Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS4402102 OVANET,Petříková 2021 2023
HS4302103 VALEO AUTOKLIMATIZACE,Šim 2021 2022
HS4402103 T-Mobile Czech Republic a 2021 2022
HS4502110 ELVAC, a.s., Konečný 2021 2022
HS4602105 Škoda auto, a.s., Fusek k 2021 2022
HS4602106 Škoda Auto,Platoš,6000 2021 2022
LTE220001 E-Town - Vývoj superlehkých malých elektrických vozidel s dlouhým dojezdem pro mezigenerační koncepce městské e-mobility využívající inteligentní infrastrukturu 2021 2022
PGI00088 Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation 2021 2022
HS4002101 Serious Investment s.r.o. 2021 2021
HS4102101 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 2021 2021
HS4102102 Třinecká projekce, a.s., 2021 2021
HS4102104 ČEZ Distribuce, a. s.,Rus 2021 2021
HS4102105 BROKIS s.r.o.,Novák,5880 2021 2021
HS4302101 VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s 2021 2021
HS4402104 E.ON Telco, s.r.o.,Vozňák 2021 2021
HS4402108 CE-Traffic, a.s.,Vozňák,5 2021 2021
HS4502101 DATASYS s.r.o.,Hájovský,5 2021 2021
HS4502102 Vitesco Technologies Czec 2021 2021
HS4502104 YAKNA s.r.o., Augustynek, 2021 2021
HS4502105 SG Geotechnika,Hájovský,5 2021 2021
HS4502106 Fakultní nemocnice Ostrav 2021 2021
HS4602102 Hlavní město Praha,Platoš 2021 2021
RPP2021/13 Multimediální podpora předmětu Modelování v grafických aplikacích 2021 2021
RPP2021/14 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro matematické předměty 2021 2021
RPP2021/17 Multimediální prvky pro výuku předmětu Elektronika 2021 2021
RPP2021/18 Multimediální podpora předmětu Fukcionální programování 2021 2021
RPP2021/30 Příprava odborných výukových materiálů v anglickém jazyce pro předměty biomedicínských programů. 2021 2021
RPP2021/77 Tvorba multimediálního obsahu pro předmět Úvod do programování 2021 2021
RPP2021/85 Rozvoj laboratoří pro motivaci středoškoláků studovat elektroenergetiku 2021 2021
RPP2021/86 Příprava nové laboratorní úlohy, odborných přednášek a exkurzí z fyziky pro střední školy 2021 2021
RPP2021/88 Role kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence v Esportu 2021 2021
RPP2021/90 Studijní materiály předmětů Základy el. předpisů (ZEP) a Předpisy a nařízení v elektrotechnice (PANVE) pro multimedia 2021 2021
RPP2021/97 Multimediální podpora výuky pro zaměření Optické komunikace a senzory 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II 2020 2023
HS4402001 T-Mobile Czech republic, 2020 2022
LTAIN19176 Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP) 2020 2022
NFP304010Y497 Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie 2020 2022
S1/20-440-01 Smlouva o poskytnutí služeb pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. 2020 2022
HS4102003 Západoslovenská distribuč 2020 2021
HS4102014 PEZ,Novák,5880 2020 2021
HS4502004 YAKNA,Peter,5837 2020 2021
HS4502007 Tesla Medical,Peter,5837 2020 2021
HS4602004 Hlavní město Praha, Plato 2020 2021
HS4602006 Škoda Auto,Platoš,5960 2020 2021
HS4002001 Serious Investment s.r.o. 2020 2020
HS4102001 Třinecké železárny, Gurec 2020 2020
HS4102009 LUXART,s.r.o.,Rusek,5910 2020 2020
HS4102010 ČEZ Distribuce,a.s.,Rusek 2020 2020
HS4302001 VALEO AUTOKLIMATIZACE,Šim 2020 2020
HS4502001 TESLA Medical,Peter,5837 2020 2020
HS4502003 TESLA Medical, Peter, 583 2020 2020
HS4502006 E.ON Distribuce,a.s.,Bilí 2020 2020
HS4602002 Unicorn Systems,Platoš,59 2020 2020
HS4602003 ŠKODA AUTO,Platoš,5960 2020 2020
HS4602005 ŠKODA AUTO a.s.,Platoš,59 2020 2020
HS4702001 MonkeyData,Lampart,732570 2020 2020
RPP2020/121 Nová úloha Seebeckův jev pro Laboratorní cvičení z Fyziky I 2020 2020
RPP2020/124 Inovace praktických úloh v oblasti světelné techniky 2020 2020
RPP2020/138 SW podpora vizualizace výsledků numerických simulací v předmětech studijních programů Výpočetní a aplikovaná matematika 2020 2020
RPP2020/139 Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace 2020 2020
RPP2020/142 Digitální forenzni analýza - moderní metody a nástroje při vyšetřování kybernetických zločinů 2020 2020
RPP2020/143 Inovace portálů na podporu výuky předmětů v oblasti databázových a informačních systémů 2020 2020
RPP2020/144 Rozšíření praktických cvičení v předmětech TKZ a SS 2020 2020
RPP2020/145 Rozšíření praktických cvičení v předmětu APPS a OSY o alternativní 32bitový mikropočítač 2020 2020
RPP2020/146 Realizace laboratorního stanoviště s bezpečnostním programovatelným logickým automatem 2020 2020
RPP2020/148 Tvorba interaktivní podpory výuky logiky a logické analýzy přirozeného jazyka 2020 2020
RPP2020/149 Estimátor s umělou neuronovou sítí pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru – inovace laboratorních úloh předmětu Elektrické regulované pohony III 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671 Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí 2019 2022
EF18_070/0010219 Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života 2019 2021
HS7851901 Národní úřad pro kybernet 2019 2021
LTI19002 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2) 2019 2021
HS4101904 ČEZ Distribuce,Rusek,5910 2019 2020
HS4101907 ČEZ Distribuce, Rusek, 59 2019 2020
HS4401901 KLASTR, Národní dřevařský 2019 2020
HS4501902 Národní dřevařský klastr, 2019 2020
HS4501907 BABY patron s.r.o.,Martin 2019 2020
HS4601905 ŠKODA AUTO,Sojka,5860 2019 2020
HS4602001 Národní energetický klast 2019 2020
HS4001901 Serious Investment, Stokl 2019 2019
HS4101901 Třinecké železárny,Gureck 2019 2019
HS4101903 Siemens,Kačor,9305 2019 2019
HS4301901 ČEPRO,Šimoník,5936 2019 2019
HS4501901 Národní Energetický Klast 2019 2019
HS4501904 Mediatrade,Peter,5837 2019 2019
HS4501905 ELVAC a.s.,Koziorek,5950 2019 2019
HS4501906 KAIPAN, s.r.o., Horák, 93 2019 2019
HS4601901 ŠKODA Auto, Platoš, 5960 2019 2019
HS4601906 UNICORN Systems,Platoš,59 2019 2019
HS4701902 Ostravská univerzita,Lits 2019 2019
HS4801903 Unipetrol výzkumně vzdělá 2019 2019
RPP2019/49 Inovace měřicí části laboratorní úlohy v laboratoři elektrických strojů. 2019 2019
RPP2019/54 Inovace předmětu Přenos dat 2019 2019
RPP2019/55 Laboratorní cvičení z Fyziky IV 2019 2019
RPP2019/59 Návrh a realizace základního stanoviště bezpečnostních obvodů 2019 2019
RPP2019/61 Interaktivní úlohy pro podporu výuky matematických předmětů 2019 2019
RPP2019/62 Rozšíření a tvorba nových podpor pro předmět PVBPS (Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů) 2019 2019
RPP2019/63 Inovace mikropočítačového řídicího systému pro potřeby výuky 2019 2019
RPP2019/64 Zařazení sférických senzorů do výuky předmětů analýzy obrazu 2019 2019
RPP2019/69 Inovace pro rozvoj skupiny předmětů Průmyslová robotika 2019 2019
RPP2019/70 Rozšíření vybavení těžké laboratoře ADC o prostředky vizuální inspekce 2019 2019
RPP2019/71 Umělá inteligence v počítačové bezpečnosti 2019 2019
RPP2019/73 Modifikace laboratorních úloh pro novou akreditaci předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF16_025/0007294 Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi 2018 2022
EF17_049/0008425 Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci 2018 2022
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155 Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů 2018 2021
HS4101805 ČEZ Distribuce,Rusek,5910 2018 2019
HS4101807 ČEZ Distribuce,a.s., Ruse 2018 2019
HS4501805 TESLA Medical,Peter,5837 2018 2019
HS4501808 Gymnázium a SŠ elektrotec 2018 2019
HS4001801 Serious Investment, Stokl 2018 2018
HS4101801 Třineckéželezárnya.s.,G 2018 2018
HS4101808 LOYD Group, Sikora, 9307 2018 2018
HS4201802 ČEPS, a.s., Orság kl.5825 2018 2018
HS4301801 AllgeierEngineeringCzec 2018 2018
HS4401802 T-Mobile CR, Vozňák kl.59 2018 2018
HS4401805 T-Mobila Czech Republic a 2018 2018
HS4501801 MICROSYS,Koziorek,5951 2018 2018
HS4501802 MEDIATRADE,Peter,5837 2018 2018
HS4501803 INTERGAZE,s.r.o.,Peter,58 2018 2018
HS4501804 Varroc Lighting Systems,K 2018 2018
HS4501806 Fakultní nemocnice Ostrav 2018 2018
HS4501807 ArcelorMittal, Horák, 933 2018 2018
HS4601801 VRKplus,Platoš,5960 2018 2018
HS4601802 NScoatingtechnologies,P 2018 2018
HS4601803 INGcorporation,Seidl,587 2018 2018
HS4601808 ČVUT Praha, Sojkam 5860 2018 2018
HS4801801 HyundaiMotorManuf.Czech 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 Platforma nových technologií FEI CPIT TL3 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002497 Infrastrukturní podpora strategických studijních programů FEI VŠB-TUO 2017 2022
EF16_017/0002359 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022
EF16_018/0002296 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022
EF17_048/0007399 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace 2017 2022
HS4501713 Fakultní nemocnice Ostrava,Augustynek,58 2017 2020
EG15_019/0004427 Kombinovaný snímač pro měření napětí a proudů na vedení VN 2017 2019
7AMB17AT028 Efektivní paralelní implementace metod hraničních prvků 2017 2018
HS4101707 Jedlička COMPUTERS s.r.o.,Sokanský,5880 2017 2018
HS4101708 ČEZ Distribuce a.s.,Rusek,5916 2017 2018
HS4201702 AMSOFT,Hrbáč,4300 2017 2018
HS4301702 Allgeier Engineering Czech,Šimoník,5936 2017 2018
HS4401704 Watershield,Michalek,5849 2017 2018
HS4501706 ČEZ Distribuce,a.s.,Bilík,5955 2017 2018
HS4501708 Město Rožnov p.R.,Santarius,5957 2017 2018
HS4501711 Varroc Lighting Systems,s.r.o.,Kašík,599 2017 2018
HS4001701 ČEZ,Goňo,5913 2017 2017
HS4101703 Třinecké železárny,Gurecký,5916 2017 2017
HS4101704 Lightdrop,Sokanský,5880 2017 2017
HS4101705 LOYD Group s.r.o.,Rusek,5916 2017 2017
HS4101706 LOYD GROUP s.r.o., Rusek,5916 2017 2017
HS4101709 LUXART,Sokanský,5880 2017 2017
HS4101711 ASTRA MS Software 2017 2017
HS4301701 Statutární město Ostrava,Šimoník,5936 2017 2017
HS4401701 SkySystems Europe,Řezáč,5848 2017 2017
HS4401703 SkySystems Europe,Kapičák,5849 2017 2017
HS4401705 Jiří Hylmar,Vozňák,5940 2017 2017
HS4401706 ÚJV Řež,Vašinek,5945 2017 2017
HS4401708 PROFiber Networking,Vašinek,5945 2017 2017
HS4401711 Masarykova univerzita,Vozňák,5940 2017 2017
HS4501701 ELVAC,Koziorek,5950 2017 2017
HS4501703 ČEZ Distribuce, a.s., Santarius 5957 2017 2017
HS4501704 Medical Monitor,Černý,5992 2017 2017
HS4501707 HUPL,Slanina,5888 2017 2017
HS4501710 E.ON Distribuce, a.s.,Bilík,5955 2017 2017
HS4601701 ISSA CZECH,Štolfa,5896 2017 2017
HS4601707 Fakultní nemocnice Olomouc,Kudělka,5877 2017 2017
