Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.

Proděkan pro studium, statutární zástupce děkana

Místnost: EA 217

E-mail:
Telefon: +420 597 326 080

prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Místnost: EA 307

E-mail:
Telefon: +420 597 325 995

Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj

Místnost EA 538

E-mail:
Telefon: +420 597 325 979

doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.

Proděkan pro spolupráci s průmyslem

Místnost: EA 333

E-mail:
Telefon:  +420 597 325 936

prof. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.

Proděkan pro mezinárodní spolupráci

Místnost: EA 433

E-mail:
Telefon: +420 597 325 898

Mgr. Kateřina Kašparová

Tajemník fakulty

Místnost: EA 504

E-mail: katerina.kasparova@vsb.cz
Telefon: +420 597 326 005

Adriana Wojtovičová, DiS.

Sekretariát děkana

Místnost: EA 511

E-mail:
Telefon: +420 597 326 001

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Předseda akademického senátu fakult

Místnost: EA 536

E-mail:
Telefon: +420 597 325 972