Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 

Bakalářské studijní programy

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z výsledků na konci předposledního ročníku středoškolského studia (možnost získání bonusových bodů za mimořádné aktivity uvedené v podmínkách přijímacího řízení),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023,
  podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 5. 2023 do 31. 7. 2023.

Navazující magisterské studijní programy

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2023.

Doktorské studijní programy

 • přijímací zkouška formou pohovoru,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2022 do 31. 5. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023.

Termíny společné pro všechny studijní programy

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů, resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolání: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2023.

 

3. 11. 2023 

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky