Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 
Bakalářské studijní programy
 • přijímací zkouška z matematiky formou testu,
 • ukázka testu,
 • výsledky testu,
 • hodnocení testu: správná odpověď +3 body, žádná odpověď 0 bodů, špatná odpověď -1 bod,
 • celkem je možno získat za test 48 bodů, pro přijetí je nutno získat minimálně 5 bodů,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 6. 2014 do 15. 7. 2014,
 • termín konání přijímací zkouška pro 1. kolo přijímacího řízení: 26. 6. 2014,
 • termín konání přijímací zkouška pro 2. kolo přijímacího řízení: 29. 8. 2014.
 
Navazující magisterské studijní obory
 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 15. 7. 2014 do 31. 7. 2014.
 
Doktorské studijní obory
 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě individuální posouzení předložených výsledků z předcházejícího studia a vyjádření školitele,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 1. 2014 do 15. 6. 2014,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 15. 9. 2014 do 30. 9. 2014.
 
Termíny společné pro všechny studijní programy / obory 
 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, 
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2014.
 
 
11. 11. 2014
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky