Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 

Bakalářské studijní programy

 • přijímací zkouška z matematiky byla na základě schválených změn ze dne 11. 5. 2020 automaticky prominuta všem uchazečům,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 15. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

Navazující magisterské studijní obory

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

Doktorské studijní obory

 • přijímací zkouška formou pohovoru,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2020,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 8. 2020 do 7. 9. 2020.

Termíny společné pro všechny studijní programy / obory

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů, resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případném odvolání: do 30 dnů ode dne doručení odvolání, 
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2020.

 

2. 11. 2020
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky