Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Bakalářské studium
 • Kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující magisterské studium.
 • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).
 • Bakalářské studium trvá 3 roky.
 • Dle zvoleného programu je studium možno studovat v prezenční nebo kombinované formě.

Přehled studijních programů

Navazující magisterské studium
 • Všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi, případně pro další vzdělání.
 • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).
 • Navazující magisterské studium trvá 2 roky.
 • Dle zvoleného programu je studium možno studovat v prezenční nebo kombinované formě.

Přehled studijních programů

Doktorské studium
 • Perfektní připrava zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe.
 • Absolventi doktorského studijního programu získávají akademický titul doktor (Ph.D.).
 • Doktorské studium trvá 4 roky.
 • Studium je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě.

Přehled studijních programů