Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Interaktivní úlohy pro podporu výuky matematických předmětů
Kód
RPP2019/61
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit sadu interaktivních příkladů, pomocí kterých budou studenti schopni lépe porozumět probírané problematice. Jedná se o vytvoření interaktivních úloh, které budou ve zjednodušené podobě demostrovat, jak se dá matematika aplikovat na reálné inženýrské problémy. Úlohy budou vedeny formou jisté "studijní mapy", respektive cesty, kterou by se měl student vydat, aby byl schopný daný reálný problém vyřešit. To znamená, že každá úloha bude obsahovat detailní popis matematického modelu, přehled nutných znalostí, které student získá v daném předmětu, a výsledný reálný problém, který bude student schopen řešit, bude-li se touto problematikou zabývat. Cílem je pomoci studentům aplikovat jejich nabyté teoretické znalosti v praxi. Interaktivní úlohy budou pokrývat látku týkajících se předmětů Numerické metody, Numerické metody 2, Iterační metody, Metody optimalizace a Statistika I. Úlohy budou realizovány pomocí jazyku Python, který bude provázán s výstupy z interaktivní vizualizační knihovny BOKEH. Úlohy budou dostupné také prostřednictvím webu mi21.vsb.cz. Interaktivní úlohy zrealizují Ph.D. studenti Michal Béreš, Simona Domésová, Adéla Vrtková, Michaela Bailová a Ladislav Foltyn. Dále plánujeme zařadit praktickou ukázkou takové mapy, která se uplatní ve výuce předmětů "Algebra" a "Algebra v teorii kódování", ve kterých je výuka poměrně abstraktní, a proto plánujeme do kurzu zařadit praktické cvičení, na kterém si studenti budou moci ověřit aplikaci získaných znalostí a dovedností týkající se sestavení jednoduchých kódů. Ideální pomůckou se jeví víceúčelová stavebnice, například LEGO MINDSTORMS, která je jednak dostatečně obecná a možná studentům dobře známá a současně dostatečně jednoduchá, aby praktická aplikace byla snadno proveditelná a měla smysl. Návrh několika málo experimentů a vzorových řešení připraví student prezenčního magisterského studia Jakub Salamon pod vedením doc. P. Kováře, Ph.D.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam