Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Journal Club je forma setkávání studentů, akademických pracovníků a odborníků z výzkumných center, která je běžná v mnoha zahraničních vysokoškolských institucích a výzkumných centrech. Hlavním cílem je diskuse o nedávných výzkumech a článcích v jednotlivých oborech, což podporuje rozvoj kritického myšlení, prezentace a argumentace. V rámci Journal Clubu se studenti střídají v prezentaci a diskusi o vybraných článcích nebo výzkumných pracích, a účastní se ho i hosté z průmyslu, vědeckých institucí a univerzit. Diskuse je zaměřena na kritickou analýzu a srovnání s dalšími výzkumy, což podporuje rozmanitost témat a multidisciplinární spolupráci.

Hlavní přínosy Journal Clubu v rámci PhD studie lze sumarizovat následovně: 

Podpora spolupráce a diskuse – studenti a vyučující společně diskutují a sdílejí své zkušenosti, názory a informace. To může vést k budoucímu společnému řešení určitého problému a rozvinout tak spolupráci i napříč jednotlivými obory. Diskuse pomáhá zejména studentům v tom, aby kriticky přemýšleli nad vlastními výzkumnými projekty a jejich aplikovatelností, jak výzkumnou, tak i praktickou. 

Rozvoj kritického myšlení a argumentace – klíčová schopnost pro úspěch v akademické sféře, ale i na jiných vědecko-výzkumných pracovištích (např. vědecké instituce v korporátních firmách, pozice pro řešení projektů apod.). Studenti se učí kriticky hodnotit a analyzovat vědecké články či výzkumné práce. 

Příprava na publikační aktivity a konference – diskuse, prezentace a kritický rozbor v rámci Journal Clubu pomáhá studentům zdokonalit své prezenční schopnosti a schopnosti obhájit své vlasti vědecko-výzkumné projekty. 

Sledování aktuálních trendů, výzkumu a vývoje – díky Journal Clubu mají studenti, ale i všichni účastníci možnost si udržet přehled o nejnovějších trendech a inovativních objevech v jednotlivých oborech. Jedná se o klíčový prvek pro úspěšné dokončení doktorského studia a budoucí kariéru.

FEI JOURNAL CLUB VII. (29. dubna 2024, 16:30)

Pan proděkan prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D. vás zve na Journal Club VII. v neformálním duchu na téma „O vědě a výzkumu u piva s děkanem a proděkany“. v pondělí 29. dubna 2024 v 16:30 v rektorském salónku v Aule, VŠB-TUO.

Program setkání:

- Budete mít možnost se neformálně pobavit s děkanem prof. Janem Platošem, proděkanem pro vědu a výzkum prof. Radkem Martinkem, a proděkanem pro spolupráci s průmyslem doc. Petrem Šimoníkem.
- Tato akce je otevřena všem akademickým pracovníkům, zaměstnancům v oblasti výzkumu a vývoje, a zejména doktorandům naší fakulty.

Z důvodu objednání cateringu prosíme o potvrzení vaši účasti do středy 24. dubna přes odkaz - https://forms.gle/qZWJdFcZiiSo65cD8.

Těšíme se!

WhatsApp-Image-2024-04-09-at-09.57.26.jpeg

FEI JOURNAL CLUB VI. (26. března 2024)

Program setkání byl na téma studium, věda a výzkum:

 • účast prorektorky pro studium Ing. Zdeňky Chmelíkové, Ph.D., která odpovídala v rámci moderované diskuze na otázky ohledně bakalářského, magisterského a doktorského studia
 • vhled do PhD Akademie VŠB-TUO

PhD AKADEMIE - prezentace (pdf)

20240326_113411.jpg

FEI JOURNAL CLUB V. (13. února 2024)

Tématem setkání bylo téma výstupy z hodnocení v Modulu 1 a 2 podle Metodiky 2017+.

Program setkání:

 • shrnutí výsledků fakulty v rámci hodnocení 2022 viz níže přiložená prezentace, tj. MODUL 1 - hodnocení vybraných výsledků a MODUL 2 - bibliometrické analýzy (Biblio obory, Biblio VO, Biblio WoS-Cats)
 • krátké školení týkající se zadávání výsledků do systému OBD

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ Hodnocení 2022 (ppt)

journalclubV.jpg

FEI JOURNAL CLUB IV. (23. ledna 2024)

Tématem setkání byl druhý běh prezentací odborných (výzkumných) skupin fakulty.

Každá skupina se představila ve formě:

 • kdo skupinu tvoří
 • čím se zabývá, co zkoumá nebo vyvíjí
 • jaké jsou její nejnovější výsledky a výhledy do budoucna

Jednotlivé prezentace k nahlédnutí zde:

20240123_113604.jpg

FEI JOURNAL CLUB III. (18. prosince 2023)

Tématem setkání byla prezentace odborných (výzkumných) skupin fakulty.

Každá skupina se představila ve formě:

 • kdo skupinu tvoří
 • čím se zabývá, co zkoumá nebo vyvíjí
 • jaké jsou její nejnovější výsledky a výhledy do budoucna

Jednotlivé prezentace k nahlédnutí zde:

journalclub-iii.jpg

FEI JOURNAL CLUB II. (31. října 2023)

Tentokrát bylo téma přednáška s názvem „Jak publikovat výsledky s vysokým mezinárodním dopadem“, kterou si připravil prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D..

Prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D. je vedoucí laboratoře Advances Nanorobots and Multiscale Robotics a zaměřuje se především na výzkum nanomateriálů a nanorobotů. Napsal více než 600 článků v indexovaných odborných časopisech, patří k nejcitovanějším vědcům světa a v roce 2019 byl nejcitovanějším českým vědcem.

Doktorát obhájil v Praze na Univerzitě Karlově, poté působil jako výzkumný pracovník v řadě zemí včetně USA, Španělska a Japonska. V roce 2010 získal ERC Starting Grant a přijal místo profesora na Nanyang Technological University v Singapuru.

Martin-Forbes_2.png

FEI JOURNAL CLUB I. (31. 3. 2023)

Tématem prvního setkání FEI Journal Club bylo: 

 1. Prezentace zkušeností s Journal Club na Medical University of Vienna.
 2. Představení/ ukázka Journal Club, kritické rozbor odborné publikace studentem doktorského studijního programu Kybernetika na téma „Využití umělé inteligence pro kvantitativní MRI data“.
 3. Podklady pro diskusi najdete zde
Pavol-Szomolanyi.jpg