Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Řešitel Název projektu
856670 Koziorek Jiří prof. Ing., Ph.D. GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures)

Grantová agentura ČR

Kód Řešitel Název projektu
21-05339S Životský Ondřej doc. Ing., Ph.D. Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn
21-33574K Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Celoživotní strojové učení z datových proudů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Řešitel Název projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287 Bilík Petr doc. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Fabián Tomáš Ing., Ph.D. Virtuální a rozšířená realita v petrochemii
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024362 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367 Bilík Petr doc. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024386 Michalek Libor Ing., Ph.D. Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024404 Bernat Petr Ing., Ph.D. Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024421 Tomis Martin Ing., Ph.D. Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024545 Hejduk Stanislav Ing., Ph.D. Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024915 Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D. Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Nová modulární platforma pro biometrická nositelná zařízení s rozšířenou analýzou fyziologických veličin
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií
EG19_262/0020003 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence
EG19_262/0020242 Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance
EG19_262/0020122 Továrek Jaromír Ing., Ph.D. Vývoj externích modulů TAMAS II
FV40132 Pieš Martin Ing., Ph.D. Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě
FV40111 Bernat Petr Ing., Ph.D. Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií
EG16_084/0010310 Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D. HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii

Ministerstvo vnitra

Kód Řešitel Název projektu
VJ01010008 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře
VI20192022171 Alexa Petr Doc. Dr. RNDr. Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů

Technologická agentura

Kód Řešitel Název projektu
CK02000127 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
FW03010392 Kahánková Radana Ing., Ph.D. Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
SS03010311 Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D. Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky
FW03010194 Prauzek Michal doc. Ing., Ph.D. Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0.
FW03010207 Nedoma Jan doc. Ing., Ph.D. Monitoring of parameters of rocks disintegration of small and large in scale by fiber-optic sensors
CK01000098 Fajkus Marcel Ing., Ph.D. Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel
CK01000139 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti
TL03000240 Skanderová Lenka Ing., Ph.D. Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS)
FW01010103 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků
TK03010091 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu
TH04010188 Ličev Lačezar prof. Ing., CSc., prof.h.c. OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii
TH04010428 Kraut Radim Ing., Ph.D. Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží
TK02020050 Slanina Zdeněk Ing., Ph.D. Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště
TL02000050 Šaloun Petr doc. RNDr., Ph.D. Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
TL02000313 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby
TN01000024 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence
TH03010468 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory
TH03030023 Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D. Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)
TK01020162 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření.
TK01020178 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku
TL01000302 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty
TL01000335 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru