Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EH22_010/0006136 MSCA Fellowships CZ na VŠB-TUO 2023 2026
LUC23031 Čerpadlo v turbínovém režimu: zlepšení konstrukce a provozních parametrů pomocí digitalizace 2023 2026

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LTE220001 E-Town - Vývoj superlehkých malých elektrických vozidel s dlouhým dojezdem pro mezigenerační koncepce městské e-mobility využívající inteligentní infrastrukturu 2021 2022
RPP2021/13 Multimediální podpora předmětu Modelování v grafických aplikacích 2021 2021
RPP2021/14 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro matematické předměty 2021 2021
RPP2021/17 Multimediální prvky pro výuku předmětu Elektronika 2021 2021
RPP2021/18 Multimediální podpora předmětu Fukcionální programování 2021 2021
RPP2021/30 Příprava odborných výukových materiálů v anglickém jazyce pro předměty biomedicínských programů. 2021 2021
RPP2021/77 Tvorba multimediálního obsahu pro předmět Úvod do programování 2021 2021
RPP2021/85 Rozvoj laboratoří pro motivaci středoškoláků studovat elektroenergetiku 2021 2021
RPP2021/86 Příprava nové laboratorní úlohy, odborných přednášek a exkurzí z fyziky pro střední školy 2021 2021
RPP2021/88 Role kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence v Esportu 2021 2021
RPP2021/97 Multimediální podpora výuky pro zaměření Optické komunikace a senzory 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LTAIN19176 Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP) 2020 2022
RPP2020/121 Nová úloha Seebeckův jev pro Laboratorní cvičení z Fyziky I 2020 2020
RPP2020/124 Inovace praktických úloh v oblasti světelné techniky 2020 2020
RPP2020/138 SW podpora vizualizace výsledků numerických simulací v předmětech studijních programů Výpočetní a aplikovaná matematika 2020 2020
RPP2020/139 Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace 2020 2020
RPP2020/142 Digitální forenzni analýza - moderní metody a nástroje při vyšetřování kybernetických zločinů 2020 2020
RPP2020/143 Inovace portálů na podporu výuky předmětů v oblasti databázových a informačních systémů 2020 2020
RPP2020/144 Rozšíření praktických cvičení v předmětech TKZ a SS 2020 2020
RPP2020/145 Rozšíření praktických cvičení v předmětu APPS a OSY o alternativní 32bitový mikropočítač 2020 2020
RPP2020/148 Tvorba interaktivní podpory výuky logiky a logické analýzy přirozeného jazyka 2020 2020
RPP2020/149 Estimátor s umělou neuronovou sítí pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru – inovace laboratorních úloh předmětu Elektrické regulované pohony III 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF18_070/0010219 Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života 2019 2021
LTI19002 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2) 2019 2021
RPP2019/49 Inovace měřicí části laboratorní úlohy v laboratoři elektrických strojů. 2019 2019
RPP2019/54 Inovace předmětu Přenos dat 2019 2019
RPP2019/55 Laboratorní cvičení z Fyziky IV 2019 2019
RPP2019/61 Interaktivní úlohy pro podporu výuky matematických předmětů 2019 2019
RPP2019/62 Rozšíření a tvorba nových podpor pro předmět PVBPS (Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů) 2019 2019
RPP2019/63 Inovace mikropočítačového řídicího systému pro potřeby výuky 2019 2019
RPP2019/64 Zařazení sférických senzorů do výuky předmětů analýzy obrazu 2019 2019
RPP2019/69 Inovace pro rozvoj skupiny předmětů Průmyslová robotika 2019 2019
RPP2019/70 Rozšíření vybavení těžké laboratoře ADC o prostředky vizuální inspekce 2019 2019
RPP2019/71 Umělá inteligence v počítačové bezpečnosti 2019 2019
RPP2019/73 Modifikace laboratorních úloh pro novou akreditaci předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF16_025/0007294 Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi 2018 2022
EF17_049/0008425 Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci 2018 2022

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 Platforma nových technologií FEI CPIT TL3 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002497 Infrastrukturní podpora strategických studijních programů FEI VŠB-TUO 2017 2022
EF16_017/0002359 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022
EF16_018/0002296 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022
EF17_048/0007399 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace 2017 2022
7AMB17AT028 Efektivní paralelní implementace metod hraničních prvků 2017 2018
RPP2017/181 Komplexní modernizace laboratorního stanoviště pro výuku studentů FS, FBI, FMMI a FEI 2017 2017
RPP2017/190 Inovace praktických úloh v oblasti Diagnostiky na elektrických zařízeních 2017 2017
RPP2017/193 Rozšíření možností výuky virtualizovaných datových center 2017 2017
RPP2017/194 Vybavení pro výuku rapid prototypingu pro průmysl 4,0 2017 2017
RPP2017/196 Příprava interaktivních studijních materiálů pro předmět Matematická analýza s Maplem 2017 2017
RPP2017/197 Inovace kurzů numerických metod 2017 2017
RPP2017/198 Počítačové simulace automotivních systémů – elektrické pohony a asistenční systémy podvozku 2017 2017
RPP2017/199 Inovace optických předmětů vyučovaných na katedře 440 2017 2017
RPP2017/200 Multimediální studijní opory 2. etapa Příklady pro projektování a implementaci informačních systémů komerčních portálů a elektronických obchodů 2017 2017
RPP2017/201 Zařazení technologií Fog Computingu do výuky 2017 2017
RPP2017/202 Inovace cvičení a přednášky v předmětu Adaptivní webové systémy 2017 2017
RPP2017/207 Inovace předmětů o prvky virtuální a rozšířené reality 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LTC17051 Evropská antroposféra jako zdroj surovin 2016 2020
RPP2016/106 Inovace laboratorních cvičení předmětu Technologie počítačových sítí 2016 2016
RPP2016/125 Inovace předmětů analýzy obrazu a počítačové grafiky 2016 2016
RPP2016/126 Interaktivní 3D grafika pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných 2016 2016
RPP2016/127 Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů II 2016 2016
RPP2016/128 Modernizace technického vybavení pro praktická cvičení v předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2016 2016
RPP2016/19 Inovace předmětu Mikropočítačová technika 1 na katedře 440 2016 2016
RPP2016/40 Multimediální studijní opory s příklady pro projektování a implementaci informačních systémů komerčních portálů a elektronických obchodů 2016 2016
RPP2016/46 Multimediální studijní opory 2016 2016
RPP2016/90 Inovace praktických úloh v oblasti světelné techniky 2016 2016
RPP2016/94 Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/130 Rozšíření laboratorní výuky síťových technologií v rámci předmětu Telekomunikační sítě 2015 2015
FRVS2015/131 Nové laboratorní úlohy v užití elektrické energie 2015 2015
FRVS2015/162 Výuka předmětů BIA a NAVY v I. a II. ročníku magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie - tvorba materiálů k přednáškám 2015 2015
FRVS2015/164 Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů 2015 2015
FRVS2015/168 Technické vybavení pro výuku v předmětu Počítačové systémy 2015 2015
FRVS2015/204 Modelování a analýza kardiovaskulárního systému 2015 2015
FRVS2015/80 Vytvoření generátoru příkladů lineární algebry 2015 2015
FRVS2015/81 Tvorba instruktážních videí využití softwaru R ve výuce předmětů zaměřených na statistiku 2015 2015
FRVS2015/90 Inovace výuky databázových předmětů 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.3.22/3.100/12.03337 Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky 2014 2015
FRVS2014/154 Inovace předmětů zaměřených na Virtuální instrumentaci a měření 2014 2014
FRVS2014/219 Výuková platforma pro podporu předmětu PVBPS 2014 2014
FRVS2014/226 Inovace praktických úloh ve výrobě elektrické energie 2014 2014
FRVS2014/228 Vývoj a paralelní implementace hledání speciálních typů ohodnocení grafů 2014 2014
FRVS2014/229 Výuka programování v I. ročníku bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie - inovace materiálů k přednáškám 2014 2014
FRVS2014/230 Inovace kontroly projektů a portálu pro výuku databázových předmětů 2014 2014
FRVS2014/231 Inovace praktické výuky v předmet APPS 2014 2014
FRVS2014/67 Tvorba nového předmětu Rádiové sítě II 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia 2013 2015
EE2.3.20.0217 Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci 2013 2015
02540/2013/RRC SPP: MK 9333423 Zabezpečení komunikace na sítích GSM, UMTS, LTE 2013 2014
FRVS2013/1467 Vytvoření nových laboratorních úloh v oblasti integrace hlasových služeb s podnikovými informačními systémy 2013 2013
FRVS2013/147 Tvorba laboratorních úloh pro měření teploty, tlaku a průtoku kapalin 2013 2013
FRVS2013/910 Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství 2013 2013
HA450308 SG-Geoinženýring, Hájovský 4221 2013 2013
ROZP2013/28 Přednášky zahraničních odborníků v oblasti VaV 2013 2013
ROZP2013/30 Popularizace studia na FEI 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/1.1.00/26.0042 Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností 2012 2015
CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Eleoktronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru 2012 2015
EE2.4.31.0031 NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání 2012 2014
LH12183 Smart instrumentation - Vývoj a ověřování pokročilých měřicích systémů pro aplikační oblast přenosu a distribuce elektrické energie. 2012 2014
FRVS2012/1079 Rozvojové směry v telekomunikacích - přístrojové vybavení nových úloh pro laboratoře posluchačů 2012 2012
FRVS2012/1217 Inovace předmětu Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 2012 2012
FRVS2012/1662 Implementace multimediálních služeb Triple Play do výuky 2012 2012
FRVS2012/1797 Inovace pracovišť pro měření parametrů metalických vedení 2012 2012
FRVS2012/1946 Vytvoření infrastruktury pro výuku paralelních výpočtu a informačních a databázových systémů 2012 2012
FRVS2012/1974 Modernizace laboratorních cvičení v oblasti paralelizace výpočtů do předmětu Bezpečnost v komunikacích 2012 2012
FRVS2012/1985 Inovace laboratorních cvičení v oblasti hardwarových firewallů v předmětu Bezpečnost v komunikacích 2012 2012
FRVS2012/1987 Nové laboratorní úlohy pro předmět Optické atmosférické komunikace 2012 2012
FRVS2012/1997 Rozšíření laboratorních úloh z šíření elektromagnetických vln 2012 2012
FRVS2012/318 Inovace laboratorních úloh v předmětu Analýza elektronických obvodů 2012 2012
FRVS2012/319 Rádiové sítě - rozvoj a inovace předmětu 2012 2012
FRVS2012/347 Adaptivní webové systémy 2012 2012
FRVS2012/540 Tvorba komunikačního softwaru ke stávajícímu zařízení a zařazení do výuky 2012 2012
FRVS2012/643 Inovace laboratorních cvičení předmětu Radiokomunikační technika 2012 2012
FRVS2012/872 Inovace laboratorních úloh v předmětu Teorie obvodu I o magnetickou indukční vazbu. 2012 2012
ROZP2012/C5 Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů 2012 2012

