Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Těžko se tomu věří, ale 1. ledna 2021 uplynulo od vzniku naší fakulty již 30 let.

A to je jen „oficiální“ datum narození. Vlastnímu založení samostatné fakulty toho dost předcházelo:

  • rok 1959– na Vysoké škole báňské (VŠB) vznikla samostatná Katedra elektrotechniky, která zajišťovala výuku elektrotechnických předmětů na všech fakultách VŠB,
  • rok 1970– výuce elektrotechniky se na VŠB věnovaly již 3 katedry spadající pod Fakultu strojní – Katedra elektrotechniky, Katedra elektroenergetiky a Katedra elektrických strojů a pohonů a zároveň byl zaveden studijní obor Silnoproudá elektrotechnika,
  • rok 1977– Fakulta strojní byla přejmenována na Fakultu strojní a elektrotechnickou.

Samostatná Fakulta elektrotechnická pak vznikla 1. ledna 1991 oddělením od Fakulty strojní a elektrotechnické, následně byla v roce 1993 přejmenována na Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI). Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty. FEI se významně podílela na restrukturalizaci ostravského regionu, který je dnes, a věříme, že i díky nám, výrazně orientován na automobilový průmysl, elektrotechniku, informační a komunikační technologie. Těší nás také významná a stále se rozvíjející spolupráce s akademickou sférou a praxí v rámci České republiky a také na mezinárodní úrovni. To vše pak přímo souvisí s řešením zajímavých projektů z oblasti vědy a výzkumu, stejně jako s poskytováním kvalitního vzdělání.

Neuplynulo ještě ani sedm let od chvíle, kdy jsme se radovali z nové samostatné budovy fakulty a opět jsme se rozrostli. Tentokrát jde o speciální budovu pro laboratorní výuku a řešení studentských projektů zaměřených na digitální technologie průmyslu 4.0, nové technologie biomedicínského inženýrství a moderní systémy automobilů a průmyslových vozidel.

Galerie děkanů

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. od 2021
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. od 2017
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. od 2017-2021
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 2010 – 2017
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 2010 – 2017
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 2003 – 2010
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 2003 – 2010
doc. Ing. Karel Chmelík 1997 – 2003
doc. Ing. Karel Chmelík 1997 – 2003
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. 1991 – 1997
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. 1991 – 1997