Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

 • Přestupy mezi jednotlivými studijními programy nejsou možné!
 • Uznávání zahraničního vzdělání.
 • Jazykové zkoušky provádí také Institut jazyků VŠB-TUO.
 • VŠB-TUO má poradenské centrum Bez bariér pro uchazeče se specifickými potřebami.
 • Maximální velikost jedné přílohy je 5 MB.
 • Ukončení přijímacího řízení pro všechna kola přijímacího řízení včetně lhůt na odvolání se předpokládá 30. 10. 2024.
 • Pro dotazy k přijímacímu řízení upřednostňujeme komunikaci přes online chat (v pravém dolním rohu), kde můžete zanechat vzkaz i když referentka právě online není.
 • V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace mohou cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v České republice, nahradit doklady o předchozím vzdělání čestným prohlášením. Na základě Opatření rektora TUO_PRI_22_009 ze dne 28.3.2022 jsou tito uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do studia a studenti jsou osvobozeni od poplatku za studium v cizím jazyce. V tomto případě je nutno k elektronické přihlášce doložit:
  • Příloha A: sken pasu a víza, kterým uchazeč prokazuje, že mu byla poskytnuta dočasná ochrana v České republice. V roce 2022 bylo vydáváno buď speciální vízum (kód D/VS/U) nebo dočasná ochrana (kód D/DO/667, 668 nebo 669). Dočasné ochrana je nově prodlužována pod kódem D/DO/867-869. Nově je také udělována opakovaná dočasná ochrana pod kódem D/DO/767-769 nebo nové speciální vízum strpění D/SD/91.
  • Příloha B: čestné prohlášení o středoškolském vzdělání (uchazeči do bakalářského studia),
  • Příloha C: čestné prohlášení o vysokoškolském vzdělání (uchazeči do navazujícího magisterského nebo doktorského studia),
  • Doklady A+B nebo A+C vkládejte společně do přílohy o dosaženém vzdělání.
 • V elektronické přihlášce se některé studijní programy mohou z kapacitních důvodů nabízet pouze v 1. kole přijímacího řízení. V pravidlech přijímacího řízení se maximální počty přijímaných studentů týkají všech kol přijímacího řízení.

 

 • Přijímací řízení (Bc.) -  1. kolo (pdf)
  • Fakulta akceptuje maturitní vysvědčení, které prokazuje ukončení SŠ maturitní zkouškou, bez ohledu na její obsah.

 • Akademický senát fakulty schválil navýšení kapacit u těchto studijních programů:
Typ SP Název studijního programu Původní kapacita Nová kapacita
B Aplikovaná elektronika 90 120
B Automobilové elektronické systémy 90 120
B Projektování elektrických systémů a technologií 65 150
B Výpočetní a aplikovaná matematika 45 60
N Aplikovaná elektronika 55 60
N Automobilové elektronické systémy 50 60
N Projektování elektrických systémů a technologií 35 100
N Výpočetní a aplikovaná matematika 18+17 25+25
D Výpočetní a aplikovaná matematika 7 10
D Kybernetika 10 20