Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termíny zasedání vědecké rady pro rok 2024 20.2.2024 | 30.4.2024 | 1.10.2024 | 26.11.2024

Program (veřejný) | Program (neveřejný) | Zápisy | Archiv (veřejný, 2019+) | Archiv (neveřejný, 2002+)

Jednací řád Vědecké rady FEI


Členové vědecké rady:

Interní členové vědecké rady

 • prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. - předseda vědecké rady
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 
 • prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
 • prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. 
 • prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. 
 • doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D. 
 • prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. 
 • prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. 
 • doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
 • prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
 • prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček 
 • prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. 
 • prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. 
 • prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., DBA

Externí členové vědecké rady

 • prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita
 • doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. – FEKT, VUT v Brně
 • prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. – FEKT, VUT v Brně
 • prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita
 • prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. – Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • Ing. Tomáš Raška, Ph.D. – ČEZ Distribuce, a. s.
 • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. - CE IT4I, Ostravská univerzita
 • prof. Ing. Valentine Provazník, Ph.D. - FEKT, VUT v Brně
 • Ing. Petr Lukasík - Tietoevry Česká Republika
 • prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. - FAI UTB ve Zlíně

Tajemník vědecké rady

 • Mgr. Ing. Hana Dluhošová