Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

aktualizováno: 14.2.2024

Bakalářské studium

  • Student v rámci státní závěrečné zkoušky obhájí svou závěrečnou práci (prezentace na max. 10 min) a zodpoví dotazy z posudků vedoucího práce, oponenta a dotazy zkušební komise.
  • V druhé části Státní závěrečné zkoušky je student hodnocen ze dvou státnicových předmětů. Otázky komise jsou kladeny z vybraných okruhů:
  • Celková doba Státní závěrečné zkoušky je 30 minut.

Navazující magisterské studium

  • Student v rámci státní závěrečné zkoušky obhájí svoji závěrečnou diplomovou práci (prezentace na max. 10 min.), poté zodpoví případné dotazy vedoucího práce, oponenta a zkušební komise.
  • V druhé části zkoušky, týkající se prověření znalostí z absolvovaných předmětů, budou studentovi položeny 2 otázky z obecného předmětu a 2 otázky z oborových předmětů nebo zaměření:
  • Celková doba Státní závěrečné zkoušky je 50 minut