Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kodex partnerství s FEI, VŠB-TUO vymezuje společný zájem fakulty a partnera na kvalitním a komplexním vzdělávání studentů.

  1. Partner má zájem na kvalitním studiu studenta.
  2. Partner náplní spolupráce se studenty FEI podporuje jejich odborný růst, profesní kompetence, respektování morálních hodnot a dodržování etických principů.
  3. Partner stanoví studentovi takovou pracovní dobu, aby se mohl zúčastnit všech výukových aktivit.
  4. Partner studenta v době výuky a zkouškového období pracovně zatíží tak, aby měl student možnost se kvalitně připravovat na výuku, plnit školní povinnosti a připravovat se na zkoušky.
  5. Pokud se student dostane do potíží s plněním svých studijních povinností (např. dokončování projektů, příprava na zkoušky), Partner poskytne studentovi potřebné studijní volno.
  6. Partner se prezentuje v areálu fakulty v rámci dohodnutých podmínek (viz Partnerský program FEI).