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT 2011 2015
CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Informatika v telemedicíně 2011 2014
CZ.1.07/2.4.00/17.0113 Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí 2011 2014
CZ.1.05/4.1.00/04.0130 Nová FEI VŠB-TU Ostrava 2011 2012
FRVS2011/1031 Inovace předmětu Fyzika Plazmatu 2011 2011
FRVS2011/1139 Inovace laboratoře předmětu Elektromagnetismus 2011 2011
FRVS2011/122 Inovace předmětu Přenosové soustavy 2011 2011
FRVS2011/125 Rozvoj nového předmětu Radiokomunikační technika 2011 2011
FRVS2011/1270 Vytvoření souboru laboratorních úloh pro předměty Telekomunikační sítě a Optoelektronika III 2011 2011
FRVS2011/1272 Modernizace výukových metod laboratorní výuky elektroniky 2011 2011
FRVS2011/1316 Rozvoj praktické výuky předmětu Přístupové sítě 2011 2011
FRVS2011/1337 Inovace technických studijních předmětů - Teorie elektronických obvodů, Praktika z Elektronických obvodů 2011 2011
FRVS2011/1346 Inovace laboratorních úloh předmětů Technická zařízení budov III a Základy systémové techniky budov 2011 2011
FRVS2011/135 Inovace výuky předmětu Logické obvody 2011 2011
FRVS2011/1428 Inovace předmětu Rádiové sítě 2011 2011
FRVS2011/1449 Implementace systémů pro simulaci průmyslových procesů a technologických celků v laboratorní výuce automatizace. 2011 2011
FRVS2011/1485 Modernizace laboratorních cvičení v oblasti informačních systémů nové generace v předmětu Spojovací soustavy 2011 2011
FRVS2011/1504 Inovace předmětu Biotelemetrie 2011 2011
FRVS2011/1520 Podpora projektově orientované výuky Teorie obvodů 2011 2011
FRVS2011/1672 Inovace laboratorních cvičení předmětu Voice over Internet Protocol v oblasti použití pobočkových ústředen a zabezpečené komunikace 2011 2011
FRVS2011/1723 Vytvoření pracoviště pro výpočty, modelování a animace elektromagnetických polí 2011 2011
FRVS2011/1790 Inovace předmětu Úvod do komunikačních technologií 2011 2011
FRVS2011/1937 Inovace předmětu Vývoj Internetových Aplikací a zvýšení jeho interaktivity při výuce 2011 2011
FRVS2011/498 Inovace předmětu Měření v telekomunikační technice 2011 2011
FRVS2011/504 Experimentální pracoviště pro výuku moderních algoritmů řízení střídavých regulovaných pohonů 2011 2011
FRVS2011/947 Modernizace cvičení předmětu Komunikační sítě 2011 2011
FRVS2011/996 Inovace praktických cvičení předmětu Širokopásmové sítě 2011 2011
ROZP2011/19/19 Integrace zdravotně hadicapovaných studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2011 2011

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0112 Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava 2010 2013
CZ.1.07/1.1.07/02.0075 Biomedicínská technika na středních školách 2010 2012
MEB 0810007 Pozemní zdroje světla, jas a zář noční oblohy:spektrální a integrální charakteristiky 2010 2011
FRVS2010/1216 Inovace předmětů Systémová technika budov a Základy systémové techniky budov 2010 2010
FRVS2010/1217 Inovace laboratoře pro předmět Šíření elektromagnetických vln 2010 2010
FRVS2010/1299 Inovace předmětu Rádiové sítě 2010 2010
FRVS2010/136 Sbírka špatně řešených příkladů z teoretické elektrotechniky 2010 2010
FRVS2010/1534 Laboratoř pokročilého zpracování a analýzy signálů 2010 2010
FRVS2010/1654 Inovace předmětu Telekomunikační sítě 2010 2010
FRVS2010/1781 Vláknově optické senzory 2010 2010
FRVS2010/1822 Inovace laboratorních úloh předmětů: Teorie elektronických obvodů 2010 2010
FRVS2010/214 Inovace předmětu Přenos dat o nové bezdrátové a optické technologie 2010 2010
FRVS2010/2284 Rozšíření výuky předmětu Elektronické obvody I 2010 2010
FRVS2010/2436 Rozvoj praktické výuky předmětu Telekomunikační sítě 2010 2010
FRVS2010/2440 Zavedení hodnocení kvality řeči do praktické výuky 2010 2010
HA455903 Fakultní nemocnice,Penhaker, 3510 2010 2010
ROZP2010/19/14 Personální rozvoj vědecko-výzkumných týmů Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky, VŠB-TU Ostrava. 2010 2010
ROZP2010/CSM43 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2010 2010

2009

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
7E09021 INDECT - Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment 2009 2013
CZ 1.07/2.2.00/07.0332 Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti 2009 2012
CZ 1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu 2009 2012
CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON - Learning management system (LMS) pro výuku logiky 2009 2012
CZ.1.07/2.2.00/07.0351 ICT a elektrotechnika pro praxi 2009 2012
HA451905 ČEZ Distribuce - Sokanský, 5181 2009 2011
HA451901 Tvorba databáze spolehlivostních údajů pro hodnocení spolehlivosti prvků 2009 2010
HA451902 ČEZ-EDĚ, Sokanský, 5181 2009 2010
HA451903 Spolehlivost distribučních sítí 2009 2010
HA451906 Stat. město Ostrava - Sokanský, 5181 2009 2010
HA455901 SG-Geoinženýring-Hájovský, 4221 2009 2010
HA455902 Napájení sluncem - Horák, 3138 2009 2010
HA455905 Ministerstvo prům. a obch.,Srovnal, 3137 2009 2010
HA455907 EUREX MEDICA,Ing.Penhaker,3510 2009 2010
HA456909 Volkswagen - Sojka 2009 2010
3/005/08/2 Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energií 2009 2009
FRVS2009/1321 Inovace předmětu Širokopásmové sítě 2009 2009
FRVS2009/1355 Rozvoj a inovace laboratoře síťových a mobilních technologií 2009 2009
FRVS2009/1362 Multimediální studijní materiály pro předmět "Vyšetřovací metody a přístrojová technika v interních a chirurgických oborech" 2009 2009
FRVS2009/1487 Multimediální podpora výuky v předmětu Rádiové buňkové sítě 2009 2009
FRVS2009/150 Laboratorní pracoviště pro výuku komunikačních technologií mikropočítačových systémů 2009 2009
FRVS2009/1547 Rozšíření výuky předmětů Analýza obrazu a Digitální zpracování obrazu o úlohy využívané v rámci střežících systémů 2009 2009
FRVS2009/1557 Rozšíření využití distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí ve výuce 2009 2009
FRVS2009/1667 Podpora předmětu Přenos dat 2009 2009
FRVS2009/1689 E-learningová podpora výuky předmětu Metody analýzy dat 2009 2009
FRVS2009/1697 Vytvoření mobilního měřícího pracoviště a inovace úloh k předmětu Praktika z elektronických obvodů 2009 2009
FRVS2009/1746 Inovace laboratorní výuky předmětů Základy elektroniky a Úvod do komunikačních technologií 2009 2009
FRVS2009/1787 Měřící řetězec pro bezdrátové měření a zpracování aktimetrie a tělesné teploty 2009 2009
FRVS2009/1795 Měření přijímačů pro optické komunikace 2009 2009
FRVS2009/1800 Měření a projektování optických sítí ve výuce optoelektroniky a optických komunikací 2009 2009
FRVS2009/1867 Rozvoj předmětu Přístupové sítě 2009 2009
FRVS2009/256 Inovace předmětu Elektronika na Fakultě strojní 2009 2009
FRVS2009/400 Diagnostické pracoviště pro měření motorků malých a velmi malých výkonů a dovybavení zkušební haly vysokého napětí 2009 2009
FRVS2009/446 Inovace výuky trojfázových obvodů 2009 2009
HA454909 Elektro Fa Pavelek, Diviš, 1636 2009 2009
HA455904 ČEZ -Santarius, 4279 2009 2009
ROZP2009/19/12 Modernizace laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky 2009 2009
ROZP2009/19/13 Analýza struktury stávajícícho oboru Biomedicínský technik 2009 2009
ROZP2009/19/14 Popularizace vodíkových technologií, popularizace mobilních robotických systémů 2009 2009
ROZP2009/19/15 Personální rozvoj Laboratoře programovatelných automatů a distribuovaných řídících systémů a Laboratoře palivových článků 2009 2009
ROZP2009/19/16 Příprava populárně naučných přednášek a podkladů o základní problematice elektroenergetiky, elektrických strojů a přístrojů 2009 2009
ROZP2009/C42 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na vysoké škole. 2009 2009