HS4601708 Dolní oblast Vítkovice,Němec,5875 2017 2017
HS7711722 ČEZ Distribuce,Sikora,9307 2017 2017
RPP2017/181 Komplexní modernizace laboratorního stanoviště pro výuku studentů FS, FBI, FMMI a FEI 2017 2017
RPP2017/190 Inovace praktických úloh v oblasti Diagnostiky na elektrických zařízeních 2017 2017
RPP2017/193 Rozšíření možností výuky virtualizovaných datových center 2017 2017
RPP2017/194 Vybavení pro výuku rapid prototypingu pro průmysl 4,0 2017 2017
RPP2017/196 Příprava interaktivních studijních materiálů pro předmět Matematická analýza s Maplem 2017 2017
RPP2017/197 Inovace kurzů numerických metod 2017 2017
RPP2017/198 Počítačové simulace automotivních systémů – elektrické pohony a asistenční systémy podvozku 2017 2017
RPP2017/199 Inovace optických předmětů vyučovaných na katedře 440 2017 2017
RPP2017/200 Multimediální studijní opory 2. etapa Příklady pro projektování a implementaci informačních systémů komerčních portálů a elektronických obchodů 2017 2017
RPP2017/201 Zařazení technologií Fog Computingu do výuky 2017 2017
RPP2017/202 Inovace cvičení a přednášky v předmětu Adaptivní webové systémy 2017 2017
RPP2017/207 Inovace předmětů o prvky virtuální a rozšířené reality 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CA15115 Evropská antroposféra jako zdroj surovin 2016 2020
HS4101609 VEOLIA, Průmyslové služby ČR, 2016 2019
HS4501614 Národní energetický klastr,Žídek,5959 2016 2018
HS4101607 ČEZ Distribuce,Rusek,5910 2016 2017
HS4201602 Hutní montáže-SvarServis,Hrbáč,4300 2016 2017
HS4401604 IXPERTA,Vozňák,5940 2016 2017
HS4501612 Ortopedické protetiky,Černý,5992 2016 2017
HS4501613 SHIFT,Žídek,5959 2016 2017
HS4501621 Obec Ostravice,Horák,3993 2016 2017
HS4601605 PricewaterhouseCoopers ČR,Zelinka.5863 2016 2017
HS4601607 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA,Platoš,5890 2016 2017
HS4101601 OSMONT,Sokanský,5880 2016 2016
HS4101602 Třinecké železárny,Gurecký,5916 2016 2016
HS4101603 Biocel Paskov,Kačor,9305 2016 2016
HS4101604 ČEZ Distribuce,Rusek,5910 2016 2016
HS4101610 ČEPS,Medvec,5912 2016 2016
HS4301601 Dodávky automatizace,Sobek 5938 2016 2016
HS4401603 CESNET,Vozňák,5940 2016 2016
HS4401606 ÚJV Řež,Vašinek,5945 2016 2016
HS4501601 ING corporation,Černý,5992 2016 2016
HS4501602 Varroc Lichting Systems,Konečný,5996 2016 2016
HS4501603 Technické služby Opava,Horák,9338 2016 2016
HS4501606 ČEZ Distribuce,Santarius,5957 2016 2016
HS4501607 BeePartner,Horák,9338 2016 2016
HS4501610 MEDIATRADE s.r.o.,Augustynek 5852 2016 2016
HS4501611 E.ON Česká republika,Bilík,5955 2016 2016
HS4501618 HUDEČEK SERVICE,Santarius,5957 2016 2016
HS4501620 TECO,Vala,3998 2016 2016
HS4601603 Volkswagen Wolfsburg,Sojka,5860 2016 2016
RPP2016/106 Inovace laboratorních cvičení předmětu Technologie počítačových sítí 2016 2016
RPP2016/125 Inovace předmětů analýzy obrazu a počítačové grafiky 2016 2016
RPP2016/126 Interaktivní 3D grafika pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných 2016 2016
RPP2016/127 Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů II 2016 2016
RPP2016/128 Modernizace technického vybavení pro praktická cvičení v předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2016 2016
RPP2016/19 Inovace předmětu Mikropočítačová technika 1 na katedře 440 2016 2016
RPP2016/40 Multimediální studijní opory s příklady pro projektování a implementaci informačních systémů komerčních portálů a elektronických obchodů 2016 2016
RPP2016/46 Multimediální studijní opory 2016 2016
RPP2016/71 Inovace laboratorního stanoviště E1 - zvýšení bezpečnosti měření osob bez elektrotechnické kvalifikace 2016 2016
RPP2016/90 Inovace praktických úloh v oblasti světelné techniky 2016 2016
RPP2016/94 Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS4501512 "KurzyKNX",Vaňuš,5856 2015 2017
HS4101511 Jedlička COMPUTERS,Sokanský,5880 2015 2016
HS4101512 InnoGen,Kačor,9305 2015 2016
HS4501508 Detekce vady filtru pomocí rozpoznávání obrazu 2015 2016
FRVS2015/130 Rozšíření laboratorní výuky síťových technologií v rámci předmětu Telekomunikační sítě 2015 2015
FRVS2015/131 Nové laboratorní úlohy v užití elektrické energie 2015 2015
FRVS2015/162 Výuka předmětů BIA a NAVY v I. a II. ročníku magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie - tvorba materiálů k přednáškám 2015 2015
FRVS2015/164 Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů 2015 2015
FRVS2015/168 Technické vybavení pro výuku v předmětu Počítačové systémy 2015 2015
FRVS2015/204 Modelování a analýza kardiovaskulárního systému 2015 2015
FRVS2015/80 Vytvoření generátoru příkladů lineární algebry 2015 2015
FRVS2015/81 Tvorba instruktážních videí využití softwaru R ve výuce předmětů zaměřených na statistiku 2015 2015
FRVS2015/90 Inovace výuky databázových předmětů 2015 2015
HS4001501 IT CLUSTER,Vondrák,5152 2015 2015
HS4101501 AŽD Praha,Mach,5971 2015 2015
HS4201503 ELVAC,Stýskala,5920 2015 2015
HS4201506 SvarServis,Hrbáč,5928 2015 2015
HS4201508 ATEKO,Kolář,5926 2015 2015
HS4501501 Napájení sluncem,Horák,3138 2015 2015
HS4501506 ARCADIS CZ,Hájovský,5859 2015 2015
HS4701501 D3Soft Future,Briš,5976 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS4501408 Disam RT,Srovnal,5999 2014 2016
CZ.3.22/3.100/12.03337 Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky 2014 2015
HS4401409 Top Function,Vozňák,5940 2014 2015
FRVS2014/154 Inovace předmětů zaměřených na Virtuální instrumentaci a měření 2014 2014
FRVS2014/219 Výuková platforma pro podporu předmětu PVBPS 2014 2014
FRVS2014/226 Inovace praktických úloh ve výrobě elektrické energie 2014 2014
FRVS2014/228 Vývoj a paralelní implementace hledání speciálních typů ohodnocení grafů 2014 2014
FRVS2014/229 Výuka programování v I. ročníku bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie - inovace materiálů k přednáškám 2014 2014
FRVS2014/230 Inovace kontroly projektů a portálu pro výuku databázových předmětů 2014 2014
FRVS2014/231 Inovace praktické výuky v předmet APPS 2014 2014
FRVS2014/5 Inovace laboratorní výuky předmětů Elektrotechnika a Elektrotechnika I. 2014 2014
FRVS2014/67 Tvorba nového předmětu Rádiové sítě II 2014 2014
HS4101402 Slovakia Steel Mills,Král,5918 2014 2014
HS4101404 AŽD Praha,Mach,5917 2014 2014
HS4101405 Krajský soud v Hr. Králové,Sokanský 5880 2014 2014
HS4101406 Vítkovice mechanika a.s. 2014 2014
HS4101412 Obv.soud Pha 6,Sokanský,5880 2014 2014
HS4101416 Vítkovice heavy machinery,Král,5918 2014 2014
HS4201401 České dráhy,Kolář,1604 2014 2014
HS4201406 SIEMENS,Stýskala,5920 2014 2014
HS4201407 AZ Elektrostav,Kolář,5926 2014 2014
HS4401404 Telefonika ČR,Vozňák,1699 2014 2014
HS4501401 Bike Fun International,Koziorek,5261 2014 2014
HS4501402 Pars Komponenty,Koziorek,5261 2014 2014
HS4501403 ENVIROPOL,Santarius,4279 2014 2014
HS4501404 FNO,Penhaker,5853 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia 2013 2015
EE2.3.20.0217 Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci 2013 2015
02540/2013/RRC SPP: MK 9333423 Zabezpečení komunikace na sítích GSM, UMTS, LTE 2013 2014
FRVS2013/1467 Vytvoření nových laboratorních úloh v oblasti integrace hlasových služeb s podnikovými informačními systémy 2013 2013
FRVS2013/147 Tvorba laboratorních úloh pro měření teploty, tlaku a průtoku kapalin 2013 2013
FRVS2013/910 Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství 2013 2013
HA450308 SG-Geoinženýring, Hájovský 4221 2013 2013
HS410303 Vítkovice mechanika, Prokop 9306 2013 2013
HS410304 Vítkovice mechanika, Král 4421 2013 2013
HS410312 Slovakia Steel Mills,Král,4421 2013 2013
HS440306 CESA Engineering, a.s., Vašinek 1670 2013 2013
HS450315 Fakultní nem. Ostrava, Penhaker 3510 2013 2013
HS450318 KMC Group, Macháček,3497 2013 2013
HS450319 KMC Group, Macháček,3497 2013 2013
HS450320 Arcadis CZ,Hájovský,4221 2013 2013
ROZP2013/28 Přednášky zahraničních odborníků v oblasti VaV 2013 2013
ROZP2013/29 Modernizace a rozvoj přístrojového vybavení pro experimentální výuku na FEI 2013 2013
ROZP2013/30 Popularizace studia na FEI 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/1.1.00/26.0042 Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností 2012 2015
CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Eleoktronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru 2012 2015
EE2.4.31.0031 NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání 2012 2014
LH12183 Smart instrumentation - Vývoj a ověřování pokročilých měřicích systémů pro aplikační oblast přenosu a distribuce elektrické energie. 2012 2014
HS410206 ZSE Distribúcia, Rusek, 4377 2012 2013
HS410208 ČEZ Distribuce, Rusek, 4377 2012 2013
HS410212 FVE Suchdol, Mišák, 9308 2012 2013
HS460205 Volkswagen, Sojka, 3195 2012 2013
FRVS2012/1079 Rozvojové směry v telekomunikacích - přístrojové vybavení nových úloh pro laboratoře posluchačů 2012 2012
FRVS2012/1217 Inovace předmětu Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 2012 2012
FRVS2012/1662 Implementace multimediálních služeb Triple Play do výuky 2012 2012
FRVS2012/1797 Inovace pracovišť pro měření parametrů metalických vedení 2012 2012
FRVS2012/1946 Vytvoření infrastruktury pro výuku paralelních výpočtu a informačních a databázových systémů 2012 2012
FRVS2012/1974 Modernizace laboratorních cvičení v oblasti paralelizace výpočtů do předmětu Bezpečnost v komunikacích 2012 2012
FRVS2012/1985 Inovace laboratorních cvičení v oblasti hardwarových firewallů v předmětu Bezpečnost v komunikacích 2012 2012
FRVS2012/1987 Nové laboratorní úlohy pro předmět Optické atmosférické komunikace 2012 2012
FRVS2012/1997 Rozšíření laboratorních úloh z šíření elektromagnetických vln 2012 2012
FRVS2012/318 Inovace laboratorních úloh v předmětu Analýza elektronických obvodů 2012 2012
FRVS2012/319 Rádiové sítě - rozvoj a inovace předmětu 2012 2012
FRVS2012/347 Adaptivní webové systémy 2012 2012
FRVS2012/540 Tvorba komunikačního softwaru ke stávajícímu zařízení a zařazení do výuky 2012 2012
FRVS2012/643 Inovace laboratorních cvičení předmětu Radiokomunikační technika 2012 2012
FRVS2012/872 Inovace laboratorních úloh v předmětu Teorie obvodu I o magnetickou indukční vazbu. 2012 2012
HS410203 Vítkovice, Marek, 9304 2012 2012
HS410211 Severoč.doly a.s.Chomutov,Mišák 9308 2012 2012
HS450204 BRANO, Koziorek, 5261 2012 2012
ROZP2012/C5 Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů 2012 2012

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT 2011 2015
CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Informatika v telemedicíně 2011 2014
CZ.1.07/2.4.00/17.0113 Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí 2011 2014
LH11125 Vyšetřování zemních proudových polí v okolí elektrizovaných tratí 2011 2014
CZ.1.05/4.1.00/04.0130 Nová FEI VŠB-TU Ostrava 2011 2012
HS410108 Tvorba databáze základních spolehlivostních údajů pro hodnocení spolehlivosti jednotlivých prvků 2011 2012
FRVS2011/1031 Inovace předmětu Fyzika Plazmatu 2011 2011
FRVS2011/1139 Inovace laboratoře předmětu Elektromagnetismus 2011 2011
FRVS2011/122 Inovace předmětu Přenosové soustavy 2011 2011
FRVS2011/125 Rozvoj nového předmětu Radiokomunikační technika 2011 2011
FRVS2011/1270 Vytvoření souboru laboratorních úloh pro předměty Telekomunikační sítě a Optoelektronika III 2011 2011
FRVS2011/1272 Modernizace výukových metod laboratorní výuky elektroniky 2011 2011
FRVS2011/1316 Rozvoj praktické výuky předmětu Přístupové sítě 2011 2011
FRVS2011/1337 Inovace technických studijních předmětů - Teorie elektronických obvodů, Praktika z Elektronických obvodů 2011 2011
FRVS2011/1346 Inovace laboratorních úloh předmětů Technická zařízení budov III a Základy systémové techniky budov 2011 2011
FRVS2011/135 Inovace výuky předmětu Logické obvody 2011 2011
FRVS2011/1428 Inovace předmětu Rádiové sítě 2011 2011
FRVS2011/1449 Implementace systémů pro simulaci průmyslových procesů a technologických celků v laboratorní výuce automatizace. 2011 2011
FRVS2011/1485 Modernizace laboratorních cvičení v oblasti informačních systémů nové generace v předmětu Spojovací soustavy 2011 2011
FRVS2011/1504 Inovace předmětu Biotelemetrie 2011 2011
FRVS2011/1520 Podpora projektově orientované výuky Teorie obvodů 2011 2011
FRVS2011/1672 Inovace laboratorních cvičení předmětu Voice over Internet Protocol v oblasti použití pobočkových ústředen a zabezpečené komunikace 2011 2011
FRVS2011/1723 Vytvoření pracoviště pro výpočty, modelování a animace elektromagnetických polí 2011 2011
FRVS2011/1790 Inovace předmětu Úvod do komunikačních technologií 2011 2011
FRVS2011/1937 Inovace předmětu Vývoj Internetových Aplikací a zvýšení jeho interaktivity při výuce 2011 2011
FRVS2011/498 Inovace předmětu Měření v telekomunikační technice 2011 2011
FRVS2011/504 Experimentální pracoviště pro výuku moderních algoritmů řízení střídavých regulovaných pohonů 2011 2011
FRVS2011/947 Modernizace cvičení předmětu Komunikační sítě 2011 2011
FRVS2011/996 Inovace praktických cvičení předmětu Širokopásmové sítě 2011 2011
HS410104 ČEZ distribuce, Hradílek, 1235 2011 2011
HS410105 Posouzení vlivu OZE na distribuční síť 2011 2011
HS410111 Ostravské komunikace, Sokanský, 5181 2011 2011
HS420105 PROSPECT, Stýskala, 1511 2011 2011
HS420106 VOP - 026, Stýskala, 1511 2011 2011
HS450105 Hegas, Koziorek, 5261 2011 2011
HS450106 SG Geoinženýring, Hájovský, 4221 2011 2011
HS450108 VÍTKOVICE POW ENGINEER,Nevřiva 3135 2011 2011
ROZP2011/19/19 Integrace zdravotně hadicapovaných studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2011 2011

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0112 Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava 2010 2013
CZ.1.07/1.1.07/02.0075 Biomedicínská technika na středních školách 2010 2012
HS430002 Škoda Electric, Palacký,4276 2010 2012
HS410002 ČEZ Distribuce, Hradílek, 1235 2010 2011
HS410005 ČEZ, Mišák, 9308 2010 2011
HS410006 Spolehlivost distribučních sítí 2010 2011
HS410011 Tvorba databáze základních spolehlivostních údajů pro hodnocení jednotlivých spolehlivosti prvků 2010 2011
HS410013 TRIMR,s.r.o.Ostrava,Sokanský Prof.,5181 2010 2011
HS450008 Spolupráce s VEC, Koziorek, 5261 2010 2011
HS450011 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
HS450012 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
HS450013 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
HS451001 ČEZ Distribuce,Rusek, 4377 2010 2011
MEB 0810007 Pozemní zdroje světla, jas a zář noční oblohy:spektrální a integrální charakteristiky 2010 2011
MEB051025 Analysis and determinatiion of efficiency of electrical drives and their components 2010 2011
FRVS2010/1216 Inovace předmětů Systémová technika budov a Základy systémové techniky budov 2010 2010
FRVS2010/1217 Inovace laboratoře pro předmět Šíření elektromagnetických vln 2010 2010
FRVS2010/1299 Inovace předmětu Rádiové sítě 2010 2010
FRVS2010/136 Sbírka špatně řešených příkladů z teoretické elektrotechniky 2010 2010
FRVS2010/1534 Laboratoř pokročilého zpracování a analýzy signálů 2010 2010
FRVS2010/1654 Inovace předmětu Telekomunikační sítě 2010 2010
FRVS2010/1781 Vláknově optické senzory 2010 2010
FRVS2010/1822 Inovace laboratorních úloh předmětů: Teorie elektronických obvodů 2010 2010
FRVS2010/214 Inovace předmětu Přenos dat o nové bezdrátové a optické technologie 2010 2010
FRVS2010/2284 Rozšíření výuky předmětu Elektronické obvody I 2010 2010
FRVS2010/2436 Rozvoj praktické výuky předmětu Telekomunikační sítě 2010 2010
FRVS2010/2440 Zavedení hodnocení kvality řeči do praktické výuky 2010 2010
HA455903 Fakultní nemocnice,Penhaker, 3510 2010 2010
HS410007 Ministerstvo průmyslu, Sokanský, 5181 2010 2010
HS410009 MONT Karviná, Mišák, 9308 2010 2010
HS410010 Proměření vodou chlazených Cu lan na EOP 3, EOP 5 a LF peci pro VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s., Král,4421 2010 2010
HS420001 MEZSERVIS, Stýskala,1511 2010 2010
HS440005 Optiline, Vašinek, 1670 2010 2010
HS450001 SG-Geoinženýring, Hájovký, 4221 2010 2010
HS450002 EVKAnet, Hájovský, 4221 2010 2010
HS450003 ELVAC, Santarius, 4279 2010 2010
HS450004 Ústav poč. techniky, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450005 Ústav poč. techniky, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450006 SG-Geoinženýring, Hájovský,4221 2010 2010
HS450007 VVUÚ, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450009 ČEZ Měření, Santarius, 4279 2010 2010
HS450010 TRIMR, Žídek, 1401 2010 2010
HS450014 Ministerstvo prům. a obch.Srovnal,3137 2010 2010
HS460002 ČEZ distribuce Děčín, Grygárek,3243 2010 2010
HS460004 MASTER IT technologies, Grygárek, 3243 2010 2010
HS460007 KMC Group, Sojka, 3195 2010 2010
HS470001 EGÚ Brno, Briš, 3334 2010 2010
ROZP2010/19/14 Personální rozvoj vědecko-výzkumných týmů Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky, VŠB-TU Ostrava. 2010 2010
ROZP2010/19/15 Modernizace SW a přístrojového vybavení laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky 2010 2010
ROZP2010/CSM43 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2010 2010

2009

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
7E09021 INDECT - Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment 2009 2013
CZ 1.07/2.2.00/07.0332 Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti 2009 2012
CZ 1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu 2009 2012
CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON - Learning management system (LMS) pro výuku logiky 2009 2012
CZ.1.07/2.2.00/07.0351 ICT a elektrotechnika pro praxi 2009 2012
HA451905 ČEZ Distribuce - Sokanský, 5181 2009 2011
HA451901 Tvorba databáze spolehlivostních údajů pro hodnocení spolehlivosti prvků 2009 2010
HA451902 ČEZ-EDĚ, Sokanský, 5181 2009 2010
HA451903 Spolehlivost distribučních sítí 2009 2010
HA451906 Stat. město Ostrava - Sokanský, 5181 2009 2010
HA455901 SG-Geoinženýring-Hájovský, 4221 2009 2010
HA455902 Napájení sluncem - Horák, 3138 2009 2010
HA455905 Ministerstvo prům. a obch.,Srovnal, 3137 2009 2010
HA455907 EUREX MEDICA,Ing.Penhaker,3510 2009 2010
HA456909 Volkswagen - Sojka 2009 2010
HS410001 Optimalizace napětí v sítích 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. s ohledem na elektrickou vzdálenost 2009 2010
HS430001 ČR-Ministerstvo obrany, Brandštetter,447 2009 2010
HS451901 Tvorba databáze spolehlivostních údajů pro hodnocení spolehlivosti prvků 2009 2010
HS451903 Spolehlivost distribučních sítí 2009 2010
HS451906 Stat. město Ostrava, Sokanský, 5181 2009 2010
HS460006 Net Direct, Radecký,4486 2009 2010
3/005/08/2 Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energií 2009 2009
FRVS2009/1321 Inovace předmětu Širokopásmové sítě 2009 2009
FRVS2009/1355 Rozvoj a inovace laboratoře síťových a mobilních technologií 2009 2009
FRVS2009/1362 Multimediální studijní materiály pro předmět "Vyšetřovací metody a přístrojová technika v interních a chirurgických oborech" 2009 2009
FRVS2009/1487 Multimediální podpora výuky v předmětu Rádiové buňkové sítě 2009 2009
FRVS2009/150 Laboratorní pracoviště pro výuku komunikačních technologií mikropočítačových systémů 2009 2009
FRVS2009/1547 Rozšíření výuky předmětů Analýza obrazu a Digitální zpracování obrazu o úlohy využívané v rámci střežících systémů 2009 2009
FRVS2009/1557 Rozšíření využití distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí ve výuce 2009 2009
FRVS2009/1667 Podpora předmětu Přenos dat 2009 2009
FRVS2009/1689 E-learningová podpora výuky předmětu Metody analýzy dat 2009 2009
FRVS2009/1697 Vytvoření mobilního měřícího pracoviště a inovace úloh k předmětu Praktika z elektronických obvodů 2009 2009
FRVS2009/1746 Inovace laboratorní výuky předmětů Základy elektroniky a Úvod do komunikačních technologií 2009 2009
FRVS2009/1787 Měřící řetězec pro bezdrátové měření a zpracování aktimetrie a tělesné teploty 2009 2009
FRVS2009/1795 Měření přijímačů pro optické komunikace 2009 2009
FRVS2009/1800 Měření a projektování optických sítí ve výuce optoelektroniky a optických komunikací 2009 2009
FRVS2009/1867 Rozvoj předmětu Přístupové sítě 2009 2009
FRVS2009/256 Inovace předmětu Elektronika na Fakultě strojní 2009 2009
FRVS2009/400 Diagnostické pracoviště pro měření motorků malých a velmi malých výkonů a dovybavení zkušební haly vysokého napětí 2009 2009
FRVS2009/446 Inovace výuky trojfázových obvodů 2009 2009
HA454909 Elektro Fa Pavelek, Diviš, 1636 2009 2009
HA455904 ČEZ -Santarius, 4279 2009 2009
HS450901 Carbide Morava,Santarius,4279 2009 2009
HS450903 ČEZ měření, Santarius,4279 2009 2009
HS450905 Atel Energetika Zlín, Santarius, 2009 2009
HS451902 ČEZ-EDĚ, Sokanský, 5181 2009 2009
HS451904 Proměření vodou chlazených Cu lan na EOP 3, EOP 5 a LF peci pro VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s., Král,4421 2009 2009
HS451905 ČEZ Distribuce, Sokanský, 5181 2009 2009
HS454901 SG-Geoinženýring,Hájovský,4221 2009 2009
HS454902 Saab Czech r.,Vašinek,1670 2009 2009
HS454906 T-Mobile Czech Republic,Šebesta,1682 2009 2009
HS454909 Elektro Fa pavelek, Diviš, 1636 2009 2009
HS456901 Microsoft Corporation, Martinovič,3194 2009 2009
HS456902 VUT v Brně, Krátký,3249 2009 2009
HS456909 Volkswagen, Sojka 2009 2009
ROZP2009/19/12 Modernizace laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky 2009 2009
ROZP2009/19/13 Analýza struktury stávajícícho oboru Biomedicínský technik 2009 2009
ROZP2009/19/14 Popularizace vodíkových technologií, popularizace mobilních robotických systémů 2009 2009
ROZP2009/19/15 Personální rozvoj Laboratoře programovatelných automatů a distribuovaných řídících systémů a Laboratoře palivových článků 2009 2009
ROZP2009/19/16 Příprava populárně naučných přednášek a podkladů o základní problematice elektroenergetiky, elektrických strojů a přístrojů 2009 2009
ROZP2009/C42 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na vysoké škole. 2009 2009

2008

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HA455814 ISOTRA - Horák, 3138 2008 2010
HA456808 INDRA - Snášel, 3132 2008 2010
HS457801 Petrellus Eng.Lim.,Briš,3334 2008 2010
ME08039 Analýza vlivu elektrické vozby na napájecí energetickou soustavu 2008 2010
HS451802 ČEZ Distribuce,Hradílek,Rusek,1235,4377 2008 2009
HS451803 Spolehlivost distribučních sítí 2008 2009
HS451808 Konf. "ELEKTROENERGETIKA 2009",Hradílek, 2008 2009
HS451812 ČEZ Distribuce,Hradílek,Rusek,4377 2008 2009
HS454810 AHOL-vyš.odb.škola,Diviš,1636 2008 2009
HS456808 INDRA, Snášel, 3132 2008 2009
HS456810 Volkswagen - Doc.Sojka,-3195 2008 2009
MEB 080857 Světelné znečištění v podminkách Slovenské a České republiky 2008 2009
FRVS2008/1117 Inovace laboratoře průmyslové elektroniky 2008 2008
FRVS2008/1212 Implementace nových prvků distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí a rozšíření souboru laboratorních úloh 2008 2008
FRVS2008/1276 Měření útlumů optických vláken 2008 2008
FRVS2008/1436 Inovace předmětu Rádiové sítě 2008 2008
FRVS2008/1632 Inovace výuky předmětu Vestavěné řídicí systémy 2008 2008
FRVS2008/1636 Tvorba nového technického studijního předmětu Úvod do komunikačních technologií, stávajících studijních programů 2008 2008
FRVS2008/1720 Paralelní programování v prostředí MATLABu 2008 2008
FRVS2008/178 Inovace laboratorní výuky předmětu Přenosová média 2008 2008
FRVS2008/347 Inovace předmětu Práce v počítačových sítích 2008 2008
FRVS2008/521 Praktická výuka předmětu Elektronické obvody II 2008 2008
FRVS2008/567 Inovace laboratorní výuky v předmětech Optoelektronika I,II,III 2008 2008
FRVS2008/644 Laboratorní model střídavého regulovaného pohonu 2008 2008
FRVS2008/763 Rozvoj předmětu Telekomunikační sítě 2008 2008
FRVS2008/876 Základy analýzy a zpracování obrazu pro biomedicínské obory 2008 2008
HS400801 Statutární město Ostrava,Vondrák,5221 2008 2008
HS448801 ELCOM a.s.,Brandštetter,4477 2008 2008
HS450801 AK:Kval.el.energie,Santarius,4279 0%DPH 2008 2008
HS450802 ENVIRAL, SANTARIUS, 4279 2008 2008
HS450803 ČEZ měření, Santarius,4279 2008 2008
HS451801 Proměření impedance vodou chlazených Cu lan EAF pece pro ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s., Král,4421 2008 2008
HS451804 Proměření vodou chlazených Cu lan na EOP 5, EOP 3 a LF peci pro VÍTKOVICE MECHANIKA, s.r.o., Král,4421 2008 2008
HS451805 ČEPS, Sokanský,5181 2008 2008
HS451806 Spolehlivostně orientovaná údržba v rámci RWE Transgas Net, s.r.o. 2008 2008
HS451807 Mostecká uhelná,Sokanský,5181 2008 2008
HS451809 INGE Opava, Sokanský,5181 2008 2008
HS451810 AL INVEST, Prokop, 4488 2008 2008
HS451811 AL INVEST, Prokop, 4488 2008 2008
HS452801 Výtahy Ostrava,Vrána,1595 2008 2008
HS452802 ArcelorMittal Ostrava,Mlčák,1604 2008 2008
HS452803 TRIOM, Kocman,1508 2008 2008
HS452804 APplastik,Dudek,1509 2008 2008
HS452805 ABB,Praha,Stýskala,tel.1511 2008 2008
HS452806 ABB, Stýskala,1511 2008 2008
HS454801 Digital Telecommunications,Vozňák,1699 2008 2008
HS454802 iSEC - IT Services, Vozňák,1699 2008 2008
HS454803 AK-iSEC-IT Services a Ent.,Vozňák,1699 2008 2008
HS454804 Statutární město Ostrava,Vašinek,1670 2008 2008
HS454805 Siemens enterprices com.,Vozňák,1699 2008 2008
HS454806 Siemens Enterprise Com.,Ing.Vozňák,1699 2008 2008
HS454807 AK Siemens ent.com.,Vozňák,1699 2008 2008
HS454808 Siemens, Vozňák,1699 2008 2008
HS454809 Elektro Fa Pavelek, Diviš,1636 2008 2008
HS456801 STU Bratislava, Krátký, 3249 2008 2008
HS456802 A a L soft, Martinovič, 3194 2008 2008
HS456803 konference DATESO 2008,Snášel,3132 2008 2008
HS456804 konference CISIM,Snášel,3132 2008 2008
HS456805 Konference ICADWT 2008,Snášel,3132 2008 2008
HS456806 D3Soft, Martinovič, 3194 2008 2008
HS456807 Seminář:ELNET 2008 2008 2008
HS456809 Škoda Auto, Sojka, 4245 2008 2008
ROZP 2008/202 Návrh a realizace mobilních didaktických pomůcek pro studenty detašovaných pracovišť VŠB-TUO. 2008 2008
ROZP 2008/203 SW podpora a rozvoj předmětu „Spolehlivost a udržovatelnost elektrotechnických systémů". 2008 2008
ROZP2008/CSM20 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava 2008 2008

2007

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MSM6198910027 Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace 2007 2013
HS451709 Schromažďování a vyhodnocování základních spolehlivostních údajů prvkové a globální spolehlivosti 2007 2008
FRVS2007/10 Inovace laboratorní výuky předmětu Logické obvody 2007 2007
FRVS2007/11 Zavedení výuky předmětu Elektronické obvody I 2007 2007
FRVS2007/1168 Zřízení laboratoře vizualizace, virtuální reality a multimedií na FEI VŠB-TUO 2007 2007
FRVS2007/1198 Rozšíření předmětu Přístupové sítě 2007 2007
FRVS2007/12 Inovace předmětu Základy elektroniky 2007 2007
FRVS2007/1218 Inovace předmětu Přenos dat 2007 2007
FRVS2007/1259 Programový systém pro identifikaci fuzzy modelu s využitím metod výpočtové inteligence 2007 2007
FRVS2007/1454 Implementace praktické výuky technologií bezdrátových sítí 2007 2007
FRVS2007/459 Demonstrační pracoviště využívající nové digitální vysílací technologie 2007 2007
FRVS2007/567 Laboratorní výuka optoelektroniky a optických komunikací 2007 2007
FRVS2007/60 Adaptivní hypermédia a jejich masivní personalizované využití ve výuce 2007 2007
FRVS2007/602 Simulace návrhu a chování módových polí optických vláken pro telekomunikace 2007 2007
FRVS2007/604 Výkonová analýza elektrických veličin 2007 2007
FRVS2007/647 Multimediální studijní materiály do předmětu Zdravotnické elektrické přístroje 2007 2007
FRVS2007/870 Vytvoření úloh pro předmět: Praktika z elektronických obvodů 2007 2007
FRVS2007/895 Měření vlastností zdrojů světla pro optoelektroniku a optické komunikace 2007 2007
ROZP2007/219 Integrace praktických a teoretických dovedností ve strojních oborech na Fakultě strojní, spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky a inovačních firem 2007 2007
ROZP2007/C23 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava 2007 2007
ROZPR2007/216 Rozvoj moderního přístrojového vybavení pro výuku měření v oblasti informačních a komunikačních technologií 2007 2007

2006

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
1M06047 Centrum pro jakost a spolehlivost výroby 2006 2011
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0311 Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie 2006 2008
CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů 2006 2008
HS451601 Spolehlivost dodávky elektrické energie a zavádění RCM v rámci ČEZ Distribuce, a. s. 2006 2007
HS451603 Schromažďování a vyhodnocování základních spolehlivostních údajů prvkové a globální spolehlivosti 2006 2007
HS451608 Definice kalamitních stavů, model sítě 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2006 2007
FRVS2006/1093 Modernizace předmětu Počítače pro řízení 2006 2006
FRVS2006/1103 Modernizace praktické výuky předmětu "Navrhování elektrických pohonů" 2006 2006
FRVS2006/1317 MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY PŘEDMĚTU "ELEKTRICKÉ REGULAČNÍ POHONY I" 2006 2006
FRVS2006/1455 Inovace laboratoře předmětu Elektrická měření 2006 2006
FRVS2006/1642 Inovace předmětu Elektronika I 2006 2006
FRVS2006/1842 Inovace výuky předmětu Programovatelné logické prvky 2006 2006
FRVS2006/1980 Paralelní a distribuované systémy a gridy 2006 2006
FRVS2006/2033 Inovace předmětu "Práce v počítačových sítích" 2006 2006
FRVS2006/2200 Měření vlastností vybraných prvků optických a vláknově optických tras 2006 2006
FRVS2006/2316 Modernizace vybavení Laboratoře měřicí a řídící techniky v biomedicíně 2006 2006
FRVS2006/2326 Multimediální učební texty strukturované formy studia Elektroenergetiky 2006 2006
FRVS2006/2395 Rozvoj předmětu Přenosové soustavy 2006 2006
FRVS2006/2463 Inovace laboratorních úloh předmětu „Měření v průmyslu“ 2006 2006
FRVS2006/2473 Vývoj aplikací v bezdrátových sítích 2006 2006
FRVS2006/2581 Inovace předmětu Diagnostika na elektrických zařízeních oboru Elektroenergetika 2006 2006
FRVS2006/2637 Inovace úlohy měření jednofázových výkonů 2006 2006
FRVS2006/2678 Praktická výuka moderních technologií počítačových sítí 2006 2006
FRVS2006/2702 Inovace předmětu zaměřená na bezpečnost 2006 2006
FRVS2006/2919 Vyhodnocování studentských úloh ve výuce jazyka Java 2006 2006
FRVS2006/430 Rozšíření a modernizace laboratorního pracoviště pro měření na elektromotorech 2006 2006
FRVS2006/626 Inovace předmětu diagnostické metody a modelování 2006 2006
FRVS2006/725 Elektronické studijní opory předmětu "Programování v C/C++" a jejich adaptace na studenta 2006 2006
FRVS2006/875 Analýza přenosových parametrů v mobilní síti 2006 2006
FRVS2006/945 Odrazivost, její prostorová a časová závislost v optických difúzních sítích 2006 2006
HS 456 605 Zakoupení licence na LMS Barborka, konfigurace a instalace na jejich serveru, školení 2006 2006
ROZP2006/388 Centrum distančního vzdělávání a e-learningu 2006 2006
ROZP2006/389 Studijní program a obor Projektování elektrických zařízení 2006 2006
ROZP2006/390 Motivace studentů ke studiu na technické vysoké škole v souvislosti s psychologicko-sociologickými aspeky jejich osobnosti 2006 2006
ROZP2006/392 Rozvok laboratoře palivových článků 2006 2006
ROZP2006/393 Podpora kombinované formy studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika 2006 2006
ROZP2006/395 Rozvoj struktury studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika v oblasti virutální instrumentace 2006 2006
ROZP2006/397 Informační a komunikační technologie 2006 2006
ROZP2006/398 Podpora kombinované formy studia modernizací laboratorních úloh umožňujících vzdálené řízení experimentu 2006 2006
ROZP2006/399 Inovace výuky v laboratoři HARD zaváděním moderních měřících přístrojů do výuky 2006 2006
ROZP2006/416 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia FEI, VŠB-TU Ostrava a výuka německého jazyka u studentů s dyslexií 2006 2006

2005

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MSM6198910007 Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie 2005 2011
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020 Rozvoj oboru biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho basolventů na trhu práce v návaznosti na zákon číslo 96/2004 Sb. 2005 2007
HS451504 Shromažďování a vyhodnocování základních spolehlivostních údajů prvkové a globální spolehlivosti 2005 2006
FRVS2005/1 Podpora výuky softwarového inženýrství a informačních systémů 2005 2005
FRVS2005/1280 Modelování provozu telekomunikačních sítí 2005 2005
FRVS2005/1307 Aplikace osobních diagnostických p?ístroj? pro slabozraké ?i nevidomé 2005 2005
FRVS2005/1382 Inovace praktických úloh s problematikou vyhodnocování chyb měření 2005 2005
FRVS2005/1426 Univerzální identifikátor adres 2005 2005
FRVS2005/1447 Multimediální podpora výuky v předmětu Logické obvody 2005 2005
FRVS2005/1505 Studium chování magnetických systémů užitím metod vektorové magnetometrie 2005 2005
FRVS2005/18 Využití technologie WiFi pro přenos multimediálních dat 2005 2005
FRVS2005/1898 Protokolová brána mezi otevřenými standardy IP telefonie 2005 2005
FRVS2005/2270 Výuka optimalizačních úloh a metod jejich řešení pro studenty informatiky 2005 2005
FRVS2005/2359 Model sítě pro testování číslicových ochran 2005 2005
FRVS2005/2714 Integrované přístupové zařízení 2005 2005
FRVS2005/2745 Podpora bezdrátových technologií oboru Mobilní technologie 2005 2005
FRVS2005/2776 Prostorově orientovaný optický komunikační bezdrátový systém v difúzním prostředí 2005 2005
FRVS2005/2777 Multimódová optická vlákna ve zpětné vazbě a modelování optických sítí 2005 2005
FRVS2005/2932 Vývoj systému pro kvalitativní a semikvalitativní modelování 2005 2005
FRVS2005/2956 Inovace laboratoře předmětu Elektrická měření 2005 2005
FRVS2005/3081 Materiálová podpora předmětu Přístupové sítě 2005 2005
FRVS2005/3143 Inovace laboratoře přístupových sítí 2005 2005
FRVS2005/411 Elektronické publikování - rozšíření předmětu 2005 2005
FRVS2005/49 Elektrický regulační pohon se spínaným reluktančním motorem 2005 2005
FRVS2005/884 Multimediální studijní opory předmětu digitální zpracování a analýza obrazu 2005 2005
HS450501 Hodnocení kvality elektrické energie v sítích SME 2005 2005
HS450502 Vypracování studie Liberalizace trhu s elektrickou energií v maloodběratelském sektoru . 2005 2005
HS450503 Spolupráce na vzdělávacím programu LEONARDO Power Quality 2005 2005
HS450504 Zpracování posudku Klimatizační jednotka DV 150 2005 2005
HS450505 Zpracování posudku Zpětný chladič R 450 pro využití v OKR 2005 2005
HS450506 Zpracování posudku Klimatizační jednotka DV 350 2005 2005
HS450507 Vypracování studie Přechodné jevy v rozvodu 6 kV dolu ČSA v Karviné 2005 2005
HS451501 Spolehlivost a nepřerušenost dodávky elektrické energie odběratelům 2005 2005
HS451502 Optimalizace systému údržby RCM zařízení distribuční soustavy SME, a.s. 2005 2005
HS451503 Spolupráce v oblasti spolehlivosti distribučních sítí 2005 2005
HS451506 Měření činného a jalového výkonu na hladině vn pro účely zpracování odborné bilanční studie, Zpracování naměřených dat 2005 2005
HS451508 Proměření elektrovodních lan na obloukových pecích E4, E5 a LF peci 2005 2005
HS451509 Spolehlivostní výpočet napájení FNsP Ostrava-Poruba VN část a výpočet spolehlivosti vybraných bodů NN části elektrického rozvodu 2005 2005
HS451510 Měření kompenzace zemního spojení 2005 2005
HS451513 Znalecký posudek studie EGU ČB, a.s. Posouzení zkratové odolnosti Rozvodny 2005 2005
HS454503 Vývoj domácího telefonu pro 250 účastníků 2005 2005

2004

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2004/321 Multimediální studijní texty k předmětu Elektronika na Fakultě strojní 2004 2004
FRVS2004/322 Rozvoj předmětu Prvky elektronických obvodů 2004 2004
FRVS2004/323 Inovace předmětu 'Stavební elektrotechnika' na Fakultě Stavební VŠB - TU 2004 2004
FRVS2004/330 Multimediální učební texty předmětu Zobrazovací systémy (e-learning) 2004 2004
FRVS2004/333 Metodika návrhu aplikací pro PDA zajišťujících přístup do IS 2004 2004
FRVS2004/335 Analýza zvuků za pomoci DSP 2004 2004
FRVS2004/338 Integrace mobilních zařízení do univerzitní sítě a jejich využití ve výuce 2004 2004
FRVS2004/341 Multimediální studijní opory pro předměty programování v jazyce C/C++ a C# 2004 2004
FRVS2004/344 Inovace předmětu Rádiové sítě 2004 2004
FRVS2004/345 Rozvoj předmětu 'Práce v počítačových sítích' 2004 2004
FRVS2004/354 Paralelní programování na klastru PC 2004 2004
FRVS2004/362 Jednočipové BLUETOOTH aplikace s hierarchickým přístupem 2004 2004
FRVS2004/366 Technologie Bluetooth v telekomunikačních systémech 2004 2004
FRVS2004/367 Střídavý regulační pohon bez snímače otáček 2004 2004
FRVS2004/368 Aplikace moderních metod řízení v elektrických regulačních pohonech 2004 2004
FRVS2004/369 Dynamika pohybu částic při rázech v hydraulických systémech 2004 2004
FRVS2004/377 Korelace EEG se zobrazovacími metodami v medicíně 2004 2004
FRVS2004/378 Architektura .NET a mobilní prostředky v systémech SCADA a MES 2004 2004
FRVS2004/379 Podpora mobilní komunikace v prostředí OS LINUX v kontextu SCADA systémů 2004 2004
FRVS2004/380 Měřicí systém na bázi karet PCI-MIO16-E1 synchronizovaný RTSI sběrnicí 2004 2004
FRVS2004/381 Energetika provozu elektrických vlaků 2004 2004
FRVS2004/382 Rozvoj tvůrčí činnosti studentů při diagnostice elektromagnetických jevů 2004 2004

2003

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ME 641 Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarovou optimalizaci 2003 2005
FRVS2003/1711 Zavedení nových předmětů v rámci akreditace studijního programu 2003 2003
FRVS2003/1719 Studijní opora předmětu Grafové algoritmy 2003 2003
FRVS2003/1730 Jazyky pro modelování workflow 2003 2003
FRVS2003/1731 Inteligentní chování modelu mobilního robota 2003 2003
FRVS2003/1733 Vývoj digitálního wattmetru s jednočipovým mikropočítačem 2003 2003
FRVS2003/1734 Využití metod EEG a BFB pro návrh a realizaci rozhraní člověk-stroj. 2003 2003
FRVS2003/1735 Implementace RT algoritmů vizuálního systému s robotickými multiagenty 2003 2003
FRVS2003/1738 Tvůrčí rozvoj studentů při zpracování měřených průběhů elektr. veličin 2003 2003
FRVS2003/1740 Prostředky umělé inteligence v analýze a řízení složitých procesů 2003 2003
FRVS2003/1742 Kvalita elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí 2003 2003
FRVS2003/1744 Vizualizace laboratorní úlohy "Ovládání pásové dopravy" 2003 2003
FRVS2003/1745 Měření a modelování hydraulických rázů v pružném potrubí 2003 2003
FRVS2003/1747 Zavedení technologie Bluetooth do výuky. 2003 2003
FRVS2003/1750 Projekt laboratoře IP telefonie 2003 2003
FRVS2003/1760 Studijní pobyt VŠ pedagoga na zahraniční univerzitě. 2003 2003
FRVS2003/1763 Rozvoj předmětu Logické obvody 2003 2003
FRVS2003/1764 Elektronické texty pro podporu výuky lineárních obvodů s aktivními prvky. 2003 2003
FRVS2003/1766 Rozvoj předmětu Rádiové sítě 2003 2003
FRVS2003/1768 Laboratoř pro výuku informačních technologií a počítačové grafiky 2003 2003
FRVS2003/1769 Optické pikobuňkové sítě s difúzním šířením světla 2003 2003
FRVS2003/1771 Analýza vlastností střídavých pohonů s rezonančními měniči 2003 2003
FRVS2003/1776 Vzorové moduly multimediálních vzdělávacích kurzů a návod pro tvorbu modulů 2003 2003
FRVS2003/1780 Matematické modely pro laboratoř ochran 2003 2003
FRVS2003/1781 Zdokonalení systému pro diagnostiku kvality napájecí sítě NN 2003 2003
FRVS2003/1783 Vytvoření laboratorního modelu inverzního kyvadla. 2003 2003
FRVS2003/1785 Modelování a simulace průjezdnosti křižovatek typu kruhový objezd 2003 2003
FRVS2003/1787 Metodika objektového návrhu a implementace překladačů 2003 2003

2002

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2002/1567 Komponentní framework pro zpracování grafických schémat 2002 2002
FRVS2002/1568 Zavedení bakalářského studijního programu Multimediální technologie 2002 2002
FRVS2002/1573 Vestavný systém s operačním systémem QNX 2002 2002
FRVS2002/1574 Základ technologického řidicího systému pro operační systém Linux 2002 2002
FRVS2002/2213 Mikroelektronika, návrh a výroba aktivních polovodičových struktur. 2002 2002
FRVS2002/431 Laboratorní úloha - systém pro regulaci teploty, sběr a vyhodnocení dat. 2002 2002
FRVS2002/432 Vestavný řídicí systém s LCD displejem, mikrořadičem a klávesnicí 2002 2002
FRVS2002/435 Nové metody zpracování neharmonických průběhů měřených elektrických veličin 2002 2002
FRVS2002/438 Aplikace fuzzy logiky v řízení elektrických regulačních pohonů 2002 2002
FRVS2002/439 Hydraulické rázy v systému - laboratorní úloha 2002 2002
FRVS2002/440 Zdroje tepla do 6MW - fyzikální a matematický model 2002 2002
FRVS2002/441 Biomechanika pohybového systému 2002 2002
FRVS2002/443 Návrh a obvodová řešení podsystémů pro zpracování signálů v lékařství 2002 2002
FRVS2002/445 Technologie pro řízení inteligentních budov 2002 2002
FRVS2002/448 Inovace osnov předmětu obecná elektrotechnika u kombinovaných forem studia 2002 2002
FRVS2002/451 Rozvoj předmětu Telekomunikační sítě 2002 2002
FRVS2002/452 Rozvoj předmětu Přenos dat 2002 2002
FRVS2002/454 Inovace předmětu Zákony a nařízení v elektrotechnice 2002 2002
FRVS2002/457 SYSTÉM PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH A T ĚKAVÝCH LÁTEK - LABOR. ÚLOHA 2002 2002
FRVS2002/458 Dohlížecí expertní systémy ve zpětnovazebním řízení 2002 2002
FRVS2002/459 Programový systém pro kognitivní analýzu vlastností znalostní báze 2002 2002
FRVS2002/465 Podpora výuky vybraných matematických předmětů na vysokoškolských sítích 2002 2002
FRVS2002/467 Rozvoj předmětu Zpracování číslicových signálů 2002 2002
FRVS2002/468 Výuka paralelních algoritmů na bázi OpenMP 2002 2002
FRVS2002/470 Rozšíření souboru laboratorních úloh technicky orientovaných předmětů 2002 2002
FRVS2002/471 Vybudování laboratoře pro výuku digitálního zpracování obrazu na FEI 2002 2002
FRVS2002/472 Inovace předmětu Mikroprocesorové řídicí systémy II 2002 2002
FRVS2002/473 Modernizace praktické výuky v Elektroenergetice a Projektování el. sítí 2002 2002
FRVS2002/475 Bakalářský program oboru měřicí a řídicí technika 2002 2002
FRVS2002/477 Podpora studentů při realizaci generátoru pro testování EMC 2002 2002
FRVS2002/478 Sériové rezonanční střídače pro použití ve střídavých elektrických pohonech 2002 2002
FRVS2002/479 Modernizace praktické výuky elektrických pohonů 2002 2002
FRVS2002/495 Modernizace praktické výuky předmětu "Servopohony malých výkonů". 2002 2002
FRVS2002/496 Řídící aplikace neuronových sítí v elektrických regulačních pohonech 2002 2002
FRVS2002/497 Výstavba stanoviště pro měření parametrů jiskrových výbojů 2002 2002
FRVS2002/500 Multimediální podpora výuky Základů algoritmizace. 2002 2002
FRVS2002/501 Simulační metody pro interaktivní analýzu dynamických systémů 2002 2002
FRVS2002/503 Modelování v elektroenergetice 2002 2002
FRVS2002/505 Filtry s reálnými integrovanými strukturami. 2002 2002

2001

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2001/1998 POLOHOVÝ SERVOMECHANISMUS S VIDEO ZPĚTNOU VAZBOU-VÝUKOVÝ MODEL 2001 2001
FRVS2001/275 Podpora výuky technologií pro mobilní komunikaci 2001 2001
FRVS2001/276 Moderní ochrany ve výuce silnoproudých oborů 2001 2001
FRVS2001/293 Optimalizace režimu chodu větrné elektrárny 2001 2001
FRVS2001/299 Aplikace nových signálových procesorů v řízení aktivních výkonových filtrů 2001 2001
FRVS2001/300 Vektorové řízení asynchronního motoru bez snímače otáček 2001 2001
FRVS2001/301 Návrh a realizace "down-linku" pro přenos dat o poloze BLP Kavka. 2001 2001
FRVS2001/312 Modernizace laboratoří pro výuku měření a regulace. 2001 2001
FRVS2001/313 Inovace a zajištění výuky matematických kursů v doktorském studium 2001 2001
FRVS2001/316 Inovace výuky předmětu Předpisy pro el. zařízení a el. instalace 2001 2001
FRVS2001/317 Inovace předmětu Navrhování elektrických pohonů 2001 2001
FRVS2001/339 Vybavení haly vysokého napětí 2001 2001
FRVS2001/341 Laboratoř širokopásmové telekomunikační sítě B ISDN 2001 2001
FRVS2001/354 Určování energie jiskry 2001 2001
FRVS2001/358 Matematické modelování magnetických polí v okolí elektrizovaných drah 2001 2001
FRVS2001/361 Měření a modelování hydraulického rázu 2001 2001
FRVS2001/363 Prímé rízení prumyslovych procesu pomocí pocítacu typu PC. 2001 2001
FRVS2001/371 Simulace dynamických procesů na číslicovém počítači 2001 2001
FRVS2001/372 Vyuzití prostredku normy IEC 1131 ve vyuce programovatelnych automatu. 2001 2001
ME 409 Technické metody efektivního využití energie v regionální oblasti 2001 2001
ME 410 Počítačová podpora výzkumu v elektrotepelné technice 2001 2001

1999

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
PG99104 Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference 1999 1999

1998

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LB98227 Zpřístupnění distribuovaných elektronických informací v rámci INTRANETU a INTERNETU v oblasti zemědělských a technických věd 1998 2000

1996

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
IN96003 VXI měřící systém 1996 1996
PG96378 Prezentace výsledků výzkumu moderních metod řízení střídavých pohonů 1996 1996