Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Řešitel Název projektu
HS4402102 Petříková Iva Ing., Ph.D. OVANET,Petříková
HS4402103 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. T-Mobile Czech Republic a
LTE220001 Bilík Petr doc. Ing., Ph.D. E-Town - Vývoj superlehkých malých elektrických vozidel s dlouhým dojezdem pro mezigenerační koncepce městské e-mobility využívající inteligentní infrastrukturu
HS4002101 Stoklasa Pavel Ing. Serious Investment s.r.o.
HS4102101 Gurecký Jiří doc. Dr. Ing. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
HS4102102 Kačor Petr Ing., Ph.D. Třinecká projekce, a.s.,
HS4102104 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. ČEZ Distribuce, a. s.,Rus
HS4102105 Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D. BROKIS s.r.o.,Novák,5880
HS4302101 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s
HS4402104 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. E.ON Telco, s.r.o.,Vozňák
HS4502101 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. DATASYS s.r.o.,Hájovský,5
HS4502102 Prauzek Michal doc. Ing., Ph.D. Vitesco Technologies Czec
HS4502104 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. YAKNA s.r.o., Augustynek,
HS4502105 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. SG Geotechnika,Hájovský,5
HS4502106 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Fakultní nemocnice Ostrav
HS4402001 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. T-Mobile Czech republic,
LTAIN19176 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP)
S1/20-440-01 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Smlouva o poskytnutí služeb pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.
HS4102003 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. Západoslovenská distribuč
HS4102014 Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D. PEZ,Novák,5880
HS4502004 Peter Lukáš Ing., Ph.D. YAKNA,Peter,5837
HS4502007 Peter Lukáš Ing., Ph.D. Tesla Medical,Peter,5837
HS4602004 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Hlavní město Praha, Plato
HS4602006 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Škoda Auto,Platoš,5960
EF18_070/0010219 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života
HS7851901 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Národní úřad pro kybernet
LTI19002 Palacký Petr doc. Ing., Ph.D. Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
EF16_025/0007294 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi
EF17_049/0008425 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. Platforma nových technologií FEI CPIT TL3
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002497 Brandštetter Pavel prof. Ing., CSc. Infrastrukturní podpora strategických studijních programů FEI VŠB-TUO
EF16_017/0002359 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Bioinformatika a výpočetní biologie
EF16_018/0002296 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Bioinformatika a výpočetní biologie
EF17_048/0007399 Luňáček Jiří prof. Dr. RNDr. Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Řešitel Název projektu
RPP2021/13 Němec Martin Ing., Ph.D. Multimediální podpora předmětu Modelování v grafických aplikacích
RPP2021/14 Beremlijski Petr doc. Ing., Ph.D. Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro matematické předměty
RPP2021/17 Sládeček Václav Ing., Ph.D. Multimediální prvky pro výuku předmětu Elektronika
RPP2021/18 Běhálek Marek Ing., Ph.D. Multimediální podpora předmětu Fukcionální programování
RPP2021/30 Vilímek Dominik Ing. Příprava odborných výukových materiálů v anglickém jazyce pro předměty biomedicínských programů.
RPP2021/77 Gaura Jan Ing., Ph.D. Tvorba multimediálního obsahu pro předmět Úvod do programování
RPP2021/85 Vrzala Matouš Ing. Rozvoj laboratoří pro motivaci středoškoláků studovat elektroenergetiku
RPP2021/86 Kaňok Roman Ing. Příprava nové laboratorní úlohy, odborných přednášek a exkurzí z fyziky pro střední školy
RPP2021/88 Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D. Role kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence v Esportu
RPP2021/90 Stýskala Vítězslav doc. Ing., Ph.D. Studijní materiály předmětů Základy el. předpisů (ZEP) a Předpisy a nařízení v elektrotechnice (PANVE) pro multimedia
RPP2021/97 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Multimediální podpora výuky pro zaměření Optické komunikace a senzory