Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Journal Club je forma setkávání studentů, akademických pracovníků a odborníků z výzkumných center, která je běžná v mnoha zahraničních vysokoškolských institucích a výzkumných centrech. Hlavním cílem je diskuse o nedávných výzkumech a článcích v jednotlivých oborech, což podporuje rozvoj kritického myšlení, prezentace a argumentace. V rámci Journal Clubu se studenti střídají v prezentaci a diskusi o vybraných článcích nebo výzkumných pracích, a účastní se ho i hosté z průmyslu, vědeckých institucí a univerzit. Diskuse je zaměřena na kritickou analýzu a srovnání s dalšími výzkumy, což podporuje rozmanitost témat a multidisciplinární spolupráci.

Hlavní přínosy Journal Clubu v rámci PhD studie lze sumarizovat následovně: 

Podpora spolupráce a diskuse – studenti a vyučující společně diskutují a sdílejí své zkušenosti, názory a informace. To může vést k budoucímu společnému řešení určitého problému a rozvinout tak spolupráci i napříč jednotlivými obory. Diskuse pomáhá zejména studentům v tom, aby kriticky přemýšleli nad vlastními výzkumnými projekty a jejich aplikovatelností, jak výzkumnou, tak i praktickou. 

Rozvoj kritického myšlení a argumentace – klíčová schopnost pro úspěch v akademické sféře, ale i na jiných vědecko-výzkumných pracovištích (např. vědecké instituce v korporátních firmách, pozice pro řešení projektů apod.). Studenti se učí kriticky hodnotit a analyzovat vědecké články či výzkumné práce. 

Příprava na publikační aktivity a konference – diskuse, prezentace a kritický rozbor v rámci Journal Clubu pomáhá studentům zdokonalit své prezenční schopnosti a schopnosti obhájit své vlasti vědecko-výzkumné projekty. 

Sledování aktuálních trendů, výzkumu a vývoje – díky Journal Clubu mají studenti, ale i všichni účastníci možnost si udržet přehled o nejnovějších trendech a inovativních objevech v jednotlivých oborech. Jedná se o klíčový prvek pro úspěšné dokončení doktorského studia a budoucí kariéru.


FEI JOURNAL CLUB proběhne v pátek 31.3.2023 od 09:30h v přednáškové místnosti FEI – EC1

Tématem prvního setkání FEI Journal Club bude: 

  1. Prezentace zkušeností s Journal Club na Medical University of Vienna.
  2. Představení/ ukázka Journal Club, kritické rozbor odborné publikace studentem doktorského studijního programu Kybernetika na téma „Využití umělé inteligence pro kvantitativní MRI data“.
  3. Podklady pro diskusi najdete zde