Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky ustanovil Pedagogickou radu FEI jako poradní orgán vedení fakulty. Pedagogická rada je složena ze zástupců středních škol, proděkanů a vedoucích kateder. Pedagogická rada FEI je svolávána zpravidla dvakrát ročně, aby její členové řešili problémy spojené se studiem na středních a vysokých školách.