Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Řešitel Název projektu
HS4402201 Partila Pavol Ing., Ph.D. Dopravní podnik Ostrava,P
HS4402205 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. NÚ pro kybernet.a inform.
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002972 Kolář Václav doc. Ing., Ph.D. Přeshraniční vzdělávání v oblasti práce na elektrických zařízeních
HS4102203 Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D. ČEPS Invest,Novák,5880
HS4102204 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. ČEZ Distribuce,Rusek,5910
HS4402202 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Future Software Distribut
HS4402204 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Future Software Distribut
HS4502203 Koziorek Jiří prof. Ing., Ph.D. Porche Engineering Servic
HS4602201 Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D. Herní organizace CRYPTOVA
HS4602202 Štolfa Jakub Ing., Ph.D. FULLCOM systems s.r.o.,Št
HS4602204 Kožusznik Jan Ing., Ph.D. ČEPS,a.s.,Kožusznik,5869
HS4602205 Fusek Radovan Ing., Ph.D. ŠKODA AUTO,Fusek,5969
HS4402102 Petříková Iva Ing., Ph.D. OVANET,Petříková
HS4302103 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. VALEO AUTOKLIMATIZACE,Šim
HS4402103 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. T-Mobile Czech Republic a
HS4502110 Konečný Jaromír doc. Ing., Ph.D. ELVAC, a.s., Konečný
HS4602105 Fusek Radovan Ing., Ph.D. Škoda auto, a.s., Fusek k
HS4602106 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Škoda Auto,Platoš,6000
LTE220001 Bilík Petr prof. Ing., Ph.D. E-Town - Vývoj superlehkých malých elektrických vozidel s dlouhým dojezdem pro mezigenerační koncepce městské e-mobility využívající inteligentní infrastrukturu
PGI00088 Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D. Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D. Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II
HS4402001 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. T-Mobile Czech republic,
LTAIN19176 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP)
NFP304010Y497 Šiška Petr doc. Ing., Ph.D. Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie
S1/20-440-01 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Smlouva o poskytnutí služeb pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671 Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D. Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí
EF16_025/0007294 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi
EF17_049/0008425 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. Platforma nových technologií FEI CPIT TL3
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002497 Brandštetter Pavel prof. Ing., CSc. Infrastrukturní podpora strategických studijních programů FEI VŠB-TUO
EF16_017/0002359 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Bioinformatika a výpočetní biologie
EF16_018/0002296 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Bioinformatika a výpočetní biologie
EF17_048/0007399 Luňáček Jiří prof. Dr. RNDr. Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace