Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Budova Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TUO je jednou z dominant kampusu univerzity v Ostravě. Moderní stavba, umístěná v porubském univerzitním kampusu, vyniká svým architektonickým řešením, které kombinuje estetiku netradičních materiálů s funkčností. Stavba této moderní budovy začala v roce 2011 a fakulta se do ní plně nastěhovala v roce 2014. Od té doby nabízí téměř 20 tisíc m2 plochy a vytváří tak inspirativní prostředí pro studenty, pedagogy i výzkumníky.

Budova FEI v číslech

Výsledná podoba budovy zřetelně vyjadřuje svou funkci moderní školy, která se zabývá progresivními technologiemi, ale zároveň se dobře integruje do celkového konceptu areálu porubského kampusu. Samotný objekt je vizuálně tvořen z několika částí, které navenek vyjadřují odlišnou vnitřní funkci. Je to jednak čtyřpodlažní objekt tvaru „U“, ve kterém jsou umístěny jednotlivé katedry, děkanát, studijní oddělení atd. s klidnou a jednoduchou barevnou fasádou, kterou oživují venkovní žaluzie. Na část určenou pro katedry navazuje průchozí blok se seminárními učebnami, který ústí do pětipodlažního objektu lehkých a těžkých laboratoří a učeben. Tento mírně prohnutý objekt pro laboratoře má zcela jinak řešenou fasádu – řešení vychází z toho, že laboratoře a počítačové učebny zde umístěné by neměly být přesvětleny, a to se na fasádě projevuje užšími, nepravidelně uspořádanými okenními otvory s venkovními žaluziemi. Na část kateder navazují přes společnou dvoupodlažní halu tři samostatné posluchárny. Na jihovýchodní straně je hlavní část budovy propojena částečně zasklenou galerií s únikovými schodišti, která uzavírá prostor mezi nimi a vytváří tak zelené atrium. Zajímavostí budovy je také „zelená střecha“, která nabízí zajímavé výhledy nejen na univerzitní kampus, ale především na Ostravu – Porubu.

Interiér budovy FEI je navržen tak, aby podporoval interaktivní a kolaborativní způsob výuky a výzkumu. V rámci budovy je myšleno nejen na prostředí pro samotnou výuku zahrnující 3 velké posluchárny, 12 seminárních učeben, 18 počítačových učeben a 47 lehkých či těžkých laboratoří, ale také na kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance a studenty. Centrem dění je foyer, které nabízí prostor pro setkávání, práci i odpočinek. Tento prostor je součástí Galerie FEIKA, která propojuje technické zaměření naší fakulty s uměním či vizuálními výstupy různého typu. 5 těžkých a 41 lehkých laboratoří je vybaveno nejnovějšími technologiemi a zařízeními ve vazbě na konkrétní zaměření a obory, což umožňuje špičkové vzdělávání a výzkum v různých oblastech elektrotechniky a informatiky.