Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní orientace katedry v oblasti vědy a výzkumu spadá do následujících oblastí:

  • Vláknově optické senzory, mikrobuňkové optické sítě, bezvláknové optické komunikace, DTS systém, distributivní snímání teploty podél optického vlákna.
  • Rádiové sítě, mobilní komunikace a antény, Internet věcí.
  • Bezpečnost v komunikacích, kybernetická bezpečnost, penetrační testy.
  • Kvalita služeb QoE/QoS, návrh nových přístupů a aplikací k hodnocení QoE.
  • Mulitmédia, zpracování řeči a obrazu, implementace multimediálních komunikačních systémů s pokročilými službami
  • Výzkum a vývoj matematických modelů dimenzování a optimalizace telekomunikačních sítí.

Do těchto oblastí směřují témata disertačních prací studentů doktorského studijního programu stejně jako některé diplomové práce studentů magisterského studijního programu.

RaD.jpg