Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Journal Club je forma setkávání studentů, akademických pracovníků a odborníků z výzkumných center, která je běžná v mnoha zahraničních vysokoškolských institucích a výzkumných centrech. Hlavním cílem je diskuse o nedávných výzkumech a článcích v jednotlivých oborech, což podporuje rozvoj kritického myšlení, prezentace a argumentace. V rámci Journal Clubu se studenti střídají v prezentaci a diskusi o vybraných článcích nebo výzkumných pracích, a účastní se ho i hosté z průmyslu, vědeckých institucí a univerzit. Diskuse je zaměřena na kritickou analýzu a srovnání s dalšími výzkumy, což podporuje rozmanitost témat a multidisciplinární spolupráci.

Hlavní přínosy Journal Clubu v rámci PhD studie lze sumarizovat následovně: 

Podpora spolupráce a diskuse – studenti a vyučující společně diskutují a sdílejí své zkušenosti, názory a informace. To může vést k budoucímu společnému řešení určitého problému a rozvinout tak spolupráci i napříč jednotlivými obory. Diskuse pomáhá zejména studentům v tom, aby kriticky přemýšleli nad vlastními výzkumnými projekty a jejich aplikovatelností, jak výzkumnou, tak i praktickou. 

Rozvoj kritického myšlení a argumentace – klíčová schopnost pro úspěch v akademické sféře, ale i na jiných vědecko-výzkumných pracovištích (např. vědecké instituce v korporátních firmách, pozice pro řešení projektů apod.). Studenti se učí kriticky hodnotit a analyzovat vědecké články či výzkumné práce. 

Příprava na publikační aktivity a konference – diskuse, prezentace a kritický rozbor v rámci Journal Clubu pomáhá studentům zdokonalit své prezenční schopnosti a schopnosti obhájit své vlasti vědecko-výzkumné projekty. 

Sledování aktuálních trendů, výzkumu a vývoje – díky Journal Clubu mají studenti, ale i všichni účastníci možnost si udržet přehled o nejnovějších trendech a inovativních objevech v jednotlivých oborech. Jedná se o klíčový prvek pro úspěšné dokončení doktorského studia a budoucí kariéru.

 FEI JOURNAL CLUB IX. (25. 6. 2024, v 10:00 hod) EC1

Hostem devátého FEI Journal Club bude Dr. Muhammet Deveci, hlavní výzkumný pracovník a hostující profesor na prestižní Imperial College London.

Téma přednášky je „Podpora excelence ve výzkumu: Strategie pro publikování v časopisech WoS Q1 a Q2.

Program setkání:

 • Budete mít jedinečnou příležitost si vyslechnout tipy a triky, jak publikovat články v časopisech Q1 a Q2. Dr. Deveci představí pravidla pro psaní článků, a jeho přednáška poskytne neocenitelné poznatky z pohledu editora.
 • Dr. Muhammet DEVECİ patří mezi 2 % nejlepších vědců na světě v oblasti umělé inteligence pro rok 2023 a má bohaté zkušenosti s publikováním v prestižních časopisech včetně IEEE Transactions on Intelligent Vehicles; Q1, IF:8.2; IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence; Q1, IF:5.3; Information Sciences (Elsevier); Q1, IF:8.1; Applied Soft Computing (Elsevier); Q1, IF:8.7; Engineering Applications of Artificial Intelligence (Elsevier); Q1, IF:8.0; Artificial Intelligence Review (Springer); Q1, IF:12.0; Neural Computing and Applications (Springer); Q1, IF:6.0; Granular Computing; (Springer); IF:5.5..

Tato akce je otevřena všem akademickým pracovníkům, zaměstnancům v oblasti vědy a výzkumu, a doktorandům naší fakulty.

Přijďte se inspirovat a zeptat na cokoli, co vás zajímá!

IMG_6281.jpeg

 FEI JOURNAL CLUB VIII. (11. června 2024)

Hostem FEI Journal Club byl jeden z předních světových vědců v oblasti umělé inteligence a optimalizace, prof. Seyedali Mirjaliliho z Torrens University Australia.
Téma přednášky bylo „Od vášně k propagaci: Využití síly výzkumu pro dosažení maximálního dopadu.”.

Program setkání:

 • Měli jste jedinečnou příležitost si vyslechnout různé přístupy k propagaci výzkumu, která hraje zásadní roli při realizaci dopadu celého výzkumu od jednoho z nejcitovanějších vědců světa.
 • Profesor Seyedali Mirjalili založil v roce 2019 Centrum pro výzkum a optimalizaci umělé inteligence a v současnosti působí jako profesor umělé inteligence na Torrensově univerzitě v Austrálii. Je mezinárodně uznávaný za své pokroky v oblasti optimalizace a rojové inteligence, včetně prvního souboru algoritmů z hlediska syntetické inteligence, a systematického návrhového rámce pro spolehlivé srovnávání, vyhodnocování a navrhování výpočetně levných robustních optimalizačních algoritmů.
 • Prof. Mirjalili publikoval více než 500 publikací s více než 80 000 citacemi a H-indexem 95. Od roku 2019 se třikrát po sobě umístil na seznamu 1 % vysoce citovaných výzkumníků a byl jmenován jedním z nejvlivnějších výzkumníků na světě podle Web of Science. V roce 2021 jej australský deník The Australian označil za nejlepšího vědce v Austrálii ve třech oborech: Umělá inteligence, Evoluční výpočty a Fuzzy systémy.
 • Je také starším členem IEEE a přidruženým redaktorem několika časopisů o umělé inteligenci, včetně Neurocomputing, Applied Soft Computing, Advances in Engineering Software, Computers in Biology and Medicine, Healthcare Analytics, Applied Intelligence a IEEE Access. Mezi jeho výzkumné zájmy patří optimalizace, rojová inteligence, evoluční algoritmy a strojové učení.
 • Více informací o profesorovi najdete na jeho webu: https://seyedalimirjalili.com/

How to make research more visible (pptx)

71b4f307-0812-4f81-8431-10bebfac6082.JPG

FEI JOURNAL CLUB VII. (29. dubna 2024)

Journal Club VII. proběhl v neformálním duchu na téma „O vědě a výzkumu u piva s děkanem a proděkany“ v rektorském salónku v Aule, VŠB-TUO.

Program setkání byl:

- neformálně se pobavit s děkanem prof. Janem Platošem, proděkanem pro vědu a výzkum prof. Radkem Martinkem, a proděkanem pro spolupráci s průmyslem doc. Petrem Šimoníkem.

Snimek-obrazovky-2024-06-04-133530.png

FEI JOURNAL CLUB VI. (26. března 2024)

Program setkání byl na téma studium, věda a výzkum:

 • účast prorektorky pro studium Ing. Zdeňky Chmelíkové, Ph.D., která odpovídala v rámci moderované diskuze na otázky ohledně bakalářského, magisterského a doktorského studia
 • vhled do PhD Akademie VŠB-TUO

PhD AKADEMIE - prezentace (pdf)

20240326_113411.jpg

FEI JOURNAL CLUB V. (13. února 2024)

Tématem setkání bylo téma výstupy z hodnocení v Modulu 1 a 2 podle Metodiky 2017+.

Program setkání:

 • shrnutí výsledků fakulty v rámci hodnocení 2022 viz níže přiložená prezentace, tj. MODUL 1 - hodnocení vybraných výsledků a MODUL 2 - bibliometrické analýzy (Biblio obory, Biblio VO, Biblio WoS-Cats)
 • krátké školení týkající se zadávání výsledků do systému OBD

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ Hodnocení 2022 (ppt)

journalclubV.jpg

FEI JOURNAL CLUB IV. (23. ledna 2024)

Tématem setkání byl druhý běh prezentací odborných (výzkumných) skupin fakulty.

Každá skupina se představila ve formě:

 • kdo skupinu tvoří
 • čím se zabývá, co zkoumá nebo vyvíjí
 • jaké jsou její nejnovější výsledky a výhledy do budoucna

Jednotlivé prezentace k nahlédnutí zde:

20240123_113604.jpg

FEI JOURNAL CLUB III. (18. prosince 2023)

Tématem setkání byla prezentace odborných (výzkumných) skupin fakulty.

Každá skupina se představila ve formě:

 • kdo skupinu tvoří
 • čím se zabývá, co zkoumá nebo vyvíjí
 • jaké jsou její nejnovější výsledky a výhledy do budoucna

Jednotlivé prezentace k nahlédnutí zde:

journalclub-iii.jpg

FEI JOURNAL CLUB II. (31. října 2023)

Tentokrát bylo téma přednáška s názvem „Jak publikovat výsledky s vysokým mezinárodním dopadem“, kterou si připravil prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D..

Prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D. je vedoucí laboratoře Advances Nanorobots and Multiscale Robotics a zaměřuje se především na výzkum nanomateriálů a nanorobotů. Napsal více než 600 článků v indexovaných odborných časopisech, patří k nejcitovanějším vědcům světa a v roce 2019 byl nejcitovanějším českým vědcem.

Doktorát obhájil v Praze na Univerzitě Karlově, poté působil jako výzkumný pracovník v řadě zemí včetně USA, Španělska a Japonska. V roce 2010 získal ERC Starting Grant a přijal místo profesora na Nanyang Technological University v Singapuru.

Martin-Forbes_2.png

FEI JOURNAL CLUB I. (31. 3. 2023)

Tématem prvního setkání FEI Journal Club bylo: 

 1. Prezentace zkušeností s Journal Club na Medical University of Vienna.
 2. Představení/ ukázka Journal Club, kritické rozbor odborné publikace studentem doktorského studijního programu Kybernetika na téma „Využití umělé inteligence pro kvantitativní MRI data“.
 3. Podklady pro diskusi najdete zde
Pavol-Szomolanyi.jpg