Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro zájemce o studium nabízíme:

 • Nový perspektivní studijní program akreditován pro bakalářské i magisterské studium Komunikační a informační technologie titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.),
 • Pro zájemce z řad absolventů magisterského studia je možnost pokračovat studiem doktorského studijního programu Komunikační technologie, jehož absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).
 • Zázemí silné univerzity a fakulty.
 • Výuku v nové moderní multifunkční budově – katedra disponuje odbornými výukovými laboratořemi s nejmodernějším přístrojovým vybavením, které se využívá při výuce odborných předmětů.
 • Nejmodernější výukové prostředky vč. Moodle e-elearning.
 • Na katedře působí tři odborné týmy se zaměřením na následující oblasti:
   1. Optické komunikace a senzory
   2. Mobilní a rádiové komunikace
   3. Síťové technologie a aplikace
 • Zajímavá témata závěrečných prací; bakalářskou práci lze vykonat formou praxe. V rámci řešení bakalářských a diplomových prací či semestrálních projektů se studenti mohou zapojit do vědecko-výzkumných týmů naší katedry. Tyto týmy se zabývají odbornými problémy, které souvisejí s projekty, řešenými naší katedrou.Pracovní a studijní stáže, výměnné studijní programy.
 • Nabízíme vysoká prospěchová stipendia, ubytovací stipendia, mimořádná stipendia .
 • Sportovní komplex univerzity  se nachází v centru univerzitního kampusu a patří k nejlépe vybaveným vysokoškolským zařízením v ČR.
 • Ubytovací služby univerzity.
 • V průběhu studia může student navštěvovat regionální kurz Regional Cisco Networking Academy, jehož absolvování je výbornou přípravou pro získání celosvětově uznávaných průmyslových certifikátů v oblasti počítačových sítí.
 • Katedra má dlouhodobou spolupráci se společnostmi jako T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ.NIC, z. s. p. o., CESNET, z. s. p. o., Huawei Technologies Czech, s.r.o., Ixperta a Unify, s.r.o., Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. Z této spolupráce ústí mj. celá řada zajímavých zadání na řešení semestrálních, bakalářských či diplomových prací.