Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Řešitel Název projektu
LTAIN19176 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP)
HS4002001 Stoklasa Pavel Ing. Serious Investment s.r.o.
HS4102001 Gurecký Jiří doc. Dr. Ing. Třinecké železárny, Gurec
HS4302001 Šimoník Petr Ing., Ph.D. VALEO AUTOKLIMATIZACE,Šim
HS4502001 Peter Lukáš Ing., Ph.D. TESLA Medical,Peter,5837
HS4702001 Lampart Marek doc. RNDr., Ph.D. MonkeyData,Lampart,732570
EF18_070/0010219 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života
HS7851901 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Národní úřad pro kybernet
LTI19002 Palacký Petr doc. Ing., Ph.D. Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
HS4101904 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. ČEZ Distribuce,Rusek,5910
HS4101907 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. ČEZ Distribuce, Rusek, 59
HS4401901 Kvarčák Miloš doc. Dr. Ing. KLASTR, Národní dřevařský
HS4501902 Bilík Petr doc. Ing., Ph.D. Národní dřevařský klastr,
HS4501907 Martinek Radek doc. Ing., Ph.D. BABY patron s.r.o.,Martin
HS4601905 Sojka Eduard doc. Dr. Ing. ŠKODA AUTO,Sojka,5860
EF16_025/0007294 Platoš Jan doc. Ing., Ph.D. Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi
EF17_049/0008425 Šimoník Petr Ing., Ph.D. Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Bioinformatika a výpočetní biologie
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 Šimoník Petr Ing., Ph.D. Platforma nových technologií FEI CPIT TL3
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002497 Brandštetter Pavel prof. Ing., CSc. Infrastrukturní podpora strategických studijních programů FEI VŠB-TUO
EF16_018/0002296 Platoš Jan doc. Ing., Ph.D. Bioinformatika a výpočetní biologie
EF17_048/0007399 Luňáček Jiří prof. Dr. RNDr. Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace
HS4501713 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Fakultní nemocnice Ostrava,Augustynek,58
CA15115 Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D. Evropská antroposféra jako zdroj surovin

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Řešitel Název projektu
RPP2020/121 Hrabovská Kamila Mgr. Ing., Ph.D. Nová úloha Seebeckův jev pro Laboratorní cvičení z Fyziky I
RPP2020/124 Běčák Petr Ing. Inovace praktických úloh v oblasti světelné techniky
RPP2020/138 Pecha Marek Ing. SW podpora vizualizace výsledků numerických simulací v předmětech studijních programů Výpočetní a aplikovaná matematika
RPP2020/139 Dohnal Jakub Ing. Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace
RPP2020/142 Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D. Digitální forenzni analýza - moderní metody a nástroje při vyšetřování kybernetických zločinů
RPP2020/143 Zátopek Lukáš Ing. Inovace portálů na podporu výuky předmětů v oblasti databázových a informačních systémů
RPP2020/144 Rozhon Jan Ing., Ph.D. Rozšíření praktických cvičení v předmětech TKZ a SS
RPP2020/145 Olivka Petr Ing., Ph.D. Rozšíření praktických cvičení v předmětu APPS a OSY o alternativní 32bitový mikropočítač
RPP2020/146 Mlčák Tomáš Ing., Ph.D. Realizace laboratorního stanoviště s bezpečnostním programovatelným logickým automatem
RPP2020/148 Patschka Vojtěch Ing. Tvorba interaktivní podpory výuky logiky a logické analýzy přirozeného jazyka
RPP2020/149 Bača Jakub Ing. Estimátor s umělou neuronovou sítí pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru – inovace laboratorních úloh předmětu Elektrické regulované pohony III