Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Věda a výzkum se na FEI rozvíjí  ve všech oblastech elektrotechniky, informatiky, matematiky a fyziky. Na FEI působí 28 odborných skupin garantujících jednotlivé odborné směry na 8 katedrách (viz odborné skupiny). Akademičtí a vědečtí pracovníci publikují své práce v nejlepších světových časopisech, každoročně je publikováno kolem 80 článků v časopisech, z toho přibližně 20 je publikováno v časopisech, které jsou v hodnocení umístěny v první čtvrtině. Počet patentů získaných každý rok FEI je kolem 5, některé z nich jsou licencované. Akademičtí pracovníci jsou řešiteli nebo spoluřešiteli řady národních (GAČR, TAČR) a mezinárodních projektů (FP7, H2020), viz projekty výzkumu. Objem financí FEI z projektové činnosti je každoročně kolem 60mil. Kč. Fakulta také spolupracuje s průmyslovými partnery na řešení výzkumných úkolů, objem hospodářské činnosti je každoročně kolem 12mil. Kč.