Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Síťové technologie a aplikace

Odborná skupina se zabývá především sítěmi nových generací, přístupovými sítěmi, bezdrátovými sítěmi, kvantovými sítěmi, bezpečností v komunikacích, Voice over IP, přenosy multimédií a zpracováním řečových signálů. V oblasti výuky řeší projekty programu OPVVV a projekty Erasmus (Capacity Building in Higher Education action), které významně napomáhají zajištění vzdělávání absolventů profesně orientovaných na komunikační technologie. Skupina spolupracuje s řadou firem a řeší projekty vědy a výzkumu, kde nechybí prestižní projekty z výzev FP8 H2020 a NATO, v minulosti FP7. Jádro odborného týmu se formovalo kolem laboratoře LIPTEL , postupně se aktivity rozšířily napříč katedrou a skupina má i mezinárodní přesah, již řadu let integruje zahraniční odborníky na místech výzkumných pracovníků, post-doc pozicích či jako studenty zahraničního studia a má silné vazby na zahraniční univerzity jako je AGH Krakow, University of Klaipeda, University of Calabria, Ankara University, Ca‘ Foscari University of Venice,  Ton Duc Thang University a mnoho dalších. Řadu projektů skupina má či v minulosti měla se s přátelnými týmy na VUT v Brně, ČVUT v Praze, Žilinské univerzity a v jednom z FP7 jsme spolupracovali společně i s Technickou univerzitou v Košicích.

vedoucí skupiny: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


Mobilní a rádiové komunikace

Činnost skupiny je zaměřena na řešení problematiky mobilních rádiových komunikací, antén a anténních soustav. Mezi hlavní řešené oblasti patří výzkum v oblasti aplikace technologií 5G či výzkum v oblasti monitorování pohybu pomocí rádiových technologií.

vedoucí skupiny: Ing. Libor Michalek, Ph.D.


Optické komunikace a senzory

Projekty řešené skupinou OKS, pocházejí z různých grantových pobídek, ale i ze spolupráce s firemní sférou. Tým se dělí na menší subtýmy, které řeší optovláknové distribuované systémy, přístupové optické sítě, simulace optických prvků a optických komunikačních systémů, senzoriku a senzorické aplikace a atmosférické optické komunikace.

vedoucí skupiny: doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.