Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Osoba Funkce
prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. děkan
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. proděkan pro studium, statutární zástupce děkana
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. proděkanka pro rozvoj
doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. proděkan pro mezinárodní spolupráci
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. proděkan pro spolupráci s průmyslem
Mgr. Kateřina Kašparová tajemnice fakulty
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. vedoucí Katedry elektroenergetiky
doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. vedoucí Katedry aplikované elektroniky
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. vedoucí Katedry telekomunikační techniky
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. vedoucí Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D. vedoucí Katedry informatiky
prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. vedoucí Katedry aplikované matematiky
prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček vedoucí Katedry fyziky
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. předseda akademického senátu fakulty
Tobias Janča zástupce studentské komory akademického senátu fakulty
Ing. Iva Petříková, Ph.D. manažerka pro kvalitu
Ing. Jaroslav Burdík vedoucí Oddělení provozních záležitostí a IT