Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Řešitel Název projektu
LTE220001 Bilík Petr doc. Ing., Ph.D. E-Town - Vývoj superlehkých malých elektrických vozidel s dlouhým dojezdem pro mezigenerační koncepce městské e-mobility využívající inteligentní infrastrukturu
HS4402001 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. T-Mobile Czech republic,
LTAIN19176 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP)
S1/20-440-01 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Smlouva o poskytnutí služeb pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.
HS4502004 Peter Lukáš Ing., Ph.D. YAKNA,Peter,5837
HS4502007 Peter Lukáš Ing., Ph.D. Tesla Medical,Peter,5837
HS4602004 Platoš Jan doc. Ing., Ph.D. Hlavní město Praha, Plato
EF18_070/0010219 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života
HS7851901 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Národní úřad pro kybernet
LTI19002 Palacký Petr doc. Ing., Ph.D. Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
EF16_025/0007294 Platoš Jan doc. Ing., Ph.D. Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi
EF17_049/0008425 Šimoník Petr Ing., Ph.D. Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Bioinformatika a výpočetní biologie
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 Šimoník Petr Ing., Ph.D. Platforma nových technologií FEI CPIT TL3
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002497 Brandštetter Pavel prof. Ing., CSc. Infrastrukturní podpora strategických studijních programů FEI VŠB-TUO
EF16_018/0002296 Platoš Jan doc. Ing., Ph.D. Bioinformatika a výpočetní biologie
EF17_048/0007399 Luňáček Jiří prof. Dr. RNDr. Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Řešitel Název projektu
RPP2021/13 Němec Martin Ing., Ph.D. Multimediální podpora předmětu Modelování v grafických aplikacích
RPP2021/14 Beremlijski Petr doc. Ing., Ph.D. Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro matematické předměty
RPP2021/17 Sládeček Václav Ing., Ph.D. Multimediální prvky pro výuku předmětu Elektronika
RPP2021/18 Běhálek Marek Ing., Ph.D. Multimediální podpora předmětu Fukcionální programování
RPP2021/30 Vilímek Dominik Ing. Příprava odborných výukových materiálů v anglickém jazyce pro předměty biomedicínských programů.
RPP2021/77 Gaura Jan Ing., Ph.D. Tvorba multimediálního obsahu pro předmět Úvod do programování
RPP2021/85 Vrzala Matouš Ing. Rozvoj laboratoří pro motivaci středoškoláků studovat elektroenergetiku
RPP2021/86 Kaňok Roman Ing. Příprava nové laboratorní úlohy, odborných přednášek a exkurzí z fyziky pro střední školy
RPP2021/88 Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D. Role kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence v Esportu
RPP2021/90 Stýskala Vítězslav doc. Ing., Ph.D. Studijní materiály předmětů Základy el. předpisů (ZEP) a Předpisy a nařízení v elektrotechnice (PANVE) pro multimedia
RPP2021/97 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Multimediální podpora výuky pro zaměření Optické komunikace a senzory