Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 
 

Bakalářské studijní programy

 • přijímací zkouška z matematiky formou testu,
 • test pro 1. kolo přijímacího řízení,
 • test pro 2. kolo přijímacího řízení,
 • hodnocení testu: správná odpověď +3 body, žádná odpověď 0 bodů, špatná odpověď -1 bod,
 • celkem je možno získat za test 48 bodů, pro přijetí je nutno získat minimálně 5 bodů,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 4. 2019 do 15. 6. 2019,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 27. 6. 2019,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 25. 7. 2019,
 • termín skončení přijímacího řízení (včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2019.

Navazující magisterské studijní obory

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 4. 2019 do 15. 6. 2019,
 • termín skončení přijímacího řízení (včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2019.

Doktorské studijní obory

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě individuální posouzení předložených výsledků z předcházejícího studia a vyjádření školitele,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 1. 2019 do 15. 6. 2019,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 8. 2019 do 7. 9. 2019,
 • termín skončení přijímacího řízení (včetně lhůt na odvolání): 31. 12. 2019.

Termíny společné pro všechny studijní programy / obory

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů, resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolání: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, 
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

 

5. 11. 2019
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky