Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravidla výběrového řízení (VŘ) zahraničních studijních pobytů a zahraničních pracovních stáží v rámci programů Erasmus+, Stipendium VŠB-TUO a případně dalších programů garantovaných VŠB-TUO
  

Student musí splňovat podmínky daného mobilitního programu uveřejněné na stránkách http://www.vsb.cz/mobility/cs/ (obvykle je výjezd možný až od 2. ročníku studia, student nesmí platit poplatek za delší studium apod., rovněž není aktuálně možný výjezd v 1. semestru navazujícího magisterského studia).
 

Studentům doporučujeme před přihlášením do VŘ pozorně pročíst podmínky přijímacího řízení zahraniční univerzity. Univerzity mají různé termíny pro podávání přihlášek, je vyžadováno doložit znalost angličtiny certifikátem (u programu Erasmus+ obvykle minimálně B1) a některé z univerzit vyžadují i další certifikáty (španělština, němčina apod.) Některé informace jsou uvedeny přímo ve smlouvách, které jsou dostupné v IS KATIS.

Student se přihlásí do VŘ prostřednictvím IS  EDISON. V záložce Mobility / Výjezdy si student podá přihlášku na prioritní univerzitu a předpokládaný semestr výjezdu. 
Před přihlášením do VŘ na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ či Stipendia VŠB-TUO je potřeba zaslat informace o firmě / univerzitě  na mobility.fei@vsb.cz, až poté si můžete úspěšně podat přihlášku na praktickou stáž.

Přihlášky mohou studenti podávat v těchto termínech:

- 1. 9. – 30. 9. pro výjezdy v LS daného akademického roku,

- 1. 2. – 20. 2. pro výjezdy v ZS nebo na celý AR následujícího akademického roku.

Vyhodnocení výběrového řízení bude provedeno na základě VSP za uplynulý akademický rok. V případě studentů v prvním ročníku bakalářského studia nebo u studentů, kteří absolvovali předchozí studium na jiné VŠ, bude vyhodnocení provedeno na základě průběžných výsledků daného akademického roku. U studentů doktorského studia bude přihlédnuto k doporučení školitele. Znalost jazyka musí být doložena certifikátem. Dále bude zohledněno zapojení studenta do Exchange Student Club (např. jako Buddy) apod.

Výsledky výběrového řízení studenti uvidí v IS Edison obvykle do 14 dní od ukončení výběrového řízení.