Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Komunikační technologie

O studijním programu

Doktorský studijní program Komunikační technologie je zaměřen na vědeckou přípravu a výchovu odborníků nalézajících uplatnění typicky ve výzkumu anebo v terciálním vzdělávání. Během studia doktorandi pracují na výzkumných projektech, dosažené výsledky publikují a jsou svými školiteli uvedeni do vědecké komunity v oblasti svého výzkumu. Studium je čtyřleté, absolvent získává po obhájení doktorské disertační práce akademický titul doktor (Ph.D.).
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0714D060001
Název programu Komunikační technologie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Elektrotechnika
Klíčová slova Optické komunikace a fotonika
Počítačové systémy a sítě
Informační a komunikační bezpečnost
Komunikační technologie
Radiové komunikace