Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra telekomunikační techniky v Ostravě je jednou ze tří kateder v České republice poskytující vysokoškolské vzdělání v oboru telekomunikační techniky. Ve srovnání s obdobnými pracovišti na ČVUT v Praze a VUT v Brně je sice nejmladší, ale to není v dynamickém oboru komunikačních technologií handicap, podstatná je schopnost pracoviště reagovat na nové pokrokové technologie, a to se v Ostravě daří.

Historie pracoviště sahá do roku 1992, kdy na Fakultě elektrotechniky a informatiky v Ostravě byla prof. Ing. Jiřím Litschmannem, CSc. založena Katedra elektroniky a na té byl v roce 1993 zaveden nový studijní obor s názvem „Elektronika a sdělovací technika„. Druhým vedoucím Katedry elektroniky byl jmenován doc. Ing. Karel Vlček, CSc. (později profesor), v roce 1996 byl název katedry upraven na název „Katedra elektroniky a telekomunikační techniky.“ a v čele katedry stanul doc. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. (později jmenován profesorem). Výchova inženýrů probíhala v oboru „Telekomunikační technika“ zařazeného na fakultě ve studijním programu Elektronika a sdělovací technika s oprávněním provádět habilitační a profesorská řízení.

V roce 2005 došlo ke klíčové změně na Fakultě elektrotechniky a informatiky, kdy byl akreditován nový studijní program s názvem „Informační a komunikační technologie“ (IKT).  Studijní obor „Telekomunikační technika“ byl začleněn do nového programu IKT s dalším studijní oborem katedry „Mobilní technologie„, který vznikl jako společný obor s katedrou informatiky a obě pracoviště se podílejí na jeho zajištění víceméně stejnou měrou.

V roce 2007 došlo v důsledku akreditovaného studijního programu Informační a komunikační technologie ke změně názvu katedry, a to na Katedru telekomunikační techniky. Na pracovišti je možné absolvovat výuku ve všech formách vysokoškolského studia, jedná se o bakalářské studium, magisterské a doktorské. Od akademického roku 2022/2023 katedra nabízí nový studijní program Komunikační a informační technologie.

Při vzniku a rozvoji telekomunikací na FEI v Ostravě stál prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc., který se zasloužil o vybudování pevných základů komunikačních technologií a pracoviště vedl třináct let až do roku 2009. V roce 2009 se stal vedoucím katedry prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. a od roku 2013 dosud je v čele vedení katedry jmenován prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Na pracovišti se etablovaly tři odborné skupiny, ve kterých jsou zařazeni zaměstnanci i doktorandi. V roce 2014 katedra získala plochy v 1. patře nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky, což znamenalo změnu v dislokaci pracoviště. Primární zázemí má nyní katedra v nové budově FEI, kde jsou veškeré výukové laboratoře, přednáškové místnosti i kanceláře zaměstnanců. V několik desítek metrů vzdálené budově N jsou umístěny laboratoře pro řešení projektů a doplňkové činnosti, budova N je rovněž sídlem studentů doktorského studia vyšších ročníků.

novafei.jpg