Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nový studijní program Komunikační a informační technologie (KIT)     

KIT_white

VÍTEJ VE SVĚTĚ, KDE SE RODÍ LÍDŘI A ODBORNÍCI KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ   

Bakalářský program KIT

aFJP_2257

Absolvent tříletého studijního programu Komunikační a informační technologie (KIT) rozvíjí dovednosti a znalosti v zaměřeních Komunikační sítě, Mobilní a rádiové komunikace (MaRK) a Optické komunikace a senzory (OKaS). Vyniká širokými teoretickými a praktickými znalostmi v oblastech výše uvedených zaměření, které dokáže uplatnit jak na technických, tak na řídících pozicích. 

Magisterský program KIT

IMG_7400

Magisterský program je dvouletý a navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní program. Absolvent tohoto studijního programu odpovídá současným potřebám podniků. Má na trhu práce přidanou hodnotu díky schopnostem řešit praktické úkoly v oblasti koncových zařízení, síťových technologií, zvládne rovněž praktické otázky řešení mobilních a optických komunikačních sítí. Uplatnění absolventa je všude tam, kde je potřeba řešit přenos a zpracování dat a další náročné úlohy v oblasti ICT. Absolvent najde na trhu práce uplatnění například jako specialista, projektant, správce, administrátor a servisní technik ICT, optických a mobilních sítí.

Doktorský program KIT

RaD

Doktorský studijní program Komunikační technologie je zaměřen na vědeckou přípravu a výchovu odborníků nalézajících uplatnění typicky ve výzkumu anebo v terciálním vzdělávání. Během studia doktorandi pracují na výzkumných projektech, dosažené výsledky publikují a jsou svými školiteli uvedeni do vědecké komunity v oblasti svého výzkumu. Studium je čtyřleté, absolvent získává po obhájení doktorské disertační práce akademický titul doktor (Ph.D.). 

 Sledujte nás na sociálních sítích:

facebook 

Instagram_icon