Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 

Bakalářské studijní programy

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z výsledků na konci předposledního ročníku středoškolského studia (možnost získání bonusových bodů za mimořádné aktivity uvedené v podmínkách přijímacího řízení),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022
  (pro nový studijní program Komunikační a informační technologie od 1. 12. 2021),
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022.

Navazující magisterské studijní programy / obory

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 6. 2022 do 31. 7. 2022

Doktorské studijní obory

 • přijímací zkouška formou pohovoru,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2021 do 31. 5. 2022,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022,
 • podávání přihlášek do mimořádného kola přijímacího řízení pro nový studijní program Informatika a výpočetní vědy v českém i anglickém jazyce: od 15. 10. 2022 do 15. 11. 2022.

Termíny společné pro všechny studijní programy / obory

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů, resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolání: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 30. 11. 2022,
  s výjimkou mimořádného kola pro nový studijní program Informatika a výpočetní vědy: 31. 1. 2023.

 

16. 12. 2022

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky