkáně
Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. Využití akustické emise pro monitoring vinné révy s cílem optimalizace pěstebního procesu
FW10010287 Hájovský Radovan doc. Ing., Ph.D. KITR - Komplexní inovace transceiver modulů pro bezdrátové mesh sítě a mezinárodní konkurenceschopnost
TM05000053 Hercík Radim Ing., Ph.D. Green Urban Mobility Eco System (GUMES)
TQ03000390 Nedoma Jan doc. Ing., Ph.D. Řešení univerzální šachty k prostupům inženýrských sítí pro stavby založené nad terénem s provětrávanou mezerou
TN02000028 Palacký Petr prof. Ing., Ph.D. Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT)
FW06010498 Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií
TH83030001 Koziorek Jiří prof. Ing., Ph.D. Vysoce flexibilní a modulární systém akumulace tepelné energie na bázi PCM pro efektivní vytápění a chlazení budov
FW06010157 Látal Jan Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inovativního zařízení pro diagnostiku profilů kol drážních vozidel
FW08010042 Michalek Libor Ing., Ph.D. Muzeum v XR s využitím 5G
TIRSERU226 Nowaková Jana Ing., Ph.D. Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi
TITSMPO116 Štolfa Jakub Ing., Ph.D. TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive
CK03000260 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR
CK02000127 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
FW03010392 Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
SS03010311 Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D. Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky