Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 1. Potřebné informace a formuláře naleznete na webových stránkách naší univerzity https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/erasmus/
    
 2. Přehled fakultních bilaterálních dohod naleznete v informačním systému KATIS, přehled všech smluv naleznete na webových stránkách univerzity.
   
 3. Na webových stránkách vybrané univerzity se podívejte, jaké předměty nabízí zahraničním studentům, případně v jakém jazyce je vyučují, protože angličtina není všude samozřejmostí. Pročtěte si pozorně přijímací podmínky dané zahraniční univerzity, hlídejte si zejména termíny. 
   
 4. Přihlaste se ve vyhlášeném termínu pro daný AR (obvykle září a únor) do výběrového řízení pomocí informačního systému EDISON. Součástí výběrového řízení je povinnost doručit certifikát o znalosti jazyka na úrovni, kterou požaduje vámi vybraná univerzita.
   
 5. Po úspěšném absolvování výběrového řízení si v IS EDISON sestavíte studijní plán na zahraniční univerzitě (tzv. Learning Agreement). Pokud nebudete moci předmět najít v databázi předmětů v IS Edison, pošlete informace o předmětu (kód předmětu, název v angličtině, název v lokálním jazyce, návrh na překlad do češtiny a ECTS kredity) na e-mail a předmět bude do databáze vložen. Do tabulky B v Learning Agreement uvedete také předměty, které jejich absolvováním v zahraniční nahradí předměty z vašeho OSP. Měli byste si zvolit předměty, které se co nejvíce blíží předmětům Vašeho oboru/programu. Počet kreditů získaných při studiu v zahraničí by měl být obdobný jako na VŠB-TUO, tedy 30 kreditů za semestr. 
   
 6. Prostřednictvím IS EDISON budete informováni o tom, kdy máte doručit na studijní oddělení vytištěný Learning Agreement s podpisem garanta oboru (garant podpisem stvrzuje studijní plán a nahrazované předměty, garant jej také může schválit přímo v IS EDISON). Společně s Learning Agreement doručíte i další doklady, které požaduje zahraniční univerzita. Studijní oddělení zajistí podpis proděkana pro studium na Learning Agreement a zaslání na zahraniční univerzitu. 
   
 7. Fakultní příspěvek (stipendium) na zahraniční studijní/pracovní pobyty činí 3.000 - 7.000 Kč na každý měsíc pobytu formou mimořádného stipendia (na základě finanční dohody). Také si můžete požádat o ubytovací stipendium, studujete-li ve standardní době studia (bc. - 3 roky, mgr. - 2 roky).  Fakulta také uděluje stipendia za úspěšně absolvované mobility.
   
 8. Uznání předmětů je na fakultě řešeno následovně: uznány Vám budou všechny úspěšně ukončené předměty uvedené na Transcipt of Records (předměty musí být současně uvedeny na Learning Agreement ev. Changes). Předměty budou uznány s uvedeným počtem kreditů ECTS jako volitelné, kromě předmětů, které nahrazují některý z povinných nebo povinně volitelných předmětů OSP.