2008

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HA455814 ISOTRA - Horák, 3138 2008 2010
HA456808 INDRA - Snášel, 3132 2008 2010
MEB 080857 Světelné znečištění v podminkách Slovenské a České republiky 2008 2009
FRVS2008/1117 Inovace laboratoře průmyslové elektroniky 2008 2008
FRVS2008/1212 Implementace nových prvků distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí a rozšíření souboru laboratorních úloh 2008 2008
FRVS2008/1276 Měření útlumů optických vláken 2008 2008
FRVS2008/1436 Inovace předmětu Rádiové sítě 2008 2008
FRVS2008/1632 Inovace výuky předmětu Vestavěné řídicí systémy 2008 2008
FRVS2008/1636 Tvorba nového technického studijního předmětu Úvod do komunikačních technologií, stávajících studijních programů 2008 2008
FRVS2008/1720 Paralelní programování v prostředí MATLABu 2008 2008
FRVS2008/178 Inovace laboratorní výuky předmětu Přenosová média 2008 2008
FRVS2008/347 Inovace předmětu Práce v počítačových sítích 2008 2008
FRVS2008/521 Praktická výuka předmětu Elektronické obvody II 2008 2008
FRVS2008/567 Inovace laboratorní výuky v předmětech Optoelektronika I,II,III 2008 2008
FRVS2008/644 Laboratorní model střídavého regulovaného pohonu 2008 2008
FRVS2008/763 Rozvoj předmětu Telekomunikační sítě 2008 2008
FRVS2008/876 Základy analýzy a zpracování obrazu pro biomedicínské obory 2008 2008
ROZP2008/CSM20 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava 2008 2008

2007

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MSM6198910027 Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace 2007 2013
FRVS2007/10 Inovace laboratorní výuky předmětu Logické obvody 2007 2007
FRVS2007/11 Zavedení výuky předmětu Elektronické obvody I 2007 2007
FRVS2007/1168 Zřízení laboratoře vizualizace, virtuální reality a multimedií na FEI VŠB-TUO 2007 2007
FRVS2007/1198 Rozšíření předmětu Přístupové sítě 2007 2007
FRVS2007/12 Inovace předmětu Základy elektroniky 2007 2007
FRVS2007/1218 Inovace předmětu Přenos dat 2007 2007
FRVS2007/1259 Programový systém pro identifikaci fuzzy modelu s využitím metod výpočtové inteligence 2007 2007
FRVS2007/1454 Implementace praktické výuky technologií bezdrátových sítí 2007 2007
FRVS2007/459 Demonstrační pracoviště využívající nové digitální vysílací technologie 2007 2007
FRVS2007/567 Laboratorní výuka optoelektroniky a optických komunikací 2007 2007
FRVS2007/60 Adaptivní hypermédia a jejich masivní personalizované využití ve výuce 2007 2007
FRVS2007/602 Simulace návrhu a chování módových polí optických vláken pro telekomunikace 2007 2007
FRVS2007/604 Výkonová analýza elektrických veličin 2007 2007
FRVS2007/647 Multimediální studijní materiály do předmětu Zdravotnické elektrické přístroje 2007 2007
FRVS2007/870 Vytvoření úloh pro předmět: Praktika z elektronických obvodů 2007 2007
FRVS2007/895 Měření vlastností zdrojů světla pro optoelektroniku a optické komunikace 2007 2007
ROZP2007/219 Integrace praktických a teoretických dovedností ve strojních oborech na Fakultě strojní, spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky a inovačních firem 2007 2007
ROZP2007/C23 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava 2007 2007
ROZPR2007/216 Rozvoj moderního přístrojového vybavení pro výuku měření v oblasti informačních a komunikačních technologií 2007 2007

2006

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
1M06047 Centrum pro jakost a spolehlivost výroby 2006 2011
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0311 Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie 2006 2008
CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů 2006 2008
FRVS2006/1093 Modernizace předmětu Počítače pro řízení 2006 2006
FRVS2006/1103 Modernizace praktické výuky předmětu "Navrhování elektrických pohonů" 2006 2006
FRVS2006/1317 MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY PŘEDMĚTU "ELEKTRICKÉ REGULAČNÍ POHONY I" 2006 2006
FRVS2006/1455 Inovace laboratoře předmětu Elektrická měření 2006 2006
FRVS2006/1642 Inovace předmětu Elektronika I 2006 2006
FRVS2006/1842 Inovace výuky předmětu Programovatelné logické prvky 2006 2006
FRVS2006/1980 Paralelní a distribuované systémy a gridy 2006 2006
FRVS2006/2033 Inovace předmětu "Práce v počítačových sítích" 2006 2006
FRVS2006/2200 Měření vlastností vybraných prvků optických a vláknově optických tras 2006 2006
FRVS2006/2316 Modernizace vybavení Laboratoře měřicí a řídící techniky v biomedicíně 2006 2006
FRVS2006/2326 Multimediální učební texty strukturované formy studia Elektroenergetiky 2006 2006
FRVS2006/2395 Rozvoj předmětu Přenosové soustavy 2006 2006
FRVS2006/2463 Inovace laboratorních úloh předmětu „Měření v průmyslu“ 2006 2006
FRVS2006/2473 Vývoj aplikací v bezdrátových sítích 2006 2006
FRVS2006/2581 Inovace předmětu Diagnostika na elektrických zařízeních oboru Elektroenergetika 2006 2006
FRVS2006/2637 Inovace úlohy měření jednofázových výkonů 2006 2006
FRVS2006/2678 Praktická výuka moderních technologií počítačových sítí 2006 2006
FRVS2006/2702 Inovace předmětu zaměřená na bezpečnost 2006 2006
FRVS2006/2919 Vyhodnocování studentských úloh ve výuce jazyka Java 2006 2006
FRVS2006/430 Rozšíření a modernizace laboratorního pracoviště pro měření na elektromotorech 2006 2006
FRVS2006/626 Inovace předmětu diagnostické metody a modelování 2006 2006
FRVS2006/725 Elektronické studijní opory předmětu "Programování v C/C++" a jejich adaptace na studenta 2006 2006
FRVS2006/875 Analýza přenosových parametrů v mobilní síti 2006 2006
FRVS2006/945 Odrazivost, její prostorová a časová závislost v optických difúzních sítích 2006 2006
ROZP2006/388 Centrum distančního vzdělávání a e-learningu 2006 2006
ROZP2006/390 Motivace studentů ke studiu na technické vysoké škole v souvislosti s psychologicko-sociologickými aspeky jejich osobnosti 2006 2006
ROZP2006/392 Rozvok laboratoře palivových článků 2006 2006
ROZP2006/393 Podpora kombinované formy studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika 2006 2006
ROZP2006/395 Rozvoj struktury studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika v oblasti virutální instrumentace 2006 2006
ROZP2006/397 Informační a komunikační technologie 2006 2006
ROZP2006/399 Inovace výuky v laboratoři HARD zaváděním moderních měřících přístrojů do výuky 2006 2006
ROZP2006/416 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia FEI, VŠB-TU Ostrava a výuka německého jazyka u studentů s dyslexií 2006 2006

2005

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MSM6198910007 Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie 2005 2011
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020 Rozvoj oboru biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho basolventů na trhu práce v návaznosti na zákon číslo 96/2004 Sb. 2005 2007
FRVS2005/1 Podpora výuky softwarového inženýrství a informačních systémů 2005 2005
FRVS2005/1280 Modelování provozu telekomunikačních sítí 2005 2005
FRVS2005/1307 Aplikace osobních diagnostických p?ístroj? pro slabozraké ?i nevidomé 2005 2005
FRVS2005/1382 Inovace praktických úloh s problematikou vyhodnocování chyb měření 2005 2005
FRVS2005/1426 Univerzální identifikátor adres 2005 2005
FRVS2005/1447 Multimediální podpora výuky v předmětu Logické obvody 2005 2005
FRVS2005/1505 Studium chování magnetických systémů užitím metod vektorové magnetometrie 2005 2005
FRVS2005/18 Využití technologie WiFi pro přenos multimediálních dat 2005 2005
FRVS2005/1898 Protokolová brána mezi otevřenými standardy IP telefonie 2005 2005
FRVS2005/2270 Výuka optimalizačních úloh a metod jejich řešení pro studenty informatiky 2005 2005
FRVS2005/2359 Model sítě pro testování číslicových ochran 2005 2005
FRVS2005/2714 Integrované přístupové zařízení 2005 2005
FRVS2005/2745 Podpora bezdrátových technologií oboru Mobilní technologie 2005 2005
FRVS2005/2776 Prostorově orientovaný optický komunikační bezdrátový systém v difúzním prostředí 2005 2005
FRVS2005/2777 Multimódová optická vlákna ve zpětné vazbě a modelování optických sítí 2005 2005
FRVS2005/2932 Vývoj systému pro kvalitativní a semikvalitativní modelování 2005 2005
FRVS2005/2956 Inovace laboratoře předmětu Elektrická měření 2005 2005
FRVS2005/3081 Materiálová podpora předmětu Přístupové sítě 2005 2005
FRVS2005/3143 Inovace laboratoře přístupových sítí 2005 2005
FRVS2005/411 Elektronické publikování - rozšíření předmětu 2005 2005
FRVS2005/49 Elektrický regulační pohon se spínaným reluktančním motorem 2005 2005
FRVS2005/884 Multimediální studijní opory předmětu digitální zpracování a analýza obrazu 2005 2005

2004

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2004/321 Multimediální studijní texty k předmětu Elektronika na Fakultě strojní 2004 2004
FRVS2004/322 Rozvoj předmětu Prvky elektronických obvodů 2004 2004
FRVS2004/323 Inovace předmětu 'Stavební elektrotechnika' na Fakultě Stavební VŠB - TU 2004 2004
FRVS2004/330 Multimediální učební texty předmětu Zobrazovací systémy (e-learning) 2004 2004
FRVS2004/333 Metodika návrhu aplikací pro PDA zajišťujících přístup do IS 2004 2004
FRVS2004/335 Analýza zvuků za pomoci DSP 2004 2004
FRVS2004/338 Integrace mobilních zařízení do univerzitní sítě a jejich využití ve výuce 2004 2004
FRVS2004/341 Multimediální studijní opory pro předměty programování v jazyce C/C++ a C# 2004 2004
FRVS2004/344 Inovace předmětu Rádiové sítě 2004 2004
FRVS2004/345 Rozvoj předmětu 'Práce v počítačových sítích' 2004 2004
FRVS2004/354 Paralelní programování na klastru PC 2004 2004
FRVS2004/362 Jednočipové BLUETOOTH aplikace s hierarchickým přístupem 2004 2004
FRVS2004/366 Technologie Bluetooth v telekomunikačních systémech 2004 2004
FRVS2004/367 Střídavý regulační pohon bez snímače otáček 2004 2004
FRVS2004/368 Aplikace moderních metod řízení v elektrických regulačních pohonech 2004 2004
FRVS2004/369 Dynamika pohybu částic při rázech v hydraulických systémech 2004 2004
FRVS2004/377 Korelace EEG se zobrazovacími metodami v medicíně 2004 2004
FRVS2004/378 Architektura .NET a mobilní prostředky v systémech SCADA a MES 2004 2004
FRVS2004/379 Podpora mobilní komunikace v prostředí OS LINUX v kontextu SCADA systémů 2004 2004
FRVS2004/380 Měřicí systém na bázi karet PCI-MIO16-E1 synchronizovaný RTSI sběrnicí 2004 2004
FRVS2004/381 Energetika provozu elektrických vlaků 2004 2004
FRVS2004/382 Rozvoj tvůrčí činnosti studentů při diagnostice elektromagnetických jevů 2004 2004

2003

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ME 641 Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarovou optimalizaci 2003 2005
FRVS2003/1711 Zavedení nových předmětů v rámci akreditace studijního programu 2003 2003
FRVS2003/1719 Studijní opora předmětu Grafové algoritmy 2003 2003
FRVS2003/1730 Jazyky pro modelování workflow 2003 2003
FRVS2003/1731 Inteligentní chování modelu mobilního robota 2003 2003
FRVS2003/1733 Vývoj digitálního wattmetru s jednočipovým mikropočítačem 2003 2003
FRVS2003/1734 Využití metod EEG a BFB pro návrh a realizaci rozhraní člověk-stroj. 2003 2003
FRVS2003/1735 Implementace RT algoritmů vizuálního systému s robotickými multiagenty 2003 2003
FRVS2003/1738 Tvůrčí rozvoj studentů při zpracování měřených průběhů elektr. veličin 2003 2003
FRVS2003/1740 Prostředky umělé inteligence v analýze a řízení složitých procesů 2003 2003
FRVS2003/1742 Kvalita elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí 2003 2003
FRVS2003/1744 Vizualizace laboratorní úlohy "Ovládání pásové dopravy" 2003 2003
FRVS2003/1745 Měření a modelování hydraulických rázů v pružném potrubí 2003 2003
FRVS2003/1747 Zavedení technologie Bluetooth do výuky. 2003 2003
FRVS2003/1750 Projekt laboratoře IP telefonie 2003 2003
FRVS2003/1760 Studijní pobyt VŠ pedagoga na zahraniční univerzitě. 2003 2003
FRVS2003/1763 Rozvoj předmětu Logické obvody 2003 2003
FRVS2003/1764 Elektronické texty pro podporu výuky lineárních obvodů s aktivními prvky. 2003 2003
FRVS2003/1766 Rozvoj předmětu Rádiové sítě 2003 2003
FRVS2003/1768 Laboratoř pro výuku informačních technologií a počítačové grafiky 2003 2003
FRVS2003/1769 Optické pikobuňkové sítě s difúzním šířením světla 2003 2003
FRVS2003/1771 Analýza vlastností střídavých pohonů s rezonančními měniči 2003 2003
FRVS2003/1776 Vzorové moduly multimediálních vzdělávacích kurzů a návod pro tvorbu modulů 2003 2003
FRVS2003/1780 Matematické modely pro laboratoř ochran 2003 2003
FRVS2003/1781 Zdokonalení systému pro diagnostiku kvality napájecí sítě NN 2003 2003
FRVS2003/1783 Vytvoření laboratorního modelu inverzního kyvadla. 2003 2003
FRVS2003/1785 Modelování a simulace průjezdnosti křižovatek typu kruhový objezd 2003 2003
FRVS2003/1787 Metodika objektového návrhu a implementace překladačů 2003 2003

2002

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2002/1567 Komponentní framework pro zpracování grafických schémat 2002 2002
FRVS2002/1568 Zavedení bakalářského studijního programu Multimediální technologie 2002 2002
FRVS2002/1573 Vestavný systém s operačním systémem QNX 2002 2002
FRVS2002/1574 Základ technologického řidicího systému pro operační systém Linux 2002 2002
FRVS2002/2213 Mikroelektronika, návrh a výroba aktivních polovodičových struktur. 2002 2002
FRVS2002/431 Laboratorní úloha - systém pro regulaci teploty, sběr a vyhodnocení dat. 2002 2002
FRVS2002/432 Vestavný řídicí systém s LCD displejem, mikrořadičem a klávesnicí 2002 2002
FRVS2002/435 Nové metody zpracování neharmonických průběhů měřených elektrických veličin 2002 2002
FRVS2002/438 Aplikace fuzzy logiky v řízení elektrických regulačních pohonů 2002 2002
FRVS2002/439 Hydraulické rázy v systému - laboratorní úloha 2002 2002
FRVS2002/440 Zdroje tepla do 6MW - fyzikální a matematický model 2002 2002
FRVS2002/441 Biomechanika pohybového systému 2002 2002
FRVS2002/443 Návrh a obvodová řešení podsystémů pro zpracování signálů v lékařství 2002 2002
FRVS2002/445 Technologie pro řízení inteligentních budov 2002 2002
FRVS2002/448 Inovace osnov předmětu obecná elektrotechnika u kombinovaných forem studia 2002 2002
FRVS2002/451 Rozvoj předmětu Telekomunikační sítě 2002 2002
FRVS2002/452 Rozvoj předmětu Přenos dat 2002 2002
FRVS2002/454 Inovace předmětu Zákony a nařízení v elektrotechnice 2002 2002
FRVS2002/457 SYSTÉM PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH A T ĚKAVÝCH LÁTEK - LABOR. ÚLOHA 2002 2002
FRVS2002/458 Dohlížecí expertní systémy ve zpětnovazebním řízení 2002 2002
FRVS2002/459 Programový systém pro kognitivní analýzu vlastností znalostní báze 2002 2002
FRVS2002/465 Podpora výuky vybraných matematických předmětů na vysokoškolských sítích 2002 2002
FRVS2002/467 Rozvoj předmětu Zpracování číslicových signálů 2002 2002
FRVS2002/468 Výuka paralelních algoritmů na bázi OpenMP 2002 2002
FRVS2002/470 Rozšíření souboru laboratorních úloh technicky orientovaných předmětů 2002 2002
FRVS2002/471 Vybudování laboratoře pro výuku digitálního zpracování obrazu na FEI 2002 2002
FRVS2002/472 Inovace předmětu Mikroprocesorové řídicí systémy II 2002 2002
FRVS2002/473 Modernizace praktické výuky v Elektroenergetice a Projektování el. sítí 2002 2002
FRVS2002/475 Bakalářský program oboru měřicí a řídicí technika 2002 2002
FRVS2002/477 Podpora studentů při realizaci generátoru pro testování EMC 2002 2002
FRVS2002/478 Sériové rezonanční střídače pro použití ve střídavých elektrických pohonech 2002 2002
FRVS2002/479 Modernizace praktické výuky elektrických pohonů 2002 2002
FRVS2002/495 Modernizace praktické výuky předmětu "Servopohony malých výkonů". 2002 2002
FRVS2002/496 Řídící aplikace neuronových sítí v elektrických regulačních pohonech 2002 2002
FRVS2002/497 Výstavba stanoviště pro měření parametrů jiskrových výbojů 2002 2002
FRVS2002/500 Multimediální podpora výuky Základů algoritmizace. 2002 2002
FRVS2002/501 Simulační metody pro interaktivní analýzu dynamických systémů 2002 2002
FRVS2002/503 Modelování v elektroenergetice 2002 2002
FRVS2002/505 Filtry s reálnými integrovanými strukturami. 2002 2002

2001

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2001/1998 POLOHOVÝ SERVOMECHANISMUS S VIDEO ZPĚTNOU VAZBOU-VÝUKOVÝ MODEL 2001 2001
FRVS2001/275 Podpora výuky technologií pro mobilní komunikaci 2001 2001
FRVS2001/276 Moderní ochrany ve výuce silnoproudých oborů 2001 2001
FRVS2001/293 Optimalizace režimu chodu větrné elektrárny 2001 2001
FRVS2001/299 Aplikace nových signálových procesorů v řízení aktivních výkonových filtrů 2001 2001
FRVS2001/300 Vektorové řízení asynchronního motoru bez snímače otáček 2001 2001
FRVS2001/301 Návrh a realizace "down-linku" pro přenos dat o poloze BLP Kavka. 2001 2001
FRVS2001/312 Modernizace laboratoří pro výuku měření a regulace. 2001 2001
FRVS2001/313 Inovace a zajištění výuky matematických kursů v doktorském studium 2001 2001
FRVS2001/316 Inovace výuky předmětu Předpisy pro el. zařízení a el. instalace 2001 2001
FRVS2001/317 Inovace předmětu Navrhování elektrických pohonů 2001 2001
FRVS2001/339 Vybavení haly vysokého napětí 2001 2001
FRVS2001/341 Laboratoř širokopásmové telekomunikační sítě B ISDN 2001 2001
FRVS2001/354 Určování energie jiskry 2001 2001
FRVS2001/358 Matematické modelování magnetických polí v okolí elektrizovaných drah 2001 2001
FRVS2001/361 Měření a modelování hydraulického rázu 2001 2001
FRVS2001/363 Prímé rízení prumyslovych procesu pomocí pocítacu typu PC. 2001 2001
FRVS2001/371 Simulace dynamických procesů na číslicovém počítači 2001 2001
FRVS2001/372 Vyuzití prostredku normy IEC 1131 ve vyuce programovatelnych automatu. 2001 2001
ME 409 Technické metody efektivního využití energie v regionální oblasti 2001 2001
ME 410 Počítačová podpora výzkumu v elektrotepelné technice 2001 2001

1999

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
PG99104 Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference 1999 1999

1998

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LB98227 Zpřístupnění distribuovaných elektronických informací v rámci INTRANETU a INTERNETU v oblasti zemědělských a technických věd 1998 2000

1996

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
IN96003 VXI měřící systém 1996 1996
PG96378 Prezentace výsledků výzkumu moderních metod řízení střídavých pohonů 1996 1996