Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101100707 AI-MATTERS (AI MAnufacturing Testing and experimenTation network For EuRopean industrieS) 2023 2027
CovEring the trAining Gap in digitaL skills for European SMEs manpowEr 2023 2025

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GF22-34873K Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch 2022 2024
GA21-05339S Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn 2021 2023
GF21-33574K Celoživotní strojové učení z datových proudů 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Inovace modulárního osvětlovače pro průmyslové kamerové systémy 2023 2025
Využití impulsní excitační techniky pro nedestruktivní testování elastických vlastností materiálu 2023 2025
EG21_374/0026776 Automatizovaný systém kalibrace koncových měrek v rozsahu do 100 mm 2022 2023
EG21_374/0026720 Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů 2021 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Virtuální a rozšířená realita v petrochemii 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696 Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G 2021 2023
EG20_321/0024287 Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu 2021 2023
EG20_321/0024338 Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody 2021 2023
EG20_321/0024362 Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem 2021 2023
EG20_321/0024367 Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu 2021 2023
EG20_321/0024386 Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií 2021 2023
EG20_321/0024404 Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí 2021 2023
EG20_321/0024421 Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů 2021 2023
EG20_321/0024545 Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence 2021 2023
EG20_321/0024858 Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz 2021 2023
EG20_321/0024915 Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office 2021 2023
EG20_321/0025155 Nová modulární platforma pro biometrická nositelná zařízení s rozšířenou analýzou fyziologických veličin 2021 2023
EG19_262/0020242 Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance 2020 2023

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
04051/2023/RRC Application of Artificial Intelligence and Swarm Optimization for Enhanced Production of Green Hydrogen 2023 2026

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN02000028 Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT) 2023 2028
FW06010498 MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií 2023 2027
TH83030001 Vysoce flexibilní a modulární systém akumulace tepelné energie na bázi PCM pro efektivní vytápění a chlazení budov 2023 2026
FW06010157 Výzkum a vývoj inovativního zařízení pro diagnostiku profilů kol drážních vozidel 2023 2025
FW08010042 Muzeum v XR s využitím 5G 2023 2025
TIRSERU226 Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi 2023 2024
TITSMPO116 TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive 2022 2024
CK03000260 Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR 2022 2024
CK02000127 Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě 2021 2024
FW03010392 Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG 2021 2024
SS03010311 Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky 2021 2024
FW03010194 Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0. 2021 2023
FW03010207 Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory 2021 2023
CK01000098 Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel 2020 2023
CK01000139 Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti 2020 2023
TL03000240 Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS) 2020 2023

2022

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
856670 GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures) 2020 2022

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GF22-34873K Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch 2022 2024
GA21-05339S Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn 2021 2023
GF21-33574K Celoživotní strojové učení z datových proudů 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG21_374/0026776 Automatizovaný systém kalibrace koncových měrek v rozsahu do 100 mm 2022 2023
EG21_374/0026720 Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů 2021 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Virtuální a rozšířená realita v petrochemii 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696 Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G 2021 2023
EG20_321/0024287 Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu 2021 2023
EG20_321/0024338 Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody 2021 2023
EG20_321/0024362 Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem 2021 2023
EG20_321/0024367 Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu 2021 2023
EG20_321/0024386 Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií 2021 2023
EG20_321/0024404 Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí 2021 2023
EG20_321/0024421 Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů 2021 2023
EG20_321/0024545 Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence 2021 2023
EG20_321/0024858 Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz 2021 2023
EG20_321/0024915 Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office 2021 2023
EG20_321/0025155 Nová modulární platforma pro biometrická nositelná zařízení s rozšířenou analýzou fyziologických veličin 2021 2023
EG19_262/0020242 Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance 2020 2023
EG17_147/0020565 Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií 2020 2022
EG19_262/0020003 Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence 2020 2022
FV40132 Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě 2019 2022

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TITSMPO116 TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive 2022 2024
CK03000260 Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR 2022 2024
TITDUPV027MT01 Rešerše zdrojů dat odborných znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví, vytvoření znalostní báze v této oblasti a rešerše metod umělé inteligence a metod formalizace, reprezentace, udržování, správy znalostí z oblasti průmyslových práv v čase 2022 2022
CK02000127 Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě 2021 2024
FW03010392 Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG 2021 2024
SS03010311 Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky 2021 2024
FW03010194 Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0. 2021 2023
FW03010207 Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory 2021 2023
CK01000098 Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel 2020 2023
CK01000139 Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti 2020 2023
TL03000240 Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS) 2020 2023
FW01010103 Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků 2020 2022
TH04010188 OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii 2019 2022

2021

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
856670 GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures) 2020 2022

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA21-05339S Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn 2021 2023
GF21-33574K Celoživotní strojové učení z datových proudů 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG21_374/0026720 Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů 2021 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Virtuální a rozšířená realita v petrochemii 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696 Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G 2021 2023
EG20_321/0024287 Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu 2021 2023
EG20_321/0024338 Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody 2021 2023
EG20_321/0024362 Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem 2021 2023
EG20_321/0024367 Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu 2021 2023
EG20_321/0024386 Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií 2021 2023
EG20_321/0024404 Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí 2021 2023
EG20_321/0024421 Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů 2021 2023
EG20_321/0024545 Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence 2021 2023
EG20_321/0024858 Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz 2021 2023
EG20_321/0024915 Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office 2021 2023
EG20_321/0025155 Nová modulární platforma pro biometrická nositelná zařízení s rozšířenou analýzou fyziologických veličin 2021 2023
EG19_262/0020242 Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance 2020 2023
EG17_147/0020565 Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií 2020 2022
EG19_262/0020003 Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence 2020 2022
EG19_262/0020122 Vývoj externích modulů TAMAS II 2020 2021
FV40132 Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě 2019 2022
FV40111 Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií 2019 2021
EG16_084/0010310 HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii 2018 2021

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK02000127 Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě 2021 2024
FW03010392 Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG 2021 2024
SS03010311 Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky 2021 2024
FW03010194 Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0. 2021 2023
FW03010207 Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory 2021 2023
CK01000098 Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel 2020 2023
CK01000139 Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti 2020 2023
TL03000240 Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS) 2020 2023
FW01010103 Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků 2020 2022
TK03010091 Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu 2020 2021
TH04010188 OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii 2019 2022
TH04010428 Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží 2019 2021
TK02020050 Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště 2019 2021
TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách 2019 2021
TL02000313 Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby 2019 2021
TN01000024 Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence 2019 2021
TH03010468 Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory 2018 2021
TH03030023 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) 2018 2021
TK01020162 Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření. 2018 2021
TK01020178 Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku 2018 2021
TL01000302 Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty 2018 2021
TL01000335 Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru 2018 2021

2020

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
856670 GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures) 2020 2022
686782 - PACMAN Prognostics And Computer Aided Maintenance — PACMAN 2016 2020

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA18-23891S Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka 2018 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG19_262/0020242 Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance 2020 2023
EG17_147/0020565 Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií 2020 2022
EG19_262/0020003 Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence 2020 2022
EG19_262/0020122 Vývoj externích modulů TAMAS II 2020 2021
EG17_176/0015665 Vývoj multifunkčního čidla UNIOR 2020 2020
FV40132 Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě 2019 2022
FV40111 Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií 2019 2021
EG16_084/0010310 HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii 2018 2021
EG16_084/0009815 Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb 2017 2020
FV20519 Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles 2017 2020
FV20581 Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů 2017 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000098 Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel 2020 2023
CK01000139 Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti 2020 2023
TL03000240 Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS) 2020 2023
FW01010103 Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků 2020 2022
TK03010091 Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu 2020 2021
TH04010188 OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii 2019 2022
TH04010428 Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží 2019 2021
TK02020050 Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště 2019 2021
TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách 2019 2021
TL02000313 Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby 2019 2021
TN01000024 Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence 2019 2021
TH03010468 Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory 2018 2021
TH03030023 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) 2018 2021
TK01020162 Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření. 2018 2021
TK01020178 Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku 2018 2021
TL01000302 Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty 2018 2021
TL01000335 Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru 2018 2021

2019

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
686782 - PACMAN Prognostics And Computer Aided Maintenance — PACMAN 2016 2020

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA18-23891S Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka 2018 2020
GA17-03037S Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků 2017 2019
GA17-22615S Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí 2017 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40132 Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě 2019 2022
FV40111 Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií 2019 2021
EG16_084/0010310 HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii 2018 2021
EG16_084/0009815 Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb 2017 2020
FV20519 Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles 2017 2020
FV20581 Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů 2017 2020
EG15_019/0004315 Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti 2017 2019
EG15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. 2017 2019
EG15_019/0004919 ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY 2017 2019
EG15_019/0004955 Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid 2017 2019
FV10396 SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti 2016 2019
FV10422 Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace 2016 2019
FV10706 Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky. 2016 2019

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010188 OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii 2019 2022
TH04010428 Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží 2019 2021
TK02020050 Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště 2019 2021
TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách 2019 2021
TL02000313 Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby 2019 2021
TN01000024 Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence 2019 2021
TH03010468 Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory 2018 2021
TH03030023 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) 2018 2021
TK01020162 Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření. 2018 2021
TK01020178 Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku 2018 2021
TL01000302 Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty 2018 2021
TL01000335 Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru 2018 2021
TF04000049 Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů 4.0 2018 2019
TH03010424 Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů 2018 2019
TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM 2014 2019
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019

2018

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
686782 - PACMAN Prognostics And Computer Aided Maintenance — PACMAN 2016 2020

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA18-23891S Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka 2018 2020
GA17-03037S Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků 2017 2019
GA17-22615S Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí 2017 2019
GJ16-25694Y Mnohoparadigmatické algoritmy dolování z dat založené na vyhledávání, fuzzy technologiích a bio-inspirovaných výpočtech 2016 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG16_084/0010310 HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii 2018 2021
EG16_084/0009815 Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb 2017 2020
FV20519 Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles 2017 2020
FV20581 Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů 2017 2020
EG15_019/0004315 Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti 2017 2019
EG15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. 2017 2019
EG15_019/0004919 ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY 2017 2019
EG15_019/0004955 Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid 2017 2019
FV10396 SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti 2016 2019
FV10422 Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace 2016 2019
FV10706 Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky. 2016 2019
FV10813 Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ - koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS 2016 2018
Partnerství s VŠB - TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství 2016 2018

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH03010468 Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory 2018 2021
TH03030023 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) 2018 2021
TK01020162 Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření. 2018 2021
TK01020178 Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku 2018 2021
TL01000302 Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty 2018 2021
TL01000335 Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru 2018 2021
TF04000049 Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů 4.0 2018 2019
TH03010424 Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů 2018 2019
TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM 2014 2019
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019

2017

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
686782 - PACMAN Prognostics And Computer Aided Maintenance — PACMAN 2016 2020

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA17-03037S Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků 2017 2019
GA17-22615S Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí 2017 2019
GJ16-25694Y Mnohoparadigmatické algoritmy dolování z dat založené na vyhledávání, fuzzy technologiích a bio-inspirovaných výpočtech 2016 2018
GA15-06700S Nekonvenční řízení komplexních systémů 2015 2017
GA15-13277S Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka 2015 2017
GA15-13784S Výpočetní složitost vybraných verifikačních problémů 2015 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG16_084/0009815 Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb 2017 2020
FV20519 Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles 2017 2020
FV20581 Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů 2017 2020
EG15_019/0004315 Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti 2017 2019
EG15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. 2017 2019
EG15_019/0004919 ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY 2017 2019
EG15_019/0004955 Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid 2017 2019
FV10396 SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti 2016 2019
FV10422 Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace 2016 2019
FV10706 Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky. 2016 2019
FV10813 Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ - koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS 2016 2018
Partnerství s VŠB - TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství 2016 2018

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Augmented Reality LAB (ARL) 2016 2017
Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0 2016 2017

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TD03000452 Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ 2016 2017
TF01000091 Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace 2015 2017
TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM 2014 2019
TA04021263 Inteligentní moduly pro komunikace a osvětlování 2014 2017
TA04021687 Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém 2014 2017
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019

2016

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
686782 - PACMAN Prognostics And Computer Aided Maintenance — PACMAN 2016 2020

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GJ16-25694Y Mnohoparadigmatické algoritmy dolování z dat založené na vyhledávání, fuzzy technologiích a bio-inspirovaných výpočtech 2016 2018
GA15-06700S Nekonvenční řízení komplexních systémů 2015 2017
GA15-13277S Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka 2015 2017
GA15-13784S Výpočetní složitost vybraných verifikačních problémů 2015 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV10396 SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti 2016 2019
FV10422 Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace 2016 2019
FV10706 Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky. 2016 2019
FV10813 Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ - koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS 2016 2018
Partnerství s VŠB - TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství 2016 2018

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Augmented Reality LAB (ARL) 2016 2017
Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0 2016 2017

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TD03000452 Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ 2016 2017
TB0500MD011 Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících 2016 2016
TF01000091 Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace 2015 2017
TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM 2014 2019
TA04021263 Inteligentní moduly pro komunikace a osvětlování 2014 2017
TA04021687 Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém 2014 2017
TA03020439 Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody 2013 2016
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019

2015

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA15-06700S Nekonvenční řízení komplexních systémů 2015 2017
GA15-13277S Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka 2015 2017
GA15-13784S Výpočetní složitost vybraných verifikačních problémů 2015 2017
13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015
13-11091S Nekonvenční metody řízení komplexních systémů 2013 2015
GA13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI4/327 Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek. 2012 2015

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TF01000091 Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace 2015 2017
TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM 2014 2019
TA04021263 Inteligentní moduly pro komunikace a osvětlování 2014 2017
TA04021687 Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém 2014 2017
TA03020439 Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody 2013 2016
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019

2014

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015
13-11091S Nekonvenční metody řízení komplexních systémů 2013 2015
GA13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015
GAP202/11/0340 Modelování a verifikace paralelních systémů 2011 2014
GAP201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy 2010 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI4/327 Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek. 2012 2015

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM 2014 2019
TA04021263 Inteligentní moduly pro komunikace a osvětlování 2014 2017
TA04021687 Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém 2014 2017
TA03020439 Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody 2013 2016
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019

2013

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015
13-11091S Nekonvenční metody řízení komplexních systémů 2013 2015
GA13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015
GAP202/11/0340 Modelování a verifikace paralelních systémů 2011 2014
GPP202/11/P142 Optimalizace a paralelizace kompresních metod 2011 2013
GAP201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy 2010 2014
GA102/09/1842 Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji 2009 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.3.22/2.3.00/09.01525 Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky 2010 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI4/327 Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek. 2012 2015
FR-TI2/273 Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat 2010 2013
FR-TI1/432 Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 2009 2013

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA03020439 Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody 2013 2016
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019
TA01010632 SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase 2011 2013
TA01020282 Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření 2011 2013

2012

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP202/11/0340 Modelování a verifikace paralelních systémů 2011 2014
GPP202/11/P142 Optimalizace a paralelizace kompresních metod 2011 2013
GAP201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy 2010 2014
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických prostředích 2010 2012
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických postředích 2010 2012
GAP401/10/0792 Temporální aspekty znalostí a informací 2010 2012
GA102/09/1842 Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji 2009 2013
GD103/09/H078 Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů 2009 2012
GD401/09/H007 Logické základy sémantiky 2009 2012
GA101/08/0574 Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami 2008 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.3.22/2.3.00/09.01525 Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky 2010 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI4/327 Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek. 2012 2015
122D142002226 Provozní stavy obnovitelných zdrojů 2012 2012
FR-TI2/273 Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat 2010 2013
FR-TI1/432 Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 2009 2013
FR-TI1/073 Vývoj energetického systému 2009 2012
FR-TI1/223 Komlexní řešení pohonné jednotky elektromobilu 2009 2012
FR-TI1/334 Implementace inovací prostřednictvím výzkumu do moderních typů komor elektronových mikroskopů za účelem posílení pozice a konkurenceschopnosti ČR na světovém trhu - IPV 2009 2012
FR-TI1/420 Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající pokročilé matematické metody, modelování a umělou inteligenci 2009 2012

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019
TA01010632 SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase 2011 2013
TA01020282 Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření 2011 2013

2011

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP202/11/0340 Modelování a verifikace paralelních systémů 2011 2014
GPP202/11/P142 Optimalizace a paralelizace kompresních metod 2011 2013
GAP201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy 2010 2014
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických prostředích 2010 2012
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických postředích 2010 2012
GAP401/10/0792 Temporální aspekty znalostí a informací 2010 2012
GA102/09/1842 Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji 2009 2013
GD103/09/H078 Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů 2009 2012
GD401/09/H007 Logické základy sémantiky 2009 2012
102/09/0550 Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace 2009 2011
205/09/1079 Metody umělé inteligence v GIS 2009 2011
GA102/09/1003 Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků 2009 2011
GA102/09/1494 Nové metody přenosu dat založené na turbo kódech 2009 2011
GA102/09/1986 Výzkum rušivých účinků umělého venkovního osvětlení 2009 2011
GP101/09/P601 Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 2009 2011
GP102/09/P665 Aktivní výkonové filtry s měkkým spínáním 2009 2011
GA101/08/0574 Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami 2008 2012
GA201/07/0294 Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení 2007 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.3.22/2.3.00/09.01525 Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky 2010 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI2/273 Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat 2010 2013
FR-TI1/432 Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 2009 2013
FR-TI1/073 Vývoj energetického systému 2009 2012
FR-TI1/223 Komlexní řešení pohonné jednotky elektromobilu 2009 2012
FR-TI1/334 Implementace inovací prostřednictvím výzkumu do moderních typů komor elektronových mikroskopů za účelem posílení pozice a konkurenceschopnosti ČR na světovém trhu - IPV 2009 2012
FR-TI1/420 Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající pokročilé matematické metody, modelování a umělou inteligenci 2009 2012

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA01010632 SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase 2011 2013
TA01020282 Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření 2011 2013

2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy 2010 2014
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických prostředích 2010 2012
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických postředích 2010 2012
GAP401/10/0792 Temporální aspekty znalostí a informací 2010 2012
GA102/09/1842 Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji 2009 2013
GD103/09/H078 Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů 2009 2012
GD401/09/H007 Logické základy sémantiky 2009 2012
102/09/0550 Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace 2009 2011
205/09/1079 Metody umělé inteligence v GIS 2009 2011
GA102/09/1003 Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků 2009 2011
GA102/09/1494 Nové metody přenosu dat založené na turbo kódech 2009 2011
GA102/09/1986 Výzkum rušivých účinků umělého venkovního osvětlení 2009 2011
GP101/09/P601 Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 2009 2011
GP102/09/P665 Aktivní výkonové filtry s měkkým spínáním 2009 2011
GA101/08/0574 Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami 2008 2012
GA102/08/0775 Nové struktury a řídicí algoritmy mobilních hybridních systémů 2008 2010
GA102/08/1429 Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů 2008 2010
GA201/07/0294 Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení 2007 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.3.22/2.3.00/09.01525 Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky 2010 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI2/273 Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat 2010 2013
1221420234 Studie metodiky měření vlastností horninového masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel 2010 2010
1221420502 Snižování energetické náročnosti venkovních osvětlovacích soustav 2010 2010
FR-TI1/432 Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 2009 2013
FR-TI1/073 Vývoj energetického systému 2009 2012
FR-TI1/223 Komlexní řešení pohonné jednotky elektromobilu 2009 2012
FR-TI1/334 Implementace inovací prostřednictvím výzkumu do moderních typů komor elektronových mikroskopů za účelem posílení pozice a konkurenceschopnosti ČR na světovém trhu - IPV 2009 2012
FR-TI1/420 Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající pokročilé matematické metody, modelování a umělou inteligenci 2009 2012
FR-TI1/262 Výzkum a vývoj zařízení pro nesmazatelné značení dlouhých kovových výrobků 2009 2010
2A-2TP1/102 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu vn sítí společné spotřeby v elektrárenských a průmyslových provozech 2007 2010

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
00182/2010 Škola matematického modelování 2010 2010

2009

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA102/09/1842 Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji 2009 2013
GD103/09/H078 Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů 2009 2012
GD401/09/H007 Logické základy sémantiky 2009 2012
102/09/0550 Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace 2009 2011
205/09/1079 Metody umělé inteligence v GIS 2009 2011
GA102/09/1003 Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků 2009 2011
GA102/09/1494 Nové metody přenosu dat založené na turbo kódech 2009 2011
GA102/09/1986 Výzkum rušivých účinků umělého venkovního osvětlení 2009 2011
GP101/09/P601 Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 2009 2011
GP102/09/P665 Aktivní výkonové filtry s měkkým spínáním 2009 2011
GA101/08/0574 Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami 2008 2012
GA102/08/0775 Nové struktury a řídicí algoritmy mobilních hybridních systémů 2008 2010
GA102/08/1429 Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů 2008 2010
GA201/07/0294 Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení 2007 2011
GA102/07/1399 Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory 2007 2009
GA401/07/0451 Sémantizace pragmatiky 2007 2009
GAČR 401/07/0451 Sémantizace pragmatiky 2007 2009

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI1/432 Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 2009 2013
FR-TI1/073 Vývoj energetického systému 2009 2012
FR-TI1/223 Komlexní řešení pohonné jednotky elektromobilu 2009 2012
FR-TI1/334 Implementace inovací prostřednictvím výzkumu do moderních typů komor elektronových mikroskopů za účelem posílení pozice a konkurenceschopnosti ČR na světovém trhu - IPV 2009 2012
FR-TI1/420 Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající pokročilé matematické metody, modelování a umělou inteligenci 2009 2012
FR-TI1/262 Výzkum a vývoj zařízení pro nesmazatelné značení dlouhých kovových výrobků 2009 2010
1221429205 Úspory energie v osvětlení při hodnocení energetické náročnosti budov 2009 2009
FR-TI1/231 Komplexní automatizace řízení autonomně napájené sluneční clony 2009 2009
2A-2TP1/102 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu vn sítí společné spotřeby v elektrárenských a průmyslových provozech 2007 2010

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
00276/2009 Škola matematického modelování 2009 2009

2008

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/08/0574 Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami 2008 2012
GA102/08/0775 Nové struktury a řídicí algoritmy mobilních hybridních systémů 2008 2010
GA102/08/1429 Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů 2008 2010
GA201/07/0294 Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení 2007 2011
GA102/07/1399 Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory 2007 2009
GA401/07/0451 Sémantizace pragmatiky 2007 2009
GAČR 401/07/0451 Sémantizace pragmatiky 2007 2009
201/06/P113 Metody pro efektivní vyhledávání v rozsáhlých kolekcích slabě strukturovaných dat 2006 2008
GA102/06/1742 EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO REAL-TIME DATABÁZE 2006 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2A-2TP1/102 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu vn sítí společné spotřeby v elektrárenských a průmyslových provozech 2007 2010
FT-TA2/043 Modifikovatelný systém řízení dieselelektrické lokomotivy 2005 2008

2007

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA201/07/0294 Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení 2007 2011
GA102/07/1399 Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory 2007 2009
GA401/07/0451 Sémantizace pragmatiky 2007 2009
GAČR 401/07/0451 Sémantizace pragmatiky 2007 2009
201/06/P113 Metody pro efektivní vyhledávání v rozsáhlých kolekcích slabě strukturovaných dat 2006 2008
GA102/06/1742 EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO REAL-TIME DATABÁZE 2006 2008
201/05/P008 Vývoj adaptivních a více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GA101/05/0423 Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků 2005 2007
GA102/05/2080 Výzkum aplikací umělé inteligence v řízení elektrických pohonů 2005 2007
GA201/05/0050 Strukturální vlastnosti a algoritmická složitost diskrétních problémů 2005 2007
GA201/05/0079 Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace 2005 2007
GP201/05/P008 Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GP201/05/P145 Speciální metody komprese dat 2005 2007

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2A-2TP1/102 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu vn sítí společné spotřeby v elektrárenských a průmyslových provozech 2007 2010
222004 7104 Národní konference s mezinárodní účastí Světlo 2007 2007 2007
222004 7207 Dominantní vlivy ovlivňující spotřebu elektrické energie osvětlovacích soustav 2007 2007
222004 7305 Potenciál energetických úspor veřejného osvětlení v ČR 2007 2007
FT-TA2/043 Modifikovatelný systém řízení dieselelektrické lokomotivy 2005 2008
1503/MP4577011 Nový jaderný zdroj pro energetiku 2005 2007

2006

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
201/06/P113 Metody pro efektivní vyhledávání v rozsáhlých kolekcích slabě strukturovaných dat 2006 2008
GA102/06/1742 EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO REAL-TIME DATABÁZE 2006 2008
201/05/P008 Vývoj adaptivních a více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GA101/05/0423 Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků 2005 2007
GA102/05/2080 Výzkum aplikací umělé inteligence v řízení elektrických pohonů 2005 2007
GA201/05/0050 Strukturální vlastnosti a algoritmická složitost diskrétních problémů 2005 2007
GA201/05/0079 Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace 2005 2007
GP201/05/P008 Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GP201/05/P145 Speciální metody komprese dat 2005 2007
GA101/04/1145 Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D 2004 2006
GA102/04/0737 Moderní metody syntézy číslicových systémů 2004 2006
GA401/04/2073 Transparentní intensionální logika (systematický výklad) 2004 2006
GP102/04/P090 Výzkum bezsensorových střídavých elektrických pohonů se synchronním motorem s permanentními magnety 2004 2006
GD401/03/H047 Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí 2003 2006

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FT-TA2/043 Modifikovatelný systém řízení dieselelektrické lokomotivy 2005 2008
1503/MP4577011 Nový jaderný zdroj pro energetiku 2005 2007
FI-IM/186 HÉRAKLES 2004 2006
FI-IM/200 Minimalizace nedodávky elektrické energie při poruchách v distribučních sítích 22 kV s nepřímo uzemněným uzlem (Fakulta elektrotechniky a informatiky). 2004 2006

2005

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
201/05/P008 Vývoj adaptivních a více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GA101/05/0423 Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků 2005 2007
GA102/05/2080 Výzkum aplikací umělé inteligence v řízení elektrických pohonů 2005 2007
GA201/05/0050 Strukturální vlastnosti a algoritmická složitost diskrétních problémů 2005 2007
GA201/05/0079 Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace 2005 2007
GP201/05/P008 Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GP201/05/P145 Speciální metody komprese dat 2005 2007
GA101/04/1145 Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D 2004 2006
GA102/04/0737 Moderní metody syntézy číslicových systémů 2004 2006
GA401/04/2073 Transparentní intensionální logika (systematický výklad) 2004 2006
GP102/04/P090 Výzkum bezsensorových střídavých elektrických pohonů se synchronním motorem s permanentními magnety 2004 2006
GD401/03/H047 Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí 2003 2006
GA102/03/1162 Realizace expertního systému pro osvětlování prostorů s vyšší zrakovou náročností 2003 2005
GA102/03/1539 Výzkum nových metod řešení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení s ohledem na strategii managementu majetku 2003 2005
GA102/03/1551 Kvalita elektrické energie v distribuční síti v liberalizovaném tržním prostředí 2003 2005
GA201/03/0671 Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic 2003 2005
GA201/03/1161 Verifikace nekonečně stavových systémů 2003 2005
GP201/02/D102 Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace 2002 2005

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FT-TA2/043 Modifikovatelný systém řízení dieselelektrické lokomotivy 2005 2008
1503/MP4577011 Nový jaderný zdroj pro energetiku 2005 2007
FI-IM/186 HÉRAKLES 2004 2006
FI-IM/200 Minimalizace nedodávky elektrické energie při poruchách v distribučních sítích 22 kV s nepřímo uzemněným uzlem (Fakulta elektrotechniky a informatiky). 2004 2006

2004

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/04/1145 Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D 2004 2006
GA102/04/0737 Moderní metody syntézy číslicových systémů 2004 2006
GA401/04/2073 Transparentní intensionální logika (systematický výklad) 2004 2006
GP102/04/P090 Výzkum bezsensorových střídavých elektrických pohonů se synchronním motorem s permanentními magnety 2004 2006
GD401/03/H047 Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí 2003 2006
GA102/03/1162 Realizace expertního systému pro osvětlování prostorů s vyšší zrakovou náročností 2003 2005
GA102/03/1539 Výzkum nových metod řešení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení s ohledem na strategii managementu majetku 2003 2005
GA102/03/1551 Kvalita elektrické energie v distribuční síti v liberalizovaném tržním prostředí 2003 2005
GA201/03/0671 Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic 2003 2005
GA201/03/1161 Verifikace nekonečně stavových systémů 2003 2005
GA401/03/1403 Principy logické analýzy jazykových výrazů a intenzionální logika 2003 2004
GP201/02/D102 Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace 2002 2005
GA101/02/0072 Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků 2002 2004
GA201/02/0125 Sekvenční a paralelní syntaktická analýza, překlad a sémantika 2002 2004
GA201/02/1456 Specializované výpočetní modely v současné informatice 2002 2004
GP102/02/P016 Tvorba a analýza databází poruch a plánovaných výpadků pro vyhodnocení spolehlivosti zařízení v elektroenergetice 2002 2004

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM/186 HÉRAKLES 2004 2006
FI-IM/200 Minimalizace nedodávky elektrické energie při poruchách v distribučních sítích 22 kV s nepřímo uzemněným uzlem (Fakulta elektrotechniky a informatiky). 2004 2006

2003

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GD401/03/H047 Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí 2003 2006
GA102/03/1162 Realizace expertního systému pro osvětlování prostorů s vyšší zrakovou náročností 2003 2005
GA102/03/1539 Výzkum nových metod řešení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení s ohledem na strategii managementu majetku 2003 2005
GA102/03/1551 Kvalita elektrické energie v distribuční síti v liberalizovaném tržním prostředí 2003 2005
GA201/03/0671 Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic 2003 2005
GA201/03/1161 Verifikace nekonečně stavových systémů 2003 2005
GA401/03/1403 Principy logické analýzy jazykových výrazů a intenzionální logika 2003 2004
GP201/02/D102 Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace 2002 2005
GA101/02/0072 Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků 2002 2004
GA201/02/0125 Sekvenční a paralelní syntaktická analýza, překlad a sémantika 2002 2004
GA201/02/1456 Specializované výpočetní modely v současné informatice 2002 2004
GP102/02/P016 Tvorba a analýza databází poruch a plánovaných výpadků pro vyhodnocení spolehlivosti zařízení v elektroenergetice 2002 2004
GA102/02/1044 Výzkum vlastností střídavých pohonů napájených z měničů s měkkým spínáním 2002 2003
GA101/01/0538 Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci 2001 2003
GA102/01/1531 Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu 2001 2003
GA103/01/0400 Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí 2001 2003
GA201/01/1192 Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu 2001 2003
GA102/00/D023 Výzkum moderních metod řízení střídavých regulačních pohonů s využitím nových signálových procesorů 2000 2003

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FD-K/063 Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a názkého napětí (HCLV) s možností seriového a paralelního řazení 2001 2003

2002

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP201/02/D102 Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace 2002 2005
GA101/02/0072 Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků 2002 2004
GA201/02/0125 Sekvenční a paralelní syntaktická analýza, překlad a sémantika 2002 2004
GA201/02/1456 Specializované výpočetní modely v současné informatice 2002 2004
GP102/02/P016 Tvorba a analýza databází poruch a plánovaných výpadků pro vyhodnocení spolehlivosti zařízení v elektroenergetice 2002 2004
GA102/02/1044 Výzkum vlastností střídavých pohonů napájených z měničů s měkkým spínáním 2002 2003
GA101/01/0538 Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci 2001 2003
GA102/01/1531 Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu 2001 2003
GA103/01/0400 Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí 2001 2003
GA201/01/1192 Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu 2001 2003
GA102/00/D023 Výzkum moderních metod řízení střídavých regulačních pohonů s využitím nových signálových procesorů 2000 2003
GA201/00/0376 Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace 2000 2002
GA201/00/0400 Nekonečně stavové souběžné systémy - modely a verifikace 2000 2002
GA201/00/1031 Inteligentní vyhledávání v dokumentografických informačních systémech 2000 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FD-K/063 Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a názkého napětí (HCLV) s možností seriového a paralelního řazení 2001 2003

2001

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/01/0538 Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci 2001 2003
GA102/01/1531 Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu 2001 2003
GA103/01/0400 Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí 2001 2003
GA201/01/1192 Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu 2001 2003
GA102/00/D023 Výzkum moderních metod řízení střídavých regulačních pohonů s využitím nových signálových procesorů 2000 2003
GA201/00/0376 Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace 2000 2002
GA201/00/0400 Nekonečně stavové souběžné systémy - modely a verifikace 2000 2002
GA201/00/1031 Inteligentní vyhledávání v dokumentografických informačních systémech 2000 2002
GA102/00/0193 Výzkum aktivních výkonových filtrů 2000 2001
GA102/99/0665 Výzkum a vývoj technických prostředků pro monitoring a analýzu energetického rušení na bázi virtuální instrumentace 1999 2001
GA102/99/1000 Zachování kvality dodávané elektrické energie při nárůstu úrovně rušivých vlivů v distribučních sítích 1999 2001
GA102/99/1158 Výzkum metod hodnocení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení vysokého napětí 1999 2001
GA102/99/1365 Výzkum metod určujících pohodu v interiérech 1999 2001
GA105/99/1229 Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice 1999 2001
GA201/99/0236 Formální a softwarové prostředky pro studium jazyků 1999 2001

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FD-K/063 Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a názkého napětí (HCLV) s možností seriového a paralelního řazení 2001 2003

2000

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA102/00/D023 Výzkum moderních metod řízení střídavých regulačních pohonů s využitím nových signálových procesorů 2000 2003
GA201/00/0376 Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace 2000 2002
GA201/00/0400 Nekonečně stavové souběžné systémy - modely a verifikace 2000 2002
GA201/00/1031 Inteligentní vyhledávání v dokumentografických informačních systémech 2000 2002
GA102/00/0193 Výzkum aktivních výkonových filtrů 2000 2001
GA102/99/0665 Výzkum a vývoj technických prostředků pro monitoring a analýzu energetického rušení na bázi virtuální instrumentace 1999 2001
GA102/99/1000 Zachování kvality dodávané elektrické energie při nárůstu úrovně rušivých vlivů v distribučních sítích 1999 2001
GA102/99/1158 Výzkum metod hodnocení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení vysokého napětí 1999 2001
GA102/99/1365 Výzkum metod určujících pohodu v interiérech 1999 2001
GA105/99/1229 Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice 1999 2001
GA201/99/0236 Formální a softwarové prostředky pro studium jazyků 1999 2001
GA102/99/0926 Návrh expertního systému pro optimalizaci osvětlovacích soustav 1999 2000
GA101/98/0535 Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech 1998 2000
GA102/98/1003 Výzkum a aplikace vestavěných diagnostických prostředků v integrovaných obvodech 1998 2000
GA201/98/1451 Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury 1998 2000
GA205/98/1233 Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat 1998 2000

1999

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA102/99/0665 Výzkum a vývoj technických prostředků pro monitoring a analýzu energetického rušení na bázi virtuální instrumentace 1999 2001
GA102/99/1000 Zachování kvality dodávané elektrické energie při nárůstu úrovně rušivých vlivů v distribučních sítích 1999 2001
GA102/99/1158 Výzkum metod hodnocení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení vysokého napětí 1999 2001
GA102/99/1365 Výzkum metod určujících pohodu v interiérech 1999 2001
GA105/99/1229 Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice 1999 2001
GA201/99/0236 Formální a softwarové prostředky pro studium jazyků 1999 2001
GA102/99/0926 Návrh expertního systému pro optimalizaci osvětlovacích soustav 1999 2000
GA101/98/0535 Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech 1998 2000
GA102/98/1003 Výzkum a aplikace vestavěných diagnostických prostředků v integrovaných obvodech 1998 2000
GA201/98/1451 Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury 1998 2000
GA205/98/1233 Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat 1998 2000
GA201/97/0395 Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh 1997 1999
GA201/97/0421 Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů 1997 1999
GA201/97/0456 Meze algoritmické verifikovatelnosti nekonečně stavových systémů 1997 1999

1998

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/98/0535 Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech 1998 2000
GA102/98/1003 Výzkum a aplikace vestavěných diagnostických prostředků v integrovaných obvodech 1998 2000
GA201/98/1451 Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury 1998 2000
GA205/98/1233 Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat 1998 2000
GA201/97/0395 Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh 1997 1999
GA201/97/0421 Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů 1997 1999
GA201/97/0456 Meze algoritmické verifikovatelnosti nekonečně stavových systémů 1997 1999
GA102/96/1433 Výzkum spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení 1996 1998
GA201/96/0195 Formální a softwarové prostředky pro separaci korektních a nekorektních struktur 1996 1998

1997

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA201/97/0395 Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh 1997 1999
GA201/97/0421 Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů 1997 1999
GA201/97/0456 Meze algoritmické verifikovatelnosti nekonečně stavových systémů 1997 1999
GA102/96/1433 Výzkum spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení 1996 1998
GA201/96/0195 Formální a softwarové prostředky pro separaci korektních a nekorektních struktur 1996 1998
GA102/95/1091 Opatření pro ochranu životního prostředí v souvislosti s nárůstem harmonických a kolísání napětí při modernizaci hutních provozů 1995 1997
GA105/95/1273 Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů 1995 1997

1996

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA102/96/1433 Výzkum spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení 1996 1998
GA201/96/0195 Formální a softwarové prostředky pro separaci korektních a nekorektních struktur 1996 1998
GA102/95/1091 Opatření pro ochranu životního prostředí v souvislosti s nárůstem harmonických a kolísání napětí při modernizaci hutních provozů 1995 1997
GA105/95/1273 Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů 1995 1997
GA102/95/1074 Vývoj a realizace moderních metod řízení střídavých pohonů s vysokými dynamickými požadavky 1995 1996
GA101/94/1853 Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu 1994 1996

1995

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA102/95/1091 Opatření pro ochranu životního prostředí v souvislosti s nárůstem harmonických a kolísání napětí při modernizaci hutních provozů 1995 1997
GA105/95/1273 Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů 1995 1997
GA102/95/1074 Vývoj a realizace moderních metod řízení střídavých pohonů s vysokými dynamickými požadavky 1995 1996
GA101/94/1853 Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu 1994 1996

1994

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/94/1853 Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu 1994 